ယံုၾကည္ျခင္းအတြက္ သက္ေသခံခ်က္

ကြ်နု္ပ္ သည္ ထာ ၀ ရ ဘု ရား ကို သိ ေသာ ယံု ၾကည္ သူ ခ ရစ္ ယန္ မိ ဘ ႏွစ္ ပါး မွ ေမြး ဖြား ခဲ့ ပါ သည္။ သို႔ ေသာ္ လည္း ေခတ္ ပညာ မ ေတာက္ တ ေခါက္ တတ္ ၿပီး မိ မိ ၿမိဳ႕ ေန ထိုင္ ရာ အ နီး တြင္ လည္း မိ မိ ကို နား ေပါက္ ေအာင္ ေဟာ ေျပာႏိုင္သူမရွိပါ။ ပညာတတ္ ေက်ာင္းဆရာတဦးကိုေတာ့ အရမ္းေလးစားခဲ့ပါသည္။ သူ၏ သိပၸံပညာထူးခြ်န္မႈကို အားက်သည္။ ဓါတ္ပံုပညာ စတီရီယုိ၊ ဓါတ္ခြဲခန္း၊ သၾကား၊ေဆး၀ါးေဖၚစပ္ျခင္း၊ အရက္ခ်က္ ဓါခြဲခန္း၊ နာမည္ႀကီး ဓါတုေဗဒ ေက်ာင္းဆရာ စသည့္ ေလာကပညာ မ်ားကို ေလ့လာ တပည့္ ခံခ်င္သည္သူသင္ျပေသာ က်ဴရွင္တြင္ အခမဲ့ တက္ေရာက္ခြင့္ရရွိျပီး သူသင္ေပးေသာ ၁၀တန္းစာေမးပြဲ၊ ဓါတုေဗဒ ဘာသာရပ္ ဂုဏ္ထူးထြက္ခဲ့၍ ေတာ္ေတာ္ နာမည္ရခဲ့ပါသည္။ အထက္ျမန္မာျပည္ ျမိဳ႔ငယ္ေလးမွ တဆင့္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ၾကီးတခုတြင္ ပညာသင္ၾကားခြင့္ရခဲ့ပါသည္။ မိမိျမိဳ႔တြင္ ထိုသူသည္ ဘုရားေက်ာင္းတြင္ အင္မတန္ေကာင္းေသာ တရားေဒသနာမ်ားကို ေဟာၾကားခဲ့ေသာ္လည္း လက္ေတြ႔တြင္ ပံုသက္ေသအားနည္းမႈ (၀ိုင္၊ဘီယာ၊အရက္ ခ်က္လုပ္၊သံုးေဆာင္ျခင္း) ရွိခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ယခု ပင္စင္ယူျပီးေနာက္ သား၊သမီး၊ ဖနီးတို႔ႏွင့္ေ၀လံစြာ ျမန္မာျပည္အႏွ႔ံ ဧ၀ံေဂလိလုပ္ငန္း (ေယရႈရုပ္ရွင္ျပျခင္း) လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိ ပါသည္။ ႏိုင္ငံျခားတြင္ ေယရႈရုပ္ရွင္ျပရာတြင္ လူမ်ားစိတ္မ၀င္ စားေသာ္လည္း၊ ျမန္မာျပည္ ျမိဳ႔ၾကီး၊ျမိဳ႔ငယ္၊ ေက်းရြာ မ်ားတြင္ ေယရႈရုပ္ရွင္ျပေသာအခါ ကေလး၊လူငယ္၊လူၾကီးမ်ား တရံုးရံုးႏွင့္ အားေပးၾကသည္ကို ေက်နပ္အမႈေဆာင္ေနသူျဖစ္သည္။ မယံုၾကည္သူအခ်ိဳ႔ အာဏာႏွင့္ တားျမစ္မႈေၾကာင့္ အသက္အႏၱရယ္ အမႈအခင္းမ်ားျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း အမႈေတာ္ကို ကြ်န္ုပ္၏ ငယ္ဆရာသည္ ေဆာင္ရြက္ေနဆဲပင္ျဖစ္ပါသည္။ မိမိေလးစားေသာ ငယ္စဥ္က အိမ္နီးခ်င္း ဆရာတဦးအေၾကာင္းျဖစ္ပါသည္။

