ပံုမွန္ခရစ္ယန္အသက္တာ

လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ေပါင္း ၂၅၀ ပါတ္၀န္းက်င္ခန္႔က မိုေရးဗီးယန္းအမ်ဳိးသား လူငယ္ႏွစ္ေယာက္က အေနာက္အင္းဒီးစ္ ကၽြန္းေတြထဲက ကၽြန္းကေလးတစ္ခုဟာ လူတစ္ေယာက္က ပိုင္ဆိုင္ထားၿပီး ကၽြန္ေတြကိုအသံုးျပဳၿပီး ရာဘာစိုက္ခင္းလုပ္တယ္၊ အင္မတန္ၾကမ္းတမ္းတဲ့သူျဖစ္ၿပီး ခရစ္ယာန္ဘာသာေရးနဲ႔ပါတ္သက္တာ ဆိုလို႔ဘာမွခြင့္မျပဳဘူး၊ တရားေဟာခြင့္လည္းမေပးဘူး၊ ဘုရားေက်ာင္းတည္ခြင့္လည္းမေပးဘူးဆိုတဲ့ သတင္းကိုၾကားသိပါတယ္။ အဲဒီ မိုေရးဗီးယန္း လူငယ္ႏွစ္ေယာက္ဟာ အဲဒီကၽြန္းပိုင္ဆိုင္သူထံ သူတို႔ကိုသူတို႔ ကၽြန္အျဖစ္နဲ႔ ေရာင္းၿပီးခရစ္ေတာ္ရဲ႕ သတင္းေကာင္းကို တခါဘူးမွ်မၾကားေသးေသာ ကၽြန္မ်ားထံေ၀မွ်ဖို႔ဆံုးျဖတ္ၿပီးေရာက္ရွိလာပါတယ္။ ကၽြန္အျဖစ္နဲ႕ေရာင္းခ်ျခင္းမွ ရရွိတဲ့ေငြကိုလည္း အဲဒီကၽြန္းကိုသြားေရာက္ဖို႔ ခရီးစရိတ္အေနနဲ႕အသံုးခ်ပါတယ္။ ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ ကယ္တင္ျခင္းသတင္းကိုျဖန္႔ေ၀ဖို႔အတြက္ သူတို႔ရဲ႕ လြတ္လပ္တဲ့ဘ၀ကို စေတးလိုက္ျခင္းျဖစ္တယ္။

သူတို႔ရဲ႕မိသားစုေဆြမ်ဳိးမ်ားဟာ သေဘာၤဆိပ္ကမ္းကို ပို႔ေဆာင္ႏႈတ္ဆက္ဖို႔လာၾကတဲ့အခါ သူတို႔ခ်စ္တဲ့ သည္လူငယ္ေလးႏွစ္ေယာက္ကို တသက္လံုးျပန္ဆံုခ်င္မွ ဆံုျဖစ္ေတာ့မယ္လို႔ စိတ္ထဲမွာ တင္းၾကပ္ဆို႔နင့္ တဲ့ခံံစားခ်က္ကိုယ္စီနဲ႔ ေနာက္ဆံုးေသာႏႈတ္ဆက္ျခင္း အေနနဲ႕ ႏႈတ္ဆက္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဆိပ္ကမ္းမွာ မ်က္ရည္စက္လက္ငိုေၾကြးေနတဲ့ မိခင္ႏွစ္ဦး အိမ္သူသက္ထားနဲ႕ သားသမီးမ်ားရဲ႕ငိုေၾကြးသံမ်ားၾကား တေရြ႕ေရြ႕ထြက္ခြါသြားတဲ့ ရြက္သေဘာၤက လူငယ္တစ္ဦးထံမွ တစ္သက္လံုးအတြက္ ေနာက္ဆံုးအေနနဲ႕ၾကားလိုက္ရတဲ့ အသံကေတာ့ “အသက္စေတးခံ သြားတဲ့ သိုးသူငယ္က နာၾကင္စြာေပးဆပ္ခဲ့တဲ့အရာအတြက္ ဆုလဒ္မ်ားရရွိႏိုင္ပါေစ”။ သူဟာ ေနာက္ဆံုးအေနနဲ႕ သေဘာၤေပၚမတက္ခင္အထိ ဇနီးသည္နဲ႕ သားသမီးမ်ားထံမွ ခရီးစဥ္ကိုမသြားဖို႔ မ်က္ရည္စက္လက္နဲ႕ အသနားခံ ေတာင္းဆိုျခင္းမ်ားၾကားမွ ခရစ္ေတာ္အတြက္ မီရွင္ခရီးကိုထြက္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။
သည္အျဖစ္အပ်က္ကေလးကို အေျခခံၿပီး မိုေရးဗီးယန္းလူမ်ဳိးေတြဟာ ကမာၻအႏွံ႕မီရွင္နရီ မ်ားေစလႊတ္လာ ခဲ့တာ ယေန႔ အေယာက္ေပါင္း မွတ္တမ္းအရ ၂၁၅၈ ဦး ရွိပါၿပီ။

