ဖခင္မ်ားေန႔ေပၚေပါက္လာပံု

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွ မစၥဂၽြန္ဘရု(စ္)ေဒါ့(ဒ္) Mrs.John Bruce Dodd သည္မိခင္မ်ားကုိ ေမလဒုတိယအပတ္တြင္ မိခင္မ်ားေန႕အျဖစ္ သတ္မွတ္ျပီး ဂုဏ္ျပဳသည္ကုိေတြ႕ရသျဖင့္ ဖခင္မ်ားကုိလည္း ထုိနည္းတူ ေန႕တစ္ေန႕ကုိ ဖခင္မ်ားေန႕အျဖစ္ သတ္မွတ္သင့္ေၾကာင္း စိတ္ထဲတြင္ ျဖစ္ေပၚလာပါသည္။

အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္သူမ၏ မိခင္သည္ သူတုိ႕ေမာင္ႏွမ ငါးေယာက္ ကေလးဘဝတြင္ကြယ္လြန္သြားခဲ့သည္။ သူတုိ႕ဖခင္သည္ သား သမီး ငါးေယာက္ကုိ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေပးခဲ့ပါသည္။
သူမဖခင္၏ နာမည္သည္ မစၥတာ ဝီလ်ံဂ်က္ဆင္စမတ္ (Mr. Willian Judson Smart) ျဖစ္ျပီး ၁၈၆၀ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ ေတာင္ပုိင္း ႏွင့္ ေျမာက္ပုိင္းတပ္မ်ား ကၽြန္ကိစၥႏွင့္ ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ပြါးစဥ္က ေျမာက္ ပုိင္းတပ္တြင္ တပ္သားအျဖစ္ အမႈထမ္းခဲ့ပါသည္။

ဤဖခင္သည္ ဇနီးသည္ကြယ္လြန္သြားျပီးေနာက္ ေနာက္ထပ္အိမ္ေထာင္ မျပဳဘဲ လူမမယ္သားသမီး(၅)ေယာက္အား ၾကီးျပင္းလာသည္အထိ ဖခင္ တေယာက္အေနျဖင့္ မိသားစုစားဝတ္ေနေရးအတြက္တဘက္မွ အလုပ္ လုပ္ျပီး မိခင္တေယာက္ကဲ့သုိ႕လည္း ၾကည့္႐ွဳေစာင့္ေရွာက္ခဲ့သည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ဖခင္လည္းျဖစ္၊ မိခင္လည္းျဖစ္ေသာ ဖခင္တေယာက္ျဖစ္ေလသည္။

သမီးၾကီးျဖစ္သူ Mrs. Dodd သည္ဖခင္ကုိ သတိရလြမ္းဆြတ္သည္ႏွင့္ မေက်နပ္ႏိုင္ဘဲ ဖခင္မ်ားေန႕ကုိ သတ္မွတ္ျပီး ဂုဏ္ျပဳ ရန္အတြက္ ႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ လွဳံ႕ေဆာ္မႈေၾကာင့္ ပထမဦးစြာ ဝါရွင္တန္ျပည္နယ္ တြင္ ၁၉၁၀ခုႏွစ္တြင္ စတင္ျပီး ဖခင္မ်ားေန႕ကုိ က်င္းပခဲ့သည္။ ေနာက္ပုိင္းတြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ေျမာက္ပုိင္းျပည္နယ္ မ်ားတြင္ ဖခင္မ်ားေန႕ကုိႏွစ္စဥ္က်င္းပၾကသည္။ ယခုကာလတြင္ ဖခင္မ်ားေန႕ျဖစ္ေသာ ဇြန္လတတိယပတ္ တနဂၤေႏြေန႕အား ၁၉၇၂ ခုႏွစ္မွစ၍အေမရိကန္ႏုိင္ငံတစ္ဝန္းတြင္ တညီတညြတ္တည္း သတ္မွတ္ျပီး ဖခင္မ်ားကုိ ဂုဏ္ျပဳခဲ့ၾကသည္။ ထုိ႕ေနာက္ ကမာၻေပၚရွိႏုိင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္လည္း ဖခင္မ်ားေန႕ကုိ ထုိနည္းတူစြာ ယခုအခါတြင္ က်င္းပၾကသည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ဇြန္လဆန္းမွစ၍ သတင္းစာႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားမ်ားတြင္ ဖခင္မ်ားေန႕ေရာက္ပါေတာ့သည္။ ဖခင္မ်ားကုိ ဂုဏ္ျပဳဖုိ႕၊ လက္ေဆာင္ေပးဖုိ႕ မေမ့ပါႏွင့္ စသည္ျဖင့္ ေၾကာ္ျငာ္သည္။

ကၽြန္ေတာ္၊ ကၽြန္မတို႕သည္ သားသမီးမ်ားကုိ ေကၽြးေမြးရန္ပင္ပန္းတၾကီး လုပ္ေဆာင္ရေသာ ဖခင္မ်ားကုိ ဤေန႕မွာျပန္လည္ သတိရေအာက္ေမ့ဖုိ႕ရန္ႏွင့္ ဤကဲ့သုိ႕ ဖခင္မ်ားကုိေပးသည့္ ဘုရားသခင္ကုိလည္း ေက်းဇူးတင္ဖုိ႕အေရးၾကီးလွပါသည္။

ဖူးသဒါး(ကုိင္းျပင္ၾကီး)
မွတ္ခ်က္။ ကိုထန္ႏိုး၏ “သိုးထိန္းသံ ဓမၼရသစာေစာင္´´ မွထပ္ဆင့္တင္ျပထားပါသည္။