ေယရုရွလင္

Today Jerusalem

PDF Version

သမၼာက်မ္းစာတြင္ ေယရုရွလင္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ယေန႔ထိတိုင္ေအာင္ ၿပီးျပည့္စံုျခင္း မေရာက္ေသးသည့္ ဗ်ာဒိတ္ တစ္ခုရွိသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ သူတို႔က ဤ ဗ်ာဒိတ္သည္ အမွန္တကယ္ ျဖစ္လာဦးမည္ေလာ ဟု သံသယ စိတ္မ်ားၾကသည္။ ထိုဗ်ာဒိတ္မွာ “ထာဝရဘုရား မိန္႔ေ့တာ္မူသည္ကား၊ျမစ္ကဲ့သို႔ ခ်မ္းသာကို၎၊ စီးေသာေရကဲ့သို႔တပါး အမ်ဳိးသားတို႔၏ စည္းစိမ္ကို၎ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႕သို႔ ငါေရာက္ေစမည္။ . . . . ေယရုရွလင္ၿမိဳ႕၌ ခ်မ္းသာ ရၾကလိမ့္မည္” (ေဟရွာ ၆၆း၁၂-၁၃)။

ေယရုရွလင္ website တြင္ “ေယရုရွလင္ၿမိဳ႕တြင္ အလုပ္အကိုင္ ရရွိေရးသည္ အလြန္ ခက္ခဲသည့္ ျပႆနာ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး၊ ဆင္းရဲ သည့္ လူတန္းစားလႊာ တစ္ေန႔တစ္ၿခားမ်ားျပား လာေနသည္။” ဟု ေခတ္သစ္ ေယရုရွလင္ အေျခအေနကို တေစ့တေစာင္း ေရးသားထားသည္။ တိုးရစ္ (torism) ခရီးသြား လုပ္ငန္းသည္ ဤ ၿမိဳ႕၏ အဓိက လုပ္ငန္းျဖစ္လာေသာ္လည္း အျပစ္မဲ့သူ မ်ားကို အခ်ိန္အခါ မေရြး ခ်ိန္းေျခာက္ သတ္ျဖတ္ေသာ အႀကမ္းဖက္သမား တို႔၏ ရန္ေၾကာင့္ ဤ လုပ္ငန္းသည္လည္း တည္ၿငိမ္ျခင္း မရွိေပ။ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၅၀၀ ခန္႔ က ေရးသားေသာ ေယရမိအနာဂတၱိက်မ္း (၁၄း၁၉) တြင္ “ အကၽြႏ္ုပ္တို႔ သည္ ၿငိမ္သက္ျခင္းကို ေၿမႇာ္လင့္ေသာ္လည္း ေကာင္းက်ဳိးကို မရၾကပါ၊ ခ်မ္းသာကို ေၿမႇာ္လင့္ေသာ္လည္း ေဘးႏွင့္သာ ေတြ႕ရၾကပါ၏ ” ဟုေရးသားထားခဲ့ေသာ အခ်က္သည္ ယေန႔ ေယရုရွလင္ ကိုပင္ ညြန္းေလေရာ့သလား ဟု ထင္မွတ္ဖြယ္ ရွိေပသည္။

အမွန္ေတာ့ေယရုရွလင္ ၿမိဳ႕သည္ ခါးသီးျခင္း၊ ရက္စက္ျခင္း၊ ၾကမ္းတမ္းျခင္း နာက်ဥ္မႈ ဒဏ္ရာ ဒဏ္ခ်က္ တို႔ကို ကမာၻေပၚရွိမည္သည့္ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ မွ် ႏိႈင္းယွဥ္၍ မရေကာင္းေလာက္ေအာင္ ျဖတ္သန္းလာခဲ့ရေၾကာင္း သမိုင္းက အခိုင္အမာ သက္ေသထူေနေပသည္။ အျခားေသာ လူမ်ဳိးမ်ား၏ က်ဴးေက်ာ္သိမ္းပိုက္ျခင္းကို အႀကိမ္ေပါင္း တစ္ဒါဇင္ ထက္မက ခံခဲ့ရၿပီး၊ သံုး၍မရေသာ အမိုက္ပံု ကဲ့သို႔ အေၿခအေနအထိေရာက္ေအာင္ ငါးႀကိမ္ထက္မနည္း စိစိညက္ ေခ်မႈန္း ဖ်က္ဆီးျခင္းကိုလည္း ရင္ႏွင့္ ဘြယ္ရာ ျဖတ္သန္းခဲ့ဖူးသည္။

