ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာ (၈) ပါး

Eight Blessings သို႔ျဖစ္၍သခင္ေယရႈေဟာၾကားလိုသည္မွာ ဘုရားသခင္၏ ႀကီးျမတ္ျခင္း၊ အေရးႀကီးျခင္းအေၾကာင္းမ်ားကို သတိရလ်က္ မိမိသည္ ဘာမွ်မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ခ်ဳိ႕တဲ့၍မျပည့္စံုသူျဖစ္ေၾကာင္းကို သိျမင္ေသာသူသည္ မဂၤလာရွိ၏ ဟုဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။

http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf?document_id=46751089&access_key=key-1li0kwjm9b2vlf5u2kjb&page=1&viewMode=list

ေနာက္စာမ်က္ႏွာမ်ားကိုဆက္ဖတ္ရန္ mouse ကို scroll လွိမ့္ပါ။
ဒါမွမဟုတ္ရင္လဲအေပၚက ◄ 1 / 22 ► ပံုမွာ ► (Next Page)ကိုႏွိပ္ပါ။

Leave a Reply