ေနာက္ဆံုးတြင္ ကြ်ႏ္ုပ္သည္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္သို႔  ေခတ္ပညာ မ်ားကို သင္ၾကား ေသာအခါ ၿမိဳ႕ႀကီးေရာက္ ေလာကပ်ာ္ရႊင္ စရာမ်ား (ေငြေၾကးမပါ)  ေနာက္ သို႔ လုိက္ၿပီး ပညာေရးလည္း မထူးခၽြန္ ေတာ့ပါ။ ျမန္မာ ဆိုရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီ ေခတ္ တြင္ ျမန္မာျပည္ အေျခ အေနက ပညာေရး ထူးခၽြန္လဲ သေဘာၤသား၊ စစ္ဗိုလ္ ဘ၀ ေရာက္ျခင္းက ေလာက ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ တစ္ခု ပင္ မဟုတ္ လား။ ဆရာ၀န္၊ အင္ဂ်င္နီယာလည္း ထိုေခတ္တြင္ လူေလးစားေသာ္ လည္း ေငြဗလာ၊ ကြမ္းယာေရာင္းသူေလာက္ပင္ ၀င္ေငြ မေကာင္းေသာ ပညာတတ္ လူရာမ၀င္သည့္ ေခတ္ျဖစ္ပါသည္။ (ယခုေတာ့ ပညာတတ္မ်ား ႏိုင္ငံျခားတြင္ အလုပ္အကိုင္အဆင္ေျပတတ္ပါသည္)။ ေနာက္ဆံုးတြင္ ဘြဲ႔ရျပီး အစိုးရ ျပန္တမ္း၀င္ အရာရွိျဖစ္သြားသည္။ ႏိုင္ငံျခား ပညာသင္ေစာင့္စားျပီး ကားပါမစ္ ႏွင့္ တုိက္၀ယ္ျပီး လူေလးစားခံရရင္ ေတာ္ျပီဟူေသာ ေလာက ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ ျမန္မာျပည္မွာ အလုပ္လုပ္ ကိုင္ခဲ့ပါသည္။ ေနာက္ပိုင္း သူငယ္ခ်င္းမ်ားက စင္ကာပူတြင္ အလုပ္လုပ္သည့္ ေခတ္ျဖစ္လာေသာေၾကာင့္ ၁၉၉၀ တြင္ စင္ကာပူ သို႔ လာေရာက္ အလုပ္ရွာ၊ အလုပ္လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္မွာ ယခု ၂၀၀၉ အထိျဖစ္ပါသည္။

စင္ကာပူေရာက္ေသာအခါ ရရာအလုပ္လုပ္ရင္း စင္ကာပူအစိုးရ ရွယ္ယာအမ်ားစုပိုင္ေသာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ Nesdeq Listed MNC ကုမၸဏီၾကီး တခုတြင္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ ရေသာအခါ မိမိထက္ ပညာမ်ားစြာတတ္ေသာ ေဒါက္တာမ်ား၊ ဖဲလိုး၊ တီထြင္သူမ်ား အပါအ၀င္ လစာေငြ တလ ေဒၚလာ သုည၅လံုးအထက္ ပုဂၢိဳလ္ၾကီးမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုရင္း မိမိကိုယ္ ဟုတ္လွခ်ည္ထင္ထားခဲ့မႈမ်ား တေျဖးေျဖး လြင့္ေပ်ာက္သြားခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ား ဘုရားကေျပာလဲမေျပာပဲႏွင့္ “ၾကိဳးစားရင္ ဘုရားေတာင္ျဖစ္တယ္” ဆိုသည့္ ခံယူခ်က္လည္း ေလထဲေပ်ာက္သြားျပီး မိမိကိုယ္ကိုယ္ ဖရီးသင့္ကားလိုလို၊ ဗုဒၵတရားေနာက္လိုက္လိုလို၊ ဘုရားစံု၀ါဒလိုလို ႏွင့္ ျဗိတိလွ် အေတြးအေခၚပညာရွင္ၾကီး ဘာထရန္ရပ္ဆဲကို အားက်ခဲ့ျခင္းမ်ား လည္း ေပ်ာက္ဆံုး သြားပါေတာ့သည္။ ဘာထရန္ရပ္ဆဲခမ်ာလည္း သူေယာက္ထဲရွိစဥ္ ေတာင္ေတြးေျမာက္ေတြး ေတြးရင္း ေသမင္းကို ေတြးမိေသာအခါ မိမိေသလြန္ျပီးဘ၀ကို စဥ္းစားလွ်င္ အေမွာင္ထုၾကီးကိုပဲ ျမင္ရေၾကာင္း ေရးသားထားခဲ့ပါသည္။ ယံုၾကည္သူမ်ားအဖို႔ မိမိတေယာက္တည္း ေတာင္ေတြးေျမာက္ေတြး ေသ လြန္ျပီးေနာက္ ကာလကို ေတြးၾကည့္ပါက ေတာက္ပေသာအလင္းကိုျမင္ရျပီး ထာ၀ရအသက္အတြက္ ေပ်ာ္ရႊင္၀မ္းေျမာက္ျခင္းကို ရေလ့ရွိပါသည္း

