သင္ဘယ္လိုအသင္းသားလဲ?

၂၀၀၅ ခုေဖေဖာ္၀ါရီလ ကရာနီအသင္းေတာ္၏ ရွစ္ႏွစ္ျပည့္အထိမ္းအမွတ္ႏွင့္ Aroma ၀ိညာဥ္ေရးစာေစာင္၏ တစ္ႏွစ္ျပည့္အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ထုတ္ေ၀ေသာစာေစာင္ မွသိကၡာေတာ္ရဆရာဦးမ်ဳိးေမာ္၏ (သင္ဘယ္လိုအသင္းသားလဲ?)

စာလံုးမ်ားေသးလြန္း၍ဖတ္မရျဖစ္လွ်င္ fullscreen ကို click ျပဳလုပ္ရန္။

Aroma 022005 http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf?document_id=40855284&access_key=key-2h2h318rygwibyej2i76&page=1&viewMode=list

Leave a Reply