ဆရာဒိုပီး ( Do Pi) ၏ တရားေဒသနာ

ေဒသနာေခါင္းစဥ္ “ကမာေကာင္မေလး ေလအာ”
ကရာနီျမန္မာအသင္းေတာ္၊ ၀ါရွင္တန္ဒီစီ ရဲ႕ ၁၃ ႏွစ္ေျမာက္ေမြးေန႔ (Feb 14, 2010)
Florida မွ ဆရာဒိုပီးေဟာေျပာတဲ့ေဒသနာျဖစ္ပါတယ္။
အားလံုးခြန္အားယူႏိုင္ၾကဖို႔အတြက္ ျပန္လည္ေ၀ငွလိုက္ပါတယ္။