မိတ္ေဆြ .. ကြ်န္ေတာ္တို႔ဘ၀၏ တ၀က္ေက်ာ္အခ်ိန္မွာ တေယာက္တည္း ေနရပါသည္။ ေဘးပတ္၀န္းက်င္မွာ အလုပ္အတူလုပ္သူမ်ားရွိေသာ္လည္း သင္ႏွင့္မိတ္သဟာရဖြဲ႔ျခင္းမရွိပါ။ သင္တေယာက္တည္း (အလုပ္ကိစၥ၊ မိသားစုကိစၥ၊ မိတ္ေဆြမ်ားကိစၥ ေတြးေနရပါသည္)။ သင့္ေဘးမွာ လူတစ္ေယာက္ မွမရွိေသာအခ်ိန္ ဥပမာ အိပ္ခ်ိန္ ၈ နာရီ၊ အိမ္သာတက္၊ ေရခ်ိဳး၊ ခရီးသြား ေနခ်ိန္မ်ားတြင္ သင္ဘာေတြ ေတြးေနပါသလဲ။ တခ်ိဳ႔ ေလယာဥ္အတက္အဆင္း တြင္ ပ်က္က်မွ ေတြးေၾကာက္ေနရသည္။ အေမွာင္ၾကီးထဲျဖစ္ေစ၊ မိမိကို အလုပ္ခြင္၊ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ ဘာသာေရးမ်ား၌ ၀ုိင္းတြယ္ခံေနရ လွ်င္၊ ေနာက္ဆံုး ေဆးရံုတြင္ ပက္လက္ကေလး ျဖစ္ေနစဥ္၊ အဆိုး၀ါဆံုး ကင္ဆာေရာဂါ၊ အိတ္အိုင္ဗီြေရာဂါ ရျပီး ေသမည့္ေန႔ကို ေစာင့္ေနရစဥ္တြင္ သင္တေယာက္တည္း ဘာေတြ ေတြးေနမည္နည္း။

ထိုသို႔ေသာ အထီံးက်န္ဘ၀ကို မခံဖူးေသးပါက ေလာက၊မိတ္ေဆြ၊ ေပ်ာ္စရာမ်ားတြင္ ဆက္လက္ေနႏိုင္ပါသည္။ တေန႔ေသာ္ မိတ္ေဆြလည္း ထိုသို႔ တေယာက္တည္း ေနရမည့္အခ်ိန္ ေရာက္လာပါမည္။ အင္မတန္ ကုသိုလ္ကံေကင္းသူ (ဗုဒၶဘာသာ) ႏွင့္ ဘုရားေကာင္းၾကီးရရွိသူ (ခရစ္ယန္) မိတ္ေဆြမ်ားမွာ ေသလွ်င္ပင္ ေခါက္ကနဲ လဲေသသြားၾကပါသည္။ ထိုသို႔ ေသသြားသူမ်ား ရွားပါသည္။ တေယာက္တည္း ေသမင္း (သို႔မဟုတ္) အထီးက်န္မႈႏွင့္၊ ဒုကၡၾကီးမ်ားကို ရင္ဆိုင္ရာတြင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ လူ႔ဗီဇ၊ အစြမ္းအစႏွင့္ တိုက္ပြဲကို မဆင္ႏိုင္ေတာ့ပါ။ ခႏၱာ၊စိတ္ အင္အား အင္မတန္နည္းသြားခ်ိန္တြင္ ၀ိညာဥ္အားျဖင့္ တုိက္ရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

ထိုအခ်ိန္တြင္ ယံုၾကည္ျခင္း ဆုိေသာအခ်က္သည္ ေရွ႔တန္းေရာက္လာပါသည္။

ကြန္ျမဳနစ္၊ အရင္းရွင္၊ သိပၸံပညာ၊ ကခ်င္၊ကရင္၊ ဗမာ လူမ်ိဳးေရး စသည့္ ယံုၾကည္ခ်က္ ၾကီးမားသူ တနည္းအားျဖင့္ မ်က္ကန္းသေစၦမေၾကာက္ေသာ ယံုၾကည္ခ်က္ၾကီးသူမ်ားလည္း ေသမင္းကို ရဲရဲၾကီးရင္ဆုိင္ရဲပါသည္။ စင္ကာပူတြင္ ၂၀၀၇ က မ်က္စိေစြလူသတ္သမားတဦးရွိပါသည္။ ကိုယ့္ရန္သူ မိသားစုကို ရက္စက္စြာ၊ ေသြးေအးေအးႏွင့္ အိမ္ထဲ၀င္ပစ္သတ္၊သတ္ဖ်က္ျပီး ၾကိဳးစင္ေပၚ တြင္တက္စဥ္လည္း အမ်ားအျမင္တြင္ ျပံဳးျပံဳး၊ကိုယ္လုပ္တာ ကိုယ္ခံေပါ့ စိတ္ထား၊ လြဲမွားေသာ ယံုၾကည္သူမ်ားလည္း ေသရမွာမေၾကာက္ပါ။

ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ထိုကဲ့သို႔ေသာ လြဲမွားေသာ ယံုၾကည္မႈမ်ိဳးကို တိုက္ခိုက္ရမည္ျဖစ္သည္။ လြဲမွားေသာဘ ဘာသာေရး ယံုၾကည္သူမ်ားလည္း ေသရမွာ မေၾကာက္ၾကပါ။ ထိုသူမ်ားကို ထာ၀ရဘုရား၊ သခင္ေယရႈ၊ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ အေၾကာင္း ေျပာျပရာတြင္ အလြန္အခက္ခဲဆံုးျဖစ္ပါသည္။ ကိုယ့္ယံုၾကည္ခ်က္ကို တဖက္သတ္ေျပာျပီး သူ႔ယံုၾကည္ခ်က္ကို နားမေထာင္ခ်င္ပါက ထိုသူကို ေယရႈအေၾကာင္း ေျပာျပလဲ၊ အားနာ၍သာ နားေထာင္ေနမည္။ မိမိက ပံုသက္ေသေကာင္း အေနႏွင့္ သူ႔အေၾကာင္း၊ သူ႔ခံစားခ်က္ကို နားေထာင္ျခင္း ရွိမွ ဧ၀ံေဂလိလုပ္ရႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ပံုသက္ေသေကာင္းေသာ သင္းအုပ္ဆရာမ်ားမွာ သူတို႔ မိုဘိုင္းဖုန္း တဂြမ္ဂြမ္ေခၚျခင္းကို ညသန္းေကာင္အခ်ိန္အထိ နားေထာင္ေပးရသည္။

