ဓမၼသီခ်င္းတို႔၏ရာဇ၀င္ (ရွိသည့္အတိုင္း Just As I Am)

သီခ်င္းစာသား –  Charlotte Elliott ၁၇၈၉-၁၈၇၁ 
ေတးေရး  – ၀ီလ်ံ၊ ဘီ၊ ဘရက္ဘာရဂီ ၁၈၆၁ – ၁၈၆၈
ေယရႈကလည္း၊ ငါသည္ အသက္မုန္႔ျဖစ္၏။  ငါ့ထံသို႔လာေသာသူသည္ ေနာက္တဖန္ အဆာအမြတ္မခံရ။ ငါ့ကိုယံုၾကည္ေသာသူသည္ ေနာက္တဖန္ ေရငတ္ မခံရ။ သို႔ေသာ္လည္း သင္တို႔သည္ ငါ့ကိုျမင္လ်က္ပင္ မယံုၾကည္ၾကဟု ငါဆိုခဲ့ၿပီ။ ခမည္းေတာ္သည္ ငါ့အား ေပးေတာ္မူသမွ်ေသာသူတို႔သည္ ငါ့ထံသို႔လာၾကလိမ့္မည္။ ငါ့ထံသို႔လာေသာ သူကို ငါသည္အလွ်င္းမပယ္။  ( ေယာ ၆ း ၃၅ – ၃၇)
ဤဓမၼသီခ်င္းသည္ အျခားသီခ်င္းမ်ားထက္ လူ၏ ႏွလံုးသားကို ပို၍တို႔ထိၿပီး လူတို႔အေပၚလႊမ္းမိုးလာသည္မွာ ေမးခြန္းထုတ္စရာမရွိပါ။ ဤစာသားမွာ က်န္းမာေရး ခ်ဳိ႕တဲ့ေသာ အမ်ဳိးသမီးတစ္ေယာက္၏ ႏွလံုးသားထဲမွ ေမြးဖြားလာျခင္းျဖစ္ၿပီး။ သူမသည္ ဤသီခ်င္းစာသားမ်ားကို သူ႔ကိုယ္သူ အသံုးမ၀င္ေသာသူဟု ခံစားရင္း စိတ္ဓါတ္က်ဆင္း ေနသည့္အခ်ိန္တြင္ ေရးသားျခင္းျဖစ္သည္။
Charlotte Elliott သည္ ၁၇၈၉ ခု မတ္လ (၁၈) ရက္ေန႔တြင္ အဂၤလန္ႏိုင္ငံ ကလပ္ဟမ္း၌ ေမြးဖြားသည္။ ငယ္ရြယ္ေသာအခ်ိန္တြင္ ပန္းခ်ီေရးဆြဲသူႏွင့္ ဟာသကဗ်ာမ်ားကို ေရးဖြဲ႕သူအျဖစ္ လူႀကိဳက္မ်ားေသာ ေအာင္ျမင္မႈကို ရရွိၿပီး ေပါ့ေပါ့ေန ေပါ့ေပါ့စား ဘ၀ျဖင့္ အသက္ရွင္ခဲ့သည္။ အသက္ သံုးဆယ္ရွိေသာအခါ သူမ၏ က်န္းမာေရးသည္ တျဖည့္ျဖည္းဆုတ္ယုတ္က်ဆင္းလာကာ နာတာရွည္ေရာဂါသည္ျဖစ္လာသည္။ သူမ၏ က်န္းမာေရးခ်ဳိ႕တဲ့မႈေၾကာင့္ စိတ္ဓါတ္က်ဆင္းလာသည္။ ၁၈၂၂ ခုႏွစ္တြင္ နာမည္ ေက်ာ္ၾကားေသာ ဆြီစ္လူမ်ဳိး ဧ၀ံေဂလိဆရာ Dr. Caesar Malan သည္ အဂၤလန္ျပည္ ဘရိုက္တြန္၌ရွိေသာ အိမ္ကို လာေရာက္လည္ပတ္သည္။ သူ၏လည္ပတ္ျခင္းသည္  Charlotte Elliott ၏ အသက္တာေျပာင္းလဲေစရန္ အဓိကေသာ့ခ်က္ျဖစ္လာခဲ့သည္။ သူမ၏ ၀ိညာဥ္ေရးရာႏွင့္ စိတ္ခံစားမႈဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားကို ေဆြးေႏြးရာတြင္ Dr. Caesar Malan ကို “အျပစ္သားတစ္ေယာက္ျဖစ္ေသာ သင္သည္ ရွိသည့္အတိုင္း ေလာက၏ အျပစ္ကို ေဆာင္သြားေသာ ဘုရားသခင္၏ သိုးသူငယ္ထံသို႔လာရမည္” ဟူေသာ သမၼာတရားကို  သူမ၏ စိတ္ႏွလံုးသားထဲတြင္ စြဲျမဲစြာလက္ခံႏိုင္သည္အထိ ဘုရားသခင္က အသံုးျပဳခဲ့သည္။

Charlotte Elliott သည္ သူမ၏ က်န္ရွိေနေသးေသာ အသက္တာ တစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ သူမ၏ဆြီစ္လူမ်ဳိး သူငယ္ခ်င္းက သူမအား ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ ကိုယ္တိုင္ ဆက္ဆံေပါင္းသင္းေစရန္ ပို႔ေဆာင္ေသာေန႔ရက္တိုင္း ၀မ္းေျမာက္ျခင္းအထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ပြဲက်င္းပသည္။  ထိုေန႔သည္ သူမ၏ ၀ိညာဥ္ေရးရာေမြးေန႔အျဖစ္ ခံယူေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

၁၈၇၆ ခုႏွစ္ေရာက္သည္ အထိ ဤသီခ်င္းစာသားကို မေရးျဖစ္ေသးပါ။ ထိုႏွစ္သည္ သူမေျပာင္းလဲၿပီး (၁၄) ႏွစ္ေျမာက္ေသာႏွစ္ျဖစ္သည္။ သူမ၏သူငယ္ခ်င္းေျပာခဲ့ေသာစကားတို႔သည္ ဤသီခ်င္း၏ အႏွစ္သာရကို ပံုေဖာ္ေပးေသာေၾကာင့္လည္း သူမအတြက္တစ္သက္လံုးအမွတ္ရစရာျဖစ္ေနပါသည္။

Charlotte Elliott သည္ အသက္ (၈၃) ႏွစ္အထိအသက္ရွင္ေသာ္လည္း ေဒါင္ေဒါင္ျမည္ က်န္းမာျခင္းကို ျပန္မရပါ။ ကာယပိုင္းဆိုင္ရာ ေ၀ဒနာကို မၾကာခဏ ခံစားရသည္။ သူမ၏ ဆင္းရဲေ၀ဒနာခံစားရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ တစ္ခါ ဤသို႔ ေရးသားခဲ့ဘူးသည္။
တစ္ေန႔ၿပီးတစ္ေန႔၊ တစ္နာရီၿပီးတစ္နာရီ၊ တစ္ကိုယ္လံုးနီးပါးျဖစ္ေနေသာ အားနည္းျခင္း တည္းဟူေသာ ကာယ၌ ခံစားျခင္းကို တိုက္ခိုက္ရန္ အားနည္းမူးေ၀ျခင္းႏွင့္ အားအင္ ကုန္ခန္းျခင္း၊ ပ်င္းရိျခင္း၊ စိတ္ဓါတ္က်ဆင္းျခင္းႏွင့္ မၿငိမ္မသက္ျဖစ္ျခင္း စသည္တို႔ကို အရႈံးမေပးရန္ ေဆာင္ပုဒ္ကို တစ္ခုကို ႏွလံုးမူၿပီး နံနက္တိုင္း အဓိဌာန္္ခ်ထားသည္။ ထိုေဆာင္ပုဒ္မွာ “ငါ့ေနာက္လိုက္လိုေသာသူသည္ မိမိကိုယ္ကို ျငင္းပယ္လ်က္ မိမိ၏လက္၀ါးကပ္တိုင္ကို ေန႔တိုင္းထမ္းကာ ငါ့ေနာက္သို႔လိုက္ရမည္” ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ ေနာက္တစ္ႀကိမ္တြင္ သူမက “ဘုရားသခင္ျမင္သည္၊ ဘုရားသခင္လမ္းျပသည္၊ ဘုရားသခင္ေစာင့္ေရွာက္သည္၊ သူ၏ေက်းဇူးေတာ္က ကၽြန္မပတ္လည္၀ိုင္းေနသည္၊ သူ၏အသံက ေပ်ာ္ရႊင္ရန္ႏွင့္ ကၽြန္မရွိေသာေနရာ၌ သန္႔ရွင္ျခင္းျဖင့္ အဆက္မျပတ္ အမႈေတာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ တိုက္တြန္းသည္” ဟူ၍ေရးသားသည္။

Charlotte Elliott သည္ ၁၈၃၆ ခုႏွစ္၌ ရွိသည့္အတိုင္း “Just as I am” သီခ်င္းစာသားကို ေရးသည္။ ၄င္းကို ထိုႏွစ္၌ပင္ The Invalids Hymn Book ဟူ၍ ဒုတိယအႀကိမ္ထုတ္ေ၀သည္။ ၄င္းစာအုပ္တြင္ သူမေရးေသာသီခ်င္းစာ ၁၁၅ ပုဒ္ပါသည္။ အဂၤလန္ႏိုင္ငံ ဘရိုက္တြန္တြင္ သူမ၏ သင္းအုပ္ဆရာကိုယ္တိုင္ေဆာက္လုပ္ရန္ႀကိဳးစားသည့္  ဆင္းရဲေသာအမႈေဆာင္မ်ား၏ သားသမီးမ်ားအတြက္ ေက်ာင္းေဆာက္လုပ္ရာတြင္ ေငြေၾကးအားျဖင့္ ကူညီႏိုင္ရန္ ဆႏၵျဖင့္ ဤသီခ်င္း ကိုေရးသားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဤစီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေအာင္ျမင္ႏိုင္ရန္ အတြက္ သူမ၏စိတ္တြင္ျဖစ္ေပၚေသာ ျပင္းျပသည့္ ဆႏၵရွိေသာ္လည္း သူ႔ကိုယ္သူ မစသူမဲ့သူ၊ ကူသူမဲ့၊ မတတ္ႏိုင္သူ တစ္ေယာက္ကဲ့သို႔ ခံစားသည္။ သို႔ေသာ္ လက္ေတြ႕တြင္ ဤ စီမံကိန္းအတြက္ျပဳလုပ္ေသာ ရန္ပံုေငြရွာေဖြသည့္ ေစ်းေရာင္းပြဲမွ ရရွိသည့္ ၀င္ေငြထက္၊ က်န္းမာေရးခ်ဳိ႕တဲ့ကာ စိတ္အားငယ္သည့္ ေ၀ဒနာခံစားေနရသည့္ သူမ၏ ဤ ဓမၼသီခ်င္းမွရရွိသည့္ ၀င္ေငြ ပိုမ်ားသည္ကို ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္။ သူမ၏အကို ဘုန္းႀကီးက “ကၽြႏ္ုပ္၏ အမႈေတာ္ေဆာင္လုပ္ငန္းတြင္ အသီးအပြင့္မ်ား ျမင္ရလိမ့္မည္ဟု အၿမဲတမ္း ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ထားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ကၽြႏ္ုပ္ ညီမ၏ ဤ သီခ်င္းတစ္ပုဒ္က ကၽြႏ္ုပ္ထက္ ပို၍ အလုပ္လုပ္သြားသည္ ဟု ခံစားမိပါသည္” ဟု ဖြင့္ဟ၀န္ခံခဲ့သည္။

Charlotte Elliott သည္ ဓမၼသီခ်င္းေပါင္း ၁၅၀ ခန္႔ ေရးသားခဲ့သည္။ သူမသည္ အဂၤလိပ္အမ်ဳိးသမီး သီခ်င္းေရးသားေသာသူမ်ားအထဲတြင္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္ဟု ဆိုၾကသည္။ သူမကြယ္လြန္ၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ ဤဓမၼသီခ်င္းတစ္ပုဒ္က လူတို႔၏အသက္တာတြင္ မည္သို႔ အလုပ္လုပ္သြားေၾကာင္းကို သက္ေသခံခ်က္ စာေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာကိုၾကည့္ျခင္းျဖင့္ ခန္႔မွန္းႏိုင္ပါသည္။

၀ီလ်ံဘီဘရက္ဘာရီ ေရးသားေသာ အျခားဓမၼသီခ်င္းမ်ားထဲတြင္ “ပို႔ေဆာင္ေတာ္မူ” (He Leadeth Me)၊ “ေယရႈကၽြႏ္ုပ္ကိုခ်စ္သည္” (Jesus Loves Me) ၊ “Dept of Mercy”၊ “Even Me” “ဆိုေတာင္းလိုငွာ မွတ္သားနာရီ” (Sweet Hour of Prayer) ႏွင့္ “ၿမဲတည္ေက်ာက္” (The Solid Rock) တို႔ပါ၀င္သည္။

လူမမာ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး၏ ကေလာင္သြားမွ ေမြးဖြါးလာေသာ ဤဓမၼသီခ်င္း အားျဖင့္ ေထာင္ေသာင္းမကေသာ လူတို႔၏ အသက္တာသည္ အ့ံၾသဖြယ္ရာ ေျပာင္းလဲ သြားခဲ့ၾကသည္။ ဤသီခ်င္းသည္ ၀တ္ျပဳျခင္း အစီအစဥ္အဆံုး၌ ဖိတ္ေခၚေသာ သီခ်င္းတစ္ပုဒ္အျဖစ္သာမက အခ်ိန္တိုင္းတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ ဓမၼသီခ်င္းတစ္ပုဒ္လည္းျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔မထိုက္မတန္ဘဲရရွိေသာ ကယ္တင္ျခင္း သည္ ခရစ္ေတာ္ျပဳေသာ ကုသိုလ္ေတာ္ေၾကာင့္သာျဖစ္ၿပီး ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေၾကာင့္ မဟုတ္သည္ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ယံုၾကည္သူမ်ားအေနႏွင့္ အဆက္မျပတ္ ျပန္၍ သတိရရန္ လိုအပ္သည္ ဟူေသာ အခ်က္မွာ ၄င္း၏ ေဒသနာပင္ျဖစ္သည္။

မွတ္ခ်က္၊   ၊ခရစ္ယာန္စာေပ CLC မွတ္ထုတ္ေ၀ေသာ ဓမၼသီခ်င္းမ်ား၏ရာဇ၀င္ စာအုပ္မွ ကိုးကားတင္ျပထားပါသည္။


ေသာင္းႏိုး