ဘုရင္ႀကီး ေဒးဗစ္ က ဤၿမိဳ႕ကို သိမ္းပိုက္ၿပီး ဂ်ဴးလူမ်ဳိးတို႔ ၏ ၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ကာ နန္းတက္စဥ္အခါတြင္ ေယရုရွလင္ ၿမိဳ႕၏ သက္တမ္းသည္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၅၀၀ ခန္႔ ရွိခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ပထ၀ီ ေျမအေနအထား အရ ေယရုရွလင္ ၿမိဳ႕ကို သိမ္းပိုက္ ရန္ အလြန္ခက္ခဲၿပီး သဘာ၀ စမ္းေရတြင္း မ်ားရွိေသာ ဤ ၿမိဳ႕တြင္ ေနထိုင္ခဲ့သူ တို႔ကို ေဒးဗစ္ဘုရင္ႀကီးသည္ ခက္ခက္ခဲခဲ တိုက္ခိုက္ သိမ္းပိုက္ခဲ့ရသည္ဟု ဆိုသည္။

ေဒးဗစ္ဘုရင္ နတ္ရြာစံၿပီးေနာက္ သူ၏ အရိုက္အရာကို ဆက္ခံေသာ သားေတာ္ ေဆာလမုန္ ဘုရင္လက္ထက္ တြင္ ေယရုရွလင္ ၿမိဳ႕ကို အႀကီးအက်ယ္ ျပဳျပင္ မြမ္းမံခဲ့သျဖင့္ အညတရ ခံတပ္ၿမိဳ႕ကေလးသာသာ မွသည္ တကမာၻလံုးမွ ဂရုတစိုက္ ျပဳျခင္းခံရသည့္ ၿမိဳ႕ျပ အေျခအေနေရာက္သြားခဲ့သည္။ ထိုေခတ္ထိုအခါတြင္ ေဆာလမုန္ဘုရင္ႀကီး တည္သည့္ ႀကီးမားခန္႔ညားေသာ ေယရုရွလင္ဘုရားေက်ာင္း ႀကီးသည္ အေ၀းမွၾကည့္လွ်င္ ေတာင္ကုန္းထိပ္တြင္ သပၸါယ္တည္ၿငိမ္စြာ ေတြ႕ျမင္ရၿပီး ျပည္တြင္း ျပည္ပမွ ဘုရားဖူး မ်ားကို အျပည့္အ၀ ဆြဲေဆာင္ ႏိုင္ခဲ့သည္။

ဘုရားဖူး သူမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ ႏိုင္ခဲ့သလို ဤၿမိဳ႕၏ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀မႈႏွင့္ ေက်ာ္ေဇာတိကၠမ တို႔ကို ဖ်က္လိုဖ်က္ဆီးျပဳလိုသည့္ ရန္သူမ်ား၏ မ်က္ေစာင္းထိုးျခင္းကိုလည္း အျပည့္အ၀ ခံခဲ့ရသည္။ ေယရုရွလင္ ၿမိဳ႕သားတို႔၏ ညစ္ၿငဴးေသာ အျပစ္ဒုစရိုက္ မ်ားေၾကာင့္ ရန္သူမ်ား၏ တိုက္ခိုက္သိမ္းပိုက္ျခင္းကို ဘုရားသခင္က အခြင့္ေပးေၾကာင္း က်မ္းစာတြင္ အႀကိမ္မ်ားစြာေဖာ္ျပထားသည္။

