သင္းေထာက္မ်ားတို႔ရဲ႕တာ၀န္

ကရာနီျမန္မာအသင္းေတာ္၏ အသစ္ဖြဲ႕စည္းေသာ သင္းေထာက္လူႀကီးမ်ားအတြက္ သင္းေထာက္မ်ားတို႔ရဲဲ႕
တာ၀န္ ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးခြန္အားေပးတိုက္တြန္းျခင္း တစ္ခုကို ေအာက္တိုဘာလ (၃၀) ၂၀၁၀ ၌ ကိုျမင့္လြင္-မလုဘူ တို႔ေနအိမ္တြင္ျပဳလုပ္ပါသည္။ ပုသိမ္ျမန္မာႏွစ္ခ်င္းအသင္းေတာ္၏ သိကၡာေတာ္ရဆရာ ဦးထြန္းလွမွ သင္းေထာက္လူႀကီးတို႔ သိအပ္၊ ေစာင့္ထိန္းအပ္ေသာ အရာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တိုက္တြန္း ေ၀ငွ ခြန္အားေပးသြားပါသည္။ 

အလားတူ ခြန္အားေပးတိုက္တြန္းျခင္းအစီအစဥ္ တစ္ခုကို ဗာဂ်ီးနီးယားတြင္ေနထိုင္ေသာ ကရာနီျမန္မာ အသင္းေတာ္ သင္းေထာက္လူႀကီးမ်ားအတြက္  ႏို၀င္ဘာလ (၁) ရက္၊ ၂၀၁၀ ရက္ေန႔၌ အန္တီလာစီး ေနအိမ္တြင္ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး သိကၡေတာ္ရ ဆရာဦးထြန္းလွ မွဆက္လက္ ေ၀ငွခြန္အားေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။


Leave a Reply