မိမိႏွင့္ အျခားသူနဲ႔ မႏွိဳင္းယွဥ္ခုိင္းပါ

ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္း ႏွင့္ အျခားသူမ်ား လိုခ်င္သည့္ ပံုစံအတိုင္း ဘ၀ခရီးလွမ္းျခင္း။

မေန႔က ကြၽန္ေတာ္ တစ္ခု သတိျပဳမိတယ္။ အဲဒါက ဘာလဲဆိုေတာ့ နတ္ဆိုးဟာ မိတ္ေဆြရဲ့ ဘ၀၊ အလုပ္အကိုင္၊ မိသားစုခရီးမွာ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းကို ခိုးယူဖို႔ ၾကိဳးစားေနတာပါပဲ။ နတ္ဆိုးသံုးတဲ့ နည္းတစ္နည္းကေတာ့ မိတ္ေဆြရဲ့ ဘ၀၊အလုပ္အကိုင္၊ မိသားစုခရီ လုပ္ရပ္ကို အျခားသူမ်ားရဲ့ လုပ္ရပ္မ်ားနဲ႔ ယွဥ္ၿပိဳင္လို စိတ္ကို ေမြးေပးမယ္။ ေနာက္တစ္နည္းကေတာ့ အျခားသူမ်ားရဲ့ လုိခ်င္တဲ့ ပံုစံအတိုင္း လုပ္ဖို႔ ဖ်ားေယာင္းလိမ့္မယ္။ ဒီနည္းႏွစ္နည္းလံုးဟာ နတ္ဆိုးရဲ့ ေသမင္းေထာင္ေခ်ာက္ေတြျဖစ္ျပီး မိတ္ေဆြအတြက္ ရည္ရြယ္ထားတဲ့ ဘ၀ကံတရား or (ဘုရားသခင္ ေကာင္းျမတ္ေစျခင္း) လမ္းေၾကာင္းကို ေသြဖည္သြားေစမဲ့ အရာမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။
ဘယ္ဘာသာတရားမဆို ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို အျခားသူမ်ားနဲ႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ မႏွဳိင္းယွဥ္ၾကဖို႔ သတိေပးထားပါတယ္။

“Do your own work well, and then you will have something to be proud of. But don’t compare yourself with others.” (Galatians 6:4)

မိတ္ေဆြရဲ့ လုပ္ရပ္ပံုစံကေန႔ ရလာတဲ့ အသီးအပြင့္ေတြကို အျခားသူနဲ႔ မႏွိဳင္းယွဥ္ခုိင္းတာ အေၾကာင္းၾကီး ႏွစ္ရပ္ ရွိပါတယ္။

ပထမ တစ္ရပ္ကေတာ့ – မိတ္ေဆြထက္ သာလြန္တဲ့ လူတစ္ေယာက္ကို မိတ္ေဆြ မေတြ႔ပဲ မေနပါဘူး။ အဲဒီအခါမွာ ယွဥ္ျပိဳင္စိတ္ ေမြးလိုက္ရင္ စိတ္ဓါတ္က်စရာ ျဖစ္လာလိမ့္မယ္။
ဒုတိယ တစ္ရပ္ကေတာ့ – မိတ္ေဆြထက္ ညံ့ဖ်င္းတဲ့ အျခားလူတစ္ေယာက္ကိုလည္း ေတြ႔ဦးမွာပဲ။ ယွဥ္ၿပိဳင္စိတ္ကေလး ေမြးလိုက္ရင္ ကုိယ့္ကိုကိုယ္ ဘ၀င္ျမင့္စရာ ျဖစ္လာလိမ့္မယ္။

စိတ္ဓါတ္က်ရင္ပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ဘ၀င္ျမင့္ရင္ပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ မိတ္ေဆြရဲ့ ဘ၀ခရီး လမ္းေၾကာင္းမွန္ကို ရပ္တန္႔သြားေစႏိုင္ပါတယ္။

ဓမၼသစ္က်မ္းစာမ်ားစြာ ေရးသားခဲ့သူ ရွင္ေပါလုကလည္း မိမိကုိယ္ကို သူမ်ားနဲ႔ ႏွိဳင္းယွဥ္ျခင္းဟာ မိုက္မဲရာက်ေၾကာင္း ဆိုပါတယ္။ သူက ဘာေျပာသလဲ ဆိုရင္

“In all this comparing and grading and competing, they quite miss the point.” (2 Corinthians 10:12b)

မိတ္ေဆြရဲ့ ဘ၀၊ အလုပ္အကိုင္၊ မိသားစုခရီး လုပ္ရပ္ပံုစံကို နားမလည္ ႏိုင္ပဲ ေ၀ဖန္ျပစ္တင္တဲ့ လူတစ္ခ်ိဳ ႔ကို မိတ္ေဆြ ေတြ ႔ၾကံဳရမွာပါပဲ။ သူတို႔ က သူတို႔လိုခ်င္တဲ့ ပံုစံထဲကို မိတ္ေဆြကို ဆြဲသြင္းၾကလိမ့္မယ္။ ဂရုမစိုက္ပါနဲ႔။

ရွင္ေပါလုကိုယ္တိုင္လည္း ေ၀ဖန္သူ တစ္ခ်ိဳ ႔နဲ႔ ၾကံဳေတြ႔ ခဲ့ရပါတယ္။ သူရဲ့ တုန္႔ျပန္ခ်က္ကေတာ့ အျမဲတမ္း အတူတူပါပဲ။ ယွဥ္ၿပိဳင္တာေတြကို ေရွာင္က်ဥ္တယ္။ ပံုၾကီးခ်ဲ ႔ ေျပာတာေတြကို တြန္းလွန္တယ္။

Pilgrims Progress စာအုပ္ကို ေရးတဲ့ စာေရးဆရာ John Bunyan က ဘာေျပာသလဲဆိုရင္

”လူေတြ ဘယ္ေလာက္ ခ်ီးမြမ္းေနပါေစ အက်ိဳးမရွိဘူး ဆိုရင္ ငါ့ဘ၀ဟာ အလကားပဲ။ လူေတြ ဘယ္ေလာက္ ကဲ့ရဲ့ ေနပါေစ အက်ိဳးရွိရင္ ေတာ့ ငါ့ဘ၀ဟာ တန္ဖိုးရွိတယ္။”


Don’t compare or conform your shape to others
by Rick Warren ဆီေလွ်ာ္ေအာင္ (မယံုၾကည္သူမ်ားအတြက္) ဘာသာျပန္သည္
Source: ယုဒသန္ရိပ္သာBlog (http://burmesebible2008.blogspot.com/2011/05/blog-post_20.html)