ေဘဘီလုန္ စစ္တပ္က သိမ္းပိုက္ကာ ႏွစ္မ်ားစြာ အခြန္ဘ႑ာ အေျမာက္အမ်ား ကို အတင္းအၾကပ္ေကာက္ခံ ခဲ့သည္။ ေနာက္ပိုင္းေယရုရွလင္ ကပုန္ကန္ခဲ့သျဖင့္ ေဘဘီလုန္ စစ္တပ္က ၿမိဳ႕ကို ျပာပံုအထိေရာက္ေအာင္ ဖ်က္ဆီးပစ္လိုက္ၿပီး ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သား အားလံုးကိုလည္း သံု႔ပန္းအျဖစ္ေခၚေဆာင္သြားခဲ့သည္။ ဘီစီ ၅၈၆ ခန္႔မွ စၿပီး ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ခန္႔အတြင္း အစၥေရးလ္ ႏိုင္ငံ သို႔မဟုတ္ ဂ်ဴးႏိုင္ငံ သည္ ကမာၻေပၚတြင္ ေပ်ာက္ကြယ္ ခဲ့ရၿပီး ဂ်ဴးလူမ်ဳိးႏွင့္ အစၥေရးလ္ႏိုင္ငံ အေၾကာင္းသည္ တစ္ခ်ိန္တုန္းက ရွိခဲ့ ဘူးေသာ ႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံႏွင့္ လူမ်ဴိး တစ္မ်ဳိး အဆင့္သာသာ ထိေအာင္ေရာက္ရွိသြားသည္။ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႕သည္ ေခြးေလေခြးလြင့္သာ မ်ားက်က္စားရာေနရာျဖစ္ခဲ့ရသည္။

သခင္ေယရႈ သက္ေတာ္ ထင္ရွားခဲ့စဥ္ အခါက ေယရုရွလင္တြင္ ၀တ္ျပဳကိုးရန္ သြားေလ့ရွိသည္။ ပႆခါ ပြဲေတာ္ တြင္ ပါ၀င္ရန္ သြားေလ့ရွိသည္။ သခင္ေယရႈ ေယရုရွလင္ကို ေနာက္ဆံုးအေခါက္ သြားခဲ့စဥ္တြင္ လူထုအား ေယရုရွလင္ ၿမိဳ႕ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဤသို႔ ေျပာခဲ့ဘူးသည္ “ေယရုရွလင္ ၿမိဳ႕မွတပါး အျခားေသာအရပ္၌ အဘယ္ ပေရာဖက္မွ် မဆံုးရာ။ အို ေယရုရွလင္ၿမိဳ႕၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႕ သင္သည္ ပေရာဖက္တို႔ကို သတ္ၿမဲရွိ၏။ သင္ရွိရာ အရပ္သို႔ ေစလႊတ္ေသာသူတို႔ကိုလည္း ေက်ာက္ခဲႏွင့္ ပစ္ၿမဲရွိ၏။ ၾကက္မသည္ မိမိသားငယ္တို႔ကို အေတာင္ ေအာက္သို႔ စုရံုးသကဲ့သို႔ သင္၏သားတို႔ကို စုရံုးေစျခင္းငွါ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ငါအလိုရွိ၏။ သင္မူကား အလိုမရွိ” (လု ၁၃း၃၃-၃၄)။ ေယရုရွလင္ ၿမိဳ႕တြင္ သခင္ေယရႈ ကို ကားတိုင္တင္ သတ္ျခင္း ခံရသည္။

ေယရႈခရစ္ေတာ္ကို သတ္ေသာၿမိဳ႕
ဘုရားသခင္၏ သားဟု မိမိကိုယ္ကို ေခၚဆိုမႈေၾကာင့္ ေယရႈခရစ္ေတာ္အား ေယရုရွလင္တြင္ ျပစ္ဒဏ္ စီရင္ခ်မွတ္ျခင္း ခံရၿပီး ကားစင္တင္သတ္ခဲ့သည္။ ကားတိုင္ေပၚတြင္ သတ္သည့္ အမႈကို ေယရုရွလင္ၿမိဳ႕ျပင္ ကရာနီေတာင္ကုန္းေပၚတြင္ ျပဳလုပ္သည္။ ဂ်ဴးတို႔၏ ယဥ္ေက်းမႈးထံုးတမ္းစဥ္လာအရ လူေသ အေလာင္း အနားသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ေသာသူသည္ မသန္႔ရွင္း ေသာေၾကာင့္ ဘုရားရွင္အား ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ရန္ မသင့္ေတာ္ ဟု ယူဆေသာေၾကာင့္၊ ေယရႈခရစ္ေတာ္ႏွင့္ ခိုးသား ဓါးျပ ႏွစ္ေယာက္ကို ျမိဳ႕ျပင္တြင္ သတ္ျခင္းျဖစ္သည္။