ခ်စ္ေသာမိတ္ေဆြ Normal Christian Life ဆိုဒါဘာလည္း? ကၽြန္ေတာ္တို႔အနည္းဆံုးတစ္ခုေတာ့ ေတြးမိမွာပါ….. ဒီဟာေတာ့ ပံုမွန္ခရစ္ယာန္အသက္တာ မဟုတ္ဘူးလို႔ေလ… ကိုယ့္ကိုယ္ကို ကၽြန္အျဖစ္ေရာင္းခ်တယ္… ဘ၀တစ္ခုလံုးကိုစြန္႔ပစ္၊ ထားခဲ့တယ္…ႏွလံုးကြဲလုမတတ္ ခံစားေၾကကြဲ ေနတဲ့ဇနီး သားသမီးမ်ားကို ပစ္ထားခဲ့တယ္။ ဒါဆိုရင္ ပံုမွန္ခရစ္ယာန္အသက္တာ (Normal Christian Life) ဆိုဒါဘယ္လိုပံုစံမ်ဳိးျဖစ္မလည္း ?။

မာကု ၈း၃၄ တြင္ “ထိုအခါ တပည့္ေတာ္တို႔ႏွင့္ ပရိတ္သတ္မ်ားကို ေခၚေတာ္မူၿပီးလွ်င္၊ အၾကင္သူသည္ ငါ၌ဆည္းကပ္ ျခင္းငွါ အလိုရွိ၏၊ ထိုသူသည္ ကိုယ္ကိုကိုယ္ျငင္းပယ္ရမည္။ ကိုယ္လက္ဝါးကပ္တိုင္ကို ထမ္း၍ငါ့ေနာက္သို႔ လိုက္ရမည္။” ဟုေဖာ္ျပထားသည္။ သမၼာက်မ္းစာ၏ အဆိုအရ မိမိ၏အခြင့္အေရး၊ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကိုပင္စြန္႔ခြါ ျငင္းပယ္၍၊ သခင္ေယရႈ ေစခိုင္းခ်က္အတိုင္းလိုက္ေလွ်ာက္ေသာသူ သည္ ပံုမွန္ခရစ္ယာန္တစ္ဦး၏ အသက္တာကို လိုက္ေလွ်ာက္ေသာသူ ပင္ျဖစ္သည္။ တနည္းအားျဖင့္ မိမိ၏အသက္တာကို သခင္ေယရႈလက္သို႔ လံုး၀အၾကြင္းမဲ့ အပ္ႏွံဆက္ကပ္ျခင္းျဖစ္သည္။

သခင္ေယရႈထံ မိမိကိုယ္ကိုယ္ကို အၾကြင္းမဲ့ဆက္ကပ္အပ္ႏွံေသာသူ တစ္ေယာက္ကို သမၼာက်မ္းစာ၌ ေတြ႕ရ၏။ တမန္ေတာ္ရွင္ေပါလုျဖစ္သည္။ တမန္ေတာ္ရွင္ေပါလုက သခင္ေယရႈထံ အၾကြင္းမဲ့အပ္ႏွံျခင္း ႏွင့္ပတ္သက္ေသာအခ်က္ (၅) ခ်က္ကို ဖိလိပၸိ ၃း၇-၁၆ တြင္ အေသးစိတ္ရွင္းလင္းထားသည္။