အထူးသျဖင့္ က်န္းမာေရး (အိပ္ႏိုင္၊စားႏိုင္၊ သြားလာႏိုင္) ေကာင္းေနေသာ လူငယ္လူရြယ္မ်ားကို အလုပ္ခြင္မ်ားတြင္ ေတြ႔ပါက သူတို႔သည္ ေငြရွိလွ်င္ ဘာမဆိုလုပ္လို႔ရမည္ ေျပာၾကသည္။ စင္ကာပူရွိ ဆိုင္ၾကီးတခုတြင္ Money Make Happiness ဟုေရးထားသည္။ အခ်ိဳ႔လူၾကီးမ်ားလည္း ၾကီးမိုက္၊ အသက္ၾကီးလည္း ျမင္းပြဲ၊ ခ်ဲထီ၊ 4D, Toto စသျဖင့္ ေငြေနာက္လိုက္ေနတုန္းျဖစ္သည္ကိုလည္း ေတြ႔ရသည္။ လူသားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သခင္ေယရႈက ခြင့္လႊတ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ အနာဂါတ္လူငယ္မ်ားကို ဘုရားအေၾကာင္း သိေစရန္ မိဘမ်ားက ပံုသက္ေသျပရန္ အထူးလိုအပ္ပါသည္။ လူငယ္မ်ားသည္ ဆန္႔က်င္ဖက္လိင္မ်ားႏွင့္လည္း ဖက္ရမ္းေနထုိင္ေသာ ေခတ္ျဖစ္လာသည္။ သို႔ေသာ္ သူတို႔မွာလည္း ႏွလံုးသားေရးရာ ရွိလာသည္။ လူငယ္တစ္ဦးေျပာစကားက ေငြမ်ားမ်ားသံုး၍ မိန္းကေလးခ်စ္စကားဆိုပါက ေငြကိုၾကိဳက္ေသာ Girl Frind ရီစားပဲရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း။ အခ်စ္စစ္မွန္ကို ရရန္လိုေၾကာင္း၊ TRUE LOVE ကိုမရပဲ Money Love ပဲရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေလာကတြင္ TRUE LOVE သည္ အေရးၾကီး လွေၾကာင္း ေဆြးေႏြး မိပါသည္။ ထိုအခ်ိန္သည္ သခင္ေယရႈ၏ TRUE LOVE အေၾကာင္းကို ေျပာျပရန္ အခ်ိန္ေကာင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္ကေတာ့ သတ္ရန္လာေသာ ရန္သူကိုမေျပာႏွင့္ အိမ္မွာေတြ႔ေသာ ပိုးဟပ္ကိုပင္ သုတ္သင္ပစ္ျခင္သည္။ ၾကည့္မရသူဆိုလ်င္ ေ၀းေ၀းေရွာင္ျခင္သည္။ သခင္ေယရႈကေတာ့ ခြင့္လြတ္ျပီး၊ ခ်စ္ျခင္းကိုပင္ ေပးပါသည္။ အံ့ၾသဘြယ္ရာ – ဘယ္လူမွမလုပ္ႏိုင္ပါ။ ဘုရားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဤမွ် ခ်စ္ျခင္းေမတၱာၾကီးမားလွျခင္းျဖစ္ပါသည္ တကား။

ယံုၾကည္ျခင္းဆိုသည္မွာ တေျဖးေျဖးၾကီးထြားလာသည္ဟုေျပာသည္။ ကြ်န္ႏ္ုပ္ ယံုၾကည္မႈနည္းစဥ္ကာလက သူငယ္ခ်င္းမ်ားေျပာေသာ Emptiness Meditation ကိုၾကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ၾကည့္ေသာ္လည္း မရပါ။ ဆရာၾသဂတ္စတတ္ကို ခရစ္ယာန္မ်ား စိတ္ျငိမ္ေအာင္ ဘာလုပ္ၾကပါသလဲ ေမးရာ “ကြ်န္ေတာ္ ဆုေတာင္းတယ္” ဟုေျပာပါသည္။ ဆုေတာင္းျခင္းျဖင့္ ယံုၾကည္မႈခြန္အားယူခဲ့ရပါသည္။

ယံုၾကည္သူမိဘမ်ားမွာ မိမိကေလး ငယ္စဥ္ေမြးစကပင္ အသင္းေတာ္ထံ ဆပ္ကပ္ျခင္း၊ ဆန္းေဒးစကူး တပတ္တခါေလးကို ရေအာင္ပို႔ျခင္း၊ ဗတိၱဇံမဂၤလာ ေပးျခင္း၊ ညစဥ္မိသားစု ကိုးကြယ္၀တ္ျပဳျခင္း မ်ားအတူလုပ္ေပးရန္ မိဘမ်ားတာ၀န္ရွိပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ေလာက အရာမ်ားေရွ႔တန္းေရာက္လာေသာ စင္ကာပူတြင္ ညတိုင္းမိသားစုဆံုဖို႔ ဆိုသည္မွာ အင္မတန္ခက္ခဲလာပါသည္။ လင္မယားပင္ ေန႔ႏွင့္ည မွားေနေသာ စံုတြဲမ်ားရွိေနပါသည္။ အေမရိကန္၊ ၾသစေၾတးလ်ား တို႔တြင္ အလုပ္ခ်ိန္နည္းျပီး သက္သာမလား ထင္မိေသာေၾကာင့္ သြားေရာက္ေလ့လာၾကည့္ရာ စင္ကာပူထက္ပင္ ပိုျပီး ရုပ္၀တၱဳ၊ေလာကအရာမ်ားေနာက္ လိုက္ေနၾကသည္။ ဟုတ္ပါသည္။ အလုပ္ခ်ိန္ကေတာ့ နည္းေသာ္လည္း ဇိမ္ခံ၊ အိမ္ၾကီး၊ ကားၾကီး ႏွင့္ အစားအေသာက္မ်ားေၾကာင့္ အေမရိကားခရီးစဥ္မွ ျပန္လာေသာ ဆရာ အာသာကိုေလး ေျပာသကဲ့သို႔ ၀ျဖိဳး၊ခ်ိနဲ႔ေသာ ဗာရွႏြားမ ကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနသူမ်ားစြာကို ေတြ႔ရေၾကာင္း တရားေဟာသြားခဲ့ပါသည္။ လူငယ္မ်ားအတြက္ ေတးဂီတျဖင့္ ထာ၀ရဘုရားကို ခ်ီးမြမ္းျခင္းသည္ အသင္းေတာ္လူၾကီးမ်ား သိေသာ္လည္း မတ္တပ္ရပ္ေနရသည္ကို လူၾကီးမ်ားက ခႏၱာအင္အားမတတ္ႏိုင္ပါ။ ထိုအခ်က္မွာ Generation Gap ပင္ျဖစ္ပါသည္။ စင္ကာပူရွိ ႏိုးၾကားေသာအသင္းေတာ္မ်ားသည္ Generation Gap ကိုလက္ခံျပီး သီဆိုခ်ီးမြမး္၊ကခုန္ျခင္းျဖင့္ ဘုရားသခင္ကို ဒါ၀ိပ္မင္းၾကီးကဲ့သို႔ ခ်ီမြမ္းပါသည္။

ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ ထာ၀ရဘုရားကို ယံုၾကည္ျခင္းမွာ မိမိအသက္တာအတြက္ ယခုဘ၀၊ ေနာင္ဘ၀ပါ စိတ္ခ်မ္းသာမႈ၊ အလင္းကို ရရွိေသာၾကာင့္ ကြ်ႏ္ုပ္သည္ ထာ၀ရဘုရားကို ကိုးစားပါသည္။ ယံုၾကည္ပါသည္။

မိတ္ေဆြလည္း ထိုသို႔ေသာ ယံုၾကည္ခ်က္မ်ိဳး ရျပီးေလာက္ျပီဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ “မရေသးလွ်င္ သို႔မဟုတ္ ရျပီးလွ်င္လည္း” အနီးအနားရွိေသာ ဘုရားေက်ာင္းတခုသူိ႔ ဖုန္းဆက္ေမးျမန္းျပီး၊ တပါတ္တခါ သြားေရာက္နားေထာင္ပါ။ အခ်ိန္မရွိပါက တရားေခြမွာျပီး (သို႔) ေဒါင္းလုပ္ျပီး MP3, iPod, iPhone ျဖင့္ ရံဖန္ရံခါ နားေထာင္ၾကည့္ပါ။ ၾကားနာျခင္းသည္ ယံုၾကည္ျခင္း၏ အစျဖစ္သလို ကယ္တင္ျခင္းစိတ္ခ်ရန္လည္း ၾကားနာေနဖို႔ လိုအပ္ပါသည္။

ဖတ္ရႈသူမ်ားအတြက္ ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာ ဆက္လက္ရရွိပါေစ။

ေဇာ္ေအာင္ (မံုရြာ)

________________________________________
မွတ္ခ်က္။ ၀ိညာဥ္သစ္မဂၢဇင္း မွကူးယူတင္ျပထားပါသည္။