ပထမဦးဆံုးအသင္းေတာ္ေမြးဖြားေသာၿမိဳ႕
သခင္ေယရႈ ေသျခင္းမွ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ၿပီး ခ်ီေဆာင္ေတာ္မူျခင္း မခံခင္တြင္ သခင္ေယရႈက တမန္ေတာ္ ၁း၄-၅ တြင္ “ေယရုရွလင္ၿမိဳ႕မွ မထြက္သြားဘဲ ခမည္းေတာ္၏ ဂတိကို င့ံေနမည္ အေၾကာင္း မွာထားေတာ္မူ၍….. သင္တို႔သည္ မၾကာ မျမင့္မွီ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္၌ ဗတၱိဇံကို ခံရၾကလိမ့္မည္ ဟုမိန္႔ေတာ္မူ၏”။

ပႆခါ ပြဲအၿပီး ရက္ေပါင္း (၅၀) ေျမာက္ေသာေန႔ ပင္ေတၱကုေတ ေန႔တြင္ ေယရုရွလင္ ၿမိဳ႕၌ ၀ိညာဥ္ မီးေလာင္ျခင္း အျခားေသာဘာသာ စကားမ်ားေျပာျခင္း တို႔ႏွင့္ အတူ ဂ်ဴးလူမ်ဳိး အေယာက္ ၃၀၀၀ ခန္႔ ေျပာင္းလဲၿပီး ပထမဦးဆံုး ေသာ အသင္းေတာ္ ေမြးဖြါးလာခဲ့သည္။ ေယရႈခရစ္ ကို ျငင္းပယ္ သတ္ျဖတ္ခဲ့ေသာ ေယရုရွလင္ ဂ်ဴးဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ဤ ကနဦးဂ်ဴးအသင္းေတာ္မွ ယံုၾကည္သူ ခရစ္ယာန္ မ်ားကို လိုက္လံ တိုက္ခိုက္ခဲ့ေသာ္ လည္း ဤ တိုက္ခိုက္မႈ မွ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ သူတို႔ေၾကာင့္ ခရစ္ယာန္ ယံုၾကည္ျခင္း သည္ ေရာမအင္ပါယာ တစ္ခုလံုးသို႔ ျပန္႔ႏွံ႕သြားေစရန္အတြက္ အဓိက တြန္းအားျဖစ္ခဲ့ရသည္။

ဓမၼသစ္က်မ္း ေႏွာင္းပိုင္းကာလ
သခင္ေယရႈ အသတ္ခံျခင္းေနာက္ပိုင္းတြင္ ဂ်ဴးဘာသာေရး လုပ္ထံုး တစ္ခုျဖစ္သည့္ တိရိစာၧန္ျဖင့္ ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္း ဓေလ့လည္း ေပ်ာက္ကြယ္သြားခဲ့ရသည္။ က်ဴးေက်ာ္သိမ္းပိုက္သူ ေရာမတို႔ကို ပုန္ကန္ေတာ္လွန္ရန္ ႀကိဳးစားသျဖင့္ ေအဒီ ၇၀ တြင္ ေရာမစစ္တပ္က ေယရုရွလင္ကို စိစိညက္ေၾကေအာင္ ဖ်က္ဆီး ပစ္လိုုက္သည္။ ေယရုရွလင္ဗိမၼာန္လည္း လံုး၀ ပ်က္စီးေပ်ာက္ကြယ္သြားခဲ့ရသည္။