၁။ အရာခပ္သိမ္း ရႈံးေစေသာအရာကဲ့သို႔ထင္မွတ္၏

အပိုဒ္ငယ္ (၇-၁၀) တြင္ “သို႔ေသာ္လည္း ငါ၏အက်ဳိးစီပြါးကို ျပဳစုေသာအရာရွိသမွ်တို႔ကို ရႈံးေစေသာအရာကဲ့သုိ႔ ခရစ္ေတာ္ ေၾကာင့္ငါထင္မွတ္၏။ ထုိမွ်မကငါ၏ သခင္ေယရႈခရစ္ကိုသိေသာ ပညာသည္အဘယ္မွ်ေလာက္ျမတ္သည္ကို ေထာက္၍၊ ခပ္သိမ္းေသာအရာတို႔ကုိ ရႈံးေစေသာအရာကဲ့သို႔ ငါထင္မွတ္၏ “ ဟုေဖာ္ျပထားသည္။ ရွင္ေပါလုက သူ ရရွိသည္ (အျမတ္ရသည္) ဟုထင္ခဲ့သမွ်အားလံုး သခင္ေယရႈထံ အၾကြင္းမဲ့ အပ္ႏွံၿပီးေနာက္ပိုင္း အရႈံးမ်ားခ်ည္းသာျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။ သူဘာေတြ ရရွိခဲ့ၿပီး အျမတ္ထြက္ခဲ့သည္ဟုထင္သလဲဟုစဥ္းစားစရာရွိသည္။

အထက္တြင္ အပိုဒ္ ငယ္ ၄ – ၇ ကိုဖတ္ၾကည့္လွ်င္ “သို႔ေသာ္လည္း ငါျဖစ္လွ်င္ ဇာတိ၌ကိုးစားစရာ အေၾကာင္းရွိ၏။ အျခားသူမည္သည္ကား၊ ဇာတိ၌ကိုးစားစရာ အေၾကာင္းရွိသည္ဟု ထင္လွ်င္၊ ငါမူကားသာ၍ရွိ၏။ ငါသည္ရွစ္ရက္ ေျမာက္ေသာေန႔၌အေရဖ်ားလွီးျခင္းကို ခံရ၏။ ဣသေရလအမ်ဳိး၊ ဗယၤာမိန္အႏႊယ္ျဖစ္၏။ ေဟျဗဲလူမွဆင္းသက္ေသာ ေဟျဗဲလူစစ္ျဖစ္၏။ တရားအားျဖင့္ ဖာရိရွဲျဖစ္၏။ စိတ္အားႀကီးျခင္းကို ေမးေသာ္၊ ငါသည္အသင္းေတာ္ကို ညွဥ္းဆဲ ေသာသူျဖစ္၏။ ပညတ္တရား အားျဖင့္ ရေသာေျဖာင့္မတ္ျခင္းကို ေမးျပန္ေသာ္၊ ငါသည္အျပစ္တင္ခြင့္ ႏွင့္ကင္းလြတ္ ေသာသူျဖစ္၏။ သို႔ေသာ္လည္း ငါ၏အက်ဳိးစီပြါးကို ျပဳစုေသာအရာရွိသမွ်တို႔ကို ရႈံးေစေသာအရာကဲ့သုိ႔ ခရစ္ေတာ္ ေၾကာင့္ငါထင္မွတ္၏” ဟုေရးသားထားသည္။ ေယရႈခရစ္ေတာ္ထံ အၾကြင္းမဲ့အပ္ႏွံျခင္း မျပဳခင္ သူ၏ဘ၀သည္ ေအာင္ျမင္ျခင္း၊ အမ်ဳိးအႏြယ္ႏွင့္ ဘာသာတရားကိုင္းရႈိင္းျခင္းအရာ အားျဖင့္၀ါၾကြားျခင္းမ်ားရွိခဲ့ၿပီး ဇာတိသေဘာအားျဖင့္ ၾကည့္လွ်င္ အလြန္အားရစရာ၊ အားက်စရာေကာင္းေသာ သူျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ေယရႈကို လက္ခံေသာအခ်ိန္မွစ၍ ထိုအရာအားလံုးကို ရႈံးေစေသာအရာ မ်ားျဖစ္သြားသည္။ မိတ္ေဆြရဲ႕ဘ၀မွာ ဇာတိသေဘာအားျဖင့္ မိမိကိုယ္ကိုယ္ ေက်နပ္အားရ ေသာေအာင္ျမင္မႈမ်ား၊ ခ်မ္းသာမႈမ်ား၊ ေၾကာ္ၾကားမႈမ်ား ရရွိခံစားဖူးပါသလား ? ထိုအရာမ်ားသည္ သခင္ေယရႈအားျဖင့္ ရရွိေသာ ေအာင္ျမင္ျခင္း၊ ရရွိျခင္းမ်ားဟုတ္ မဟုတ္စမ္းစစ္ၾကည့္ပါ။

၂။ သခင္ေယရႈကို သိေသာပညာ

အပိုဒ္ ၁၀ တြင္ “ ထုိမွ်မကငါ၏ သခင္ေယရႈခရစ္ကိုသိေသာ ပညာသည္အဘယ္မွ်ေလာက္ျမတ္သည္ကို ေထာက္၍၊…..” ဟုေဖာ္ျပထားသည္။ ဤေနရာတြင္ သခင္ေယရႈ ကို နက္နက္နဲနဲ အကၽြမ္းတ၀င္ သိရွိနားလည္၊ သေဘာေပါက္ျခင္း ကိုဆိုလိုသည္။ ယံုၾကည္သူ ခရစ္ယာန္မ်ားသာမက၊ မယံုၾကည္သူ သာသနာပ လူမ်ားပင္ သခင္ေယရႈ အေၾကာင္းကို သိၾကသည္။ သို႔ေသာ္ သိရွိယံု ေလာက္ႏွင့္ မလံုေလာက္ပါ။ သခင္ေယရႈအေၾကာင္းကို အပ္က်သည္အထိ ႏွံ႕ႏွံ႕စပ္စပ္သိရွိသူတစ္ေယာက္သည္ သိရွိယံုမက နားလည္၊ ကၽြမ္း၀င္၊ လက္ခံ လိုက္ေလွ်ာက္ေသာသူ တစ္ေယာက္က ရရွိေသာ “သခင္ေယရႈကိုသိေသာပညာ” အေၾကာင္းကို မည္သို႔မွ် နားမလည္ႏိုင္ပါ။ မိတ္ေဆြ… သခင္ေယရႈကို နားလည္ယံုနားလည္သူမဟုတ္ဘဲ.. “သခင္ေယရႈကို သိေသာ ပညာ” ကို သင္ၾကားရရွိေသာသူျဖစ္ရန္ အေရးႀကီးပါသည္။

၃။ အသက္တာသစ္တြင္ေလွ်ာက္လွမ္းျခင္း

အပိုဒ္ငယ္ ၁၀ – ၁၁ တြင္ “ေသျခင္းမွထေျမာက္ေသာအခြင့္ကို ငါရႏိုင္ေကာင္းလွ်င္၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ အေသခံေတာ္မူသည္ နည္းတူ၊ ငါသည္လည္း အေသခံ၍…….” ဟုေဖာ္ျပထားသည္။ ဧဖက္ ၁း၁၉-၂၀ တြင္ တမန္ေတာ္ရွင္ေပါလုက “ယံုၾကည္ေသာငါတို႔၌ ျပေတာ္မူေသာ အလြန္ႀကီး လွစြာေသာ တန္ခိုးေတာ္ကား အဘယ္မွ်ေလာက္ ႀကီးသည္ကို၄င္း၊ သင္တို႔သည္ သိေစျခင္းငွါ၊ သင္တို႔၏ဥာဏ္ မ်က္စိကို လင္းေစပါမည္အေၾကာင္း ဆုေတာင္းပဌနာျပဳ၏။ ထိုတန္ခိုးေတာ္ကား၊ ခရစ္ေတာ္ကို ေသျခင္းမွ ထေျမာက္ေစေတာ္မူ၍ ခရစ္ေတာ္၌ ျပဳျပင္ေသာ မဟာတန္ခိုးအာႏုေဘာ္အရွိန္ကဲ့သို႔ ျဖစ္၏။ …..” ဟုေရးသားထားသည္။

သခင္ေယရႈသည္ သင္၏အျပစ္အားလံုးကိုခြင့္လႊတ္သူ ကယ္တင္ပိုင္ရွင္အရွင္သခင္အျဖစ္ လက္ခံယံုၾကည္သူ ခရစ္ယာန္တစ္ေယာက္ျဖစ္လာၿပီဆိုလွ်င္ သင္သည္လည္း ထိုသခင္ႏွင့္ အတူဘ၀ေဟာင္းေသၿပီး အသက္တာသစ္ (ဘ၀သစ္) ကိုေလွ်ာက္လွမ္းေသာသူျဖစ္ရေပမည္။

၄။ သခင့္အတြက္ေပးဆပ္ျခင္း

အပိုဒ္ ၁၀- ၁၁ တြင္ပင္ “ကိုယ္ေတာ္သည္ အေသခံေတာ္မူသည္ နည္းတူ၊ ငါသည္လည္း အေသခံ၍ ထုိသခင္ကို၄င္း၊ ထေျမာက္ေတာ္မူျခင္း၏ တန္ခိုးကို၄င္း၊ ဆင္းရဲခံေတာ္မူျခင္းကို ဆက္ဆံ၍ ခံျခင္းကို၄င္း….” ဟုေရးသားထားသည္။ တမန္ေတာ္ရွင္ေပါလုက သခင္ေယရႈအေသခံသည့္နည္းတူ သူသည္လည္း အေသခံ၍….ဟူ၍ ၄င္း သခင္ေယရႈ ဆင္းရဲခံေတာ္မူျခင္းအတိုင္း သူလည္းဆင္းရဲဒုကၡခံ ၍ သခင့္ေနာက္သို႔ လိုက္ေလွ်ာက္မည့္အေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားျဖစ္သည္။ သခင္ေယရႈကို အၾကြင္းမဲ့ အပ္ႏွံလက္ခံေသာသူသည္ မိမိ၏ဘ၀ အသက္တာ၊ ပတ္၀န္းက်င္တြင္ သခင့္အတြက္ဆိုလွ်င္ တနည္းမဟုတ္ တနည္း ေပးဆပ္ႏိုင္ရမည္။ ေပးဆပ္ေသာသူျဖစ္ရမည္။

ပံုဥပမာတစ္ခုေဖာ္ျပလိုသည္။ တစ္ခါက သူေဌးတစ္ေယာက္က ေနစရာမရွိေသာ လူငယ္ႏွစ္ေယာက္ကို သနားေသာအားျဖင့္ သူ၏အိမ္တြင္ေနစရာအခန္း တစ္ခုစီေပးထားသည္။ တစ္ေယာက္ေသာသူက သူေဌးကိုုေက်းဇူးတင္ သျဖင့္ အိမ္မႈကိစၥမ်ား တတ္ႏိုင္သေရြ႕ကူလုပ္ေပးသည္၊ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ေပးသည္။ ဒုတိယ လူငယ္ကေတာ့ ပ်င္းရိစြာျဖင့္ ေန႔တိုင္းအိပ္လိုက္ စားလိုက္ႏွင့္ အခ်ိန္ကုန္ေစခဲ့သည္။ မည္သည့္ အိမ္မႈကိစၥကိုမွ် ကူညီေဖာ္မရ။ ပထမလူငယ္သည္ ကူညီလုပ္ကိုင္ေပးေသာေၾကာင့္ ထိုအိမ္တြင္ေနထိုင္ခြင့္ ရရွိျခင္းမဟုတ္သကဲ့သို႔ ဒုတိယလူငယ္သည္လည္း ကူညီလုပ္ကိုင္ေဖာ္ မရေသာ္လည္း ထိုအိမ္တြင္ သနားျခင္း ဂရုဏာအားျဖင့္ ထိုအိမ္တြင္ ေနထိုင္ခြင့္ ရပါသည္။ စာဖတ္သူမိတ္ေဆြအား ကိုယ့္ကိုယ္ကို သူေဌးႀကီး ေနရာတြင္ထားၿပီး ထိုလူငယ္ႏွစ္ဦးကို သံုးသတ္ေစလိုပါသည္။ မိတ္ေဆြ အေနႏွင့္ မည္သည့္ လူငယ္ကို ပို၍ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ပါမည္နည္း။ ကယ္တင္ျခင္းရရွိရန္ ေပးဆပ္ျခင္းမလိုအပ္ေသာ္လည္း ပံုမွန္ခရစ္ယာန္အသက္တာ မွာသခင္ေယရႈအတြက္ေပးဆပ္ျခင္းရွိသင့္ပါတယ္။

၅။ ပန္းတံုးတိုင္ေရာက္သည္အထိေျပးျခင္း၊ အေျပးၿပိဳင္ပြဲ။

အပိုဒ္ငယ္ ၁၂ ၏ အဆံုးတြင္ “. . . ထိုအက်ိဳးကို ကိုင္မိျခင္းငွါ ငါေျပး၍လိုက္ေသး၏” . အေျပးၿပိဳင္ပြဲတစ္ခုတြင္ အေျပးသမား တစ္ေယာက္သည္
(၁)ဇြဲ ရွိစြာေျပးျခင္း
(၂)ပန္းတိုင္ကိုအာရံုစူးစိုက္ထားရွိျခင္း
(၃) ေနာက္တြင္ျဖစ္ခဲ့သည့္အရာမ်ားကိုထားခဲ့ (သို႔) ေမ့ ထားျခင္း
(၄) ေရွ႕သို႔ေျပးျခင္း စသည္တို႔ကိုလိုအပ္သည္။
မိတ္ေဆြ ပံုမွန္ ခရစ္ယာန္အသက္တာသည္လည္း အေျပးၿပိဳင္ပြဲကို ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေသာ အေျပးသမား တစ္ဦးကဲ့သို႔ျဖစ္သည္။

နိဂံုး

ရင့္က်က္တည္ၿငိမ္ေသာ ခရစ္ယာန္အသက္တာဆိုသည္မွာ သင္ဘယ္ေလာက္သိရွိနားလည္သည္ ဆိုသည့္ အခ်က္အေပၚတြင္မမူတည္ဘဲ၊ သင္၏ေန႔စဥ္အသက္တာတြင္ ခရစ္ေတာ္အတြက္ ဘယ္မွ်ေလာက္ အာရံုစူးစိုက္၊ ေပးဆပ္ ၿပီး ဘ၀ေျပးလမ္းအေပၚမွာ ေရွ႕သို႔ ပံုမွန္အေျပးခ်ီတက္ေနသလဲ ဆိုတဲ့အခ်က္အေပၚ ပိုၿပီး တည္ပါတယ္။

ေအာက္ကအခ်က္ကေလးေတြကို ဖတ္ၿပီး မိတ္ေဆြရဲ႕ ဘ၀ဟာ မွန္ကန္ေသာ ခရစ္ယာန္အသက္တာ အေပၚမွာ ေလွ်ာက္လွမ္းေနသူ ဟုတ္မဟုတ္ ျပန္လည္သံုးသတ္ေစလိုပါတယ္။

  • – သခင္ေယရႈကို သင္နဲ႔အတူ သင့္ရဲ႕ေန႔စဥ္အသက္တာမွာအတူသြား၊ အတူလာ၊ အတူစား ဖို႔ ေခၚဖိတ္ဖူးပါသလား ? သင့္ရဲ႕ အျပစ္ေတြ အားလံုးကို ခြင့္လြတ္ဖို႔ ေတာင္းပန္ၿပီး သင့္ရဲ႕ အနာဂတ္ကို လည္းလမ္းျပပို႔ေဆာင္ဖို႔ ေခၚဖိတ္ဘူးပါသလား
  • – သင့္ရဲ႕ ခရစ္ယာန္အသက္တာဟာ သာမန္အဆင့္နိမ့္ ခရစ္ယာန္ယံုၾကည္သူ တစ္ေယာက္လား၊ ခရစ္ေတာ္အတြက္ေပးဆပ္တဲ့ သစၥာရွိငယ္သားေကာင္း ခရစ္ယာန္တစ္ေယာက္လား။
  • – ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း သမၼာက်မ္းစာ ဖတ္ၿပီးဆုေတာင္းတဲ့ ခရစ္ယာန္တစ္ေယာက္လား

နာမေတာ္ျမတ္၌


ေသာင္းႏိုး


မွတ္ခ်က္ Phil Morgan ၏ တရားေဟာခ်က္ (The Normal Christian Life) ကို ကိုးကားပါသည္။Leave a Reply