ေအဒီ ၁၃၀ ခန္႔တြင္ Emperor Hadrian က ေယရုရွလင္ၿမိဳ႕ေနရာ တြင္ ေရာမၿမိဳ႕ တစ္ခုကိုတည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ ဂ်ဴးလူမ်ဳိးတို႔ ျပန္လည္ ပုန္ကန္သျဖင့္ ေယရုရွလင္ ျပန္လည္ ပ်က္ဆီးသြားျပန္သည္။ ေအဒီ ၁၃၅ တြင္ Emperor Hdrian က ေယရုရွလင္တြင္ ဂ်ဴးလူမ်ဳိးမ်ား ၀င္ခြင့္မေပး ပိတ္ပင္ခဲ့သည္။

Church of the Holy Sepulchre

ႏွစ္ေပါင္း ၂၀၀ ခန္႔ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေရာမဘုရင္ ကြန္စတိုင္တင္း က ခရစ္ယာန္ဘာသာကို ေရာမအင္ပါယာ၏ ႏိုင္ငံေတာ္ဘာသာ အျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး ေယရုရွလင္တြင္ ဘုရားေက်ာင္း မ်ားကို ေဆာက္သည္။ ေအဒီ ၃၃၅ တြင္ Church of the Holy Sepulchre ကို သခင္ေယရႈ အသတ္ခံရေသာ ေနရာ ႏွင့္ ျမႇဳပ္ႏွံ ခဲ့သည့္ ဂူ ေနရာ တ၀ိုက္တြင္ တည္ေဆာက္ ခဲ့သည္။ ထိုေနရာ၌ ပင္ Emperor Hadrian က ထိုႏွစ္ မတိုင္ခင္လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ ၁၀၀ ခန္႔တြင္ ဗီးနပ္စ္ နတ္ဘုရားေက်ာင္း တည္ခဲ့ဘူးသည္။ ေယရႈခရစ္ေတာ္ ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ယံုၾကည္မႈ memory အားလံုး ေပ်ာက္ကြယ္သြားရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ တည္ခဲ့သည္ ဟု ဆိုသည္။ ဗီးနပ္စ္ နတ္ဘုရားေက်ာင္း အစား Church of the Holy Sepulchre သည္ ယေန႔ထိတိုင္ေအာင္ မားမားမတ္မတ္ ဤေနရာတြင္ တည္ရွိေနေပသည္။

ကမာၻ႕ ဘာသာေရးတို႔၏ သန္႔ရွင္းရာ ၿမိဳ႕ေတာ္ (Holy City)
ဂ်ဴး၊ မူဆလင္ ႏွင့္ ခရစ္ယာန္ ဘာသာ၀င္တို႔သည္ ေခတ္အဆက္ဆက္ ေယရုရွလင္ကို သူပိုင္ ကိုယ္ပိုင္ ျငင္းခံုခဲ့၊ တိုက္ခိုက္ခဲ့၊ လုယူခဲ့ၾကသည္။ ဂ်ဴးလူမ်ဳိးမ်ားအတြက္ သန္႔ရွင္းေသာ ဘာသာေရးၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္သလို၊ ခရစ္ယာန္ ဘာသာ၀င္တို႔အတြက္ သားေတာ္သခင္ေယရႈ အသတ္ခံရၿပီး အသက္ျပန္ရွင္ခဲ့သည့္ ၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ကာ၊ မူဆလင္ ဘာသာ၀င္တို႔အတြက္ မိုဟာမက္ ေကာင္းကင္သို႔ ခ်ီေဆာင္ျခင္း ခံရသည့္ ေနရာ၊ ၿမိဳ႕ျဖစ္သည္။

မူဆလင္ဘာသာ ၀င္တို႔က ေယရုရွလင္ ၿမိဳ႕ကို အရွည္ၾကာဆံုး ထိမ္းသိမ္း ႏိုင္ခဲ့သည္။ ေအဒီ ၆၀၀ ခန္႔တြင္ မူဆလင္ တို႔က သိမ္းပိုက္ခဲ့ၿပီး ရာစုႏွစ္ ၁၂ ခု (ႏွစ္ေပါင္း ၁၂၀၀) ခန္႔ တိုင္တိုင္ မူဆလင္ လက္တြင္ ရွိခဲ့သည္။ ေအဒီ ၁၀၉၉ တြင္ ဥေရာပ မွ ခရူးစိတ္ တပ္သားမ်ားက ခရစ္ယာန္ တို႔ အတြက္ ေခတၱခဏသာ သိမ္းပိုက္ ႏိုင္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ မူဆလင္ လက္သို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိသြားသည္။

Western Wall

၁၈၀၀ ႏွစ္လြန္ပိုင္း ေရာက္ေသာအခါ တကမာၻ လံုးျပန္႔ႏွံ႕ေသာ ဂ်ဴးလူမ်ဳိးမ်ား တျဖည္းျဖည္း ျပည္ေတာ္ ျပန္လာ ၾကသည္။ အသစ္ေရာက္လာေသာ ဂ်ဴးမ်ားက အရင္ ရွိႏွင့္ေသာ ပါလက္စတိုင္း ေဒသခံမ်ားထံမွ ေျမကြက္ မ်ားကို ၀ယ္ယူ လာၾကရာမွ တျဖည္းျဖည္း ေယရုရွလင္တြင္ ဂ်ဴးလူဦးေရ အမ်ားစု ျပန္ျဖစ္လာသည္။ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ တြင္ စစ္ျဖစ္ၿပီး ဂ်ဴး လူမ်ဳိးမ်ားက အစၥေရးလ္ ႏိုင္ငံ သစ္ကို ထူေထာင္ေၾကာင္း ေၾကျငာသည္။ စစ္ပြဲမ်ား ဆက္လက္ ျဖစ္ပြါးၿပီး ေယရုရွလင္ အေနာက္ဖက္ျခမ္း ကို ဂ်ဴးမ်ားက သိမ္းပိုက္ လိုက္သည္။ သို႔ေသာ္ Western Wall ႏွင့္ အသန္႔ရွင္းဆံုး အပိုင္း (Holiest city) ျဖစ္သည့္ ေယရုရွလင္ ၿမိဳ႕ေဟာင္းကို မသိမ္းပိုက္ႏိုင္ခဲ့ပါ။ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္တြင္ ျဖစ္သည့္ စစ္ပြဲတြင္ ေယရုရွလင္ တစ္ၿမိဳ႕လံုးကို အစၥေရးလ္ တို႔က သိမ္းပိုက္ ႏိုင္ခဲ့သည္။

၂၁ ရာစု ေယရုရွလင္
ေခတ္သစ္ ေယရုရွလင္ လူဦးေရ၏ သံုးပံု ႏွစ္ပံုသည္ ဂ်ဴးလူမ်ဳိးမ်ားျဖစ္ၿပီး ပါလက္စတိုင္း အၾကမ္းဖက္သမား တို႔၏ အခ်ိန္မေရြး တိုက္ခိုက္ျခင္း ကို ခံေနရေသာ ၿမိဳ႕ျဖစ္သည္။ သံုးပံု တစ္ပံု ရွိေသာ ပါလက္စတိုင္း တို႔သည္ ေယရုရွလင္ ၏ ျပည့္ၾကပ္ ႏွက္သိပ္ေသာ ဆင္းရဲသား ရက္ကြက္မ်ားျဖစ္သည့္ အေရွ႕ဖက္ျခမ္းတြင္ ေနထိုင္ၾကသည္။ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈ မ်ား အခ်ိန္အခါ မေရြး ရွိႏိုင္ေသာ္လည္း ကမာၻ႕ ခရီးသြား ဧည့္သည္ မ်ား ၀င္လာ မဆဲတသဲသဲ ျဖစ္ေနသည္။

Church of All Nations

ေဂသေရွမန္ ဥယ်ဥ္
သခင္ေယရႈ အဖမ္းခံရသည့္ ညေနခင္းတြင္ ဆုေတာင္းခဲ့သည့္ ေနရာသည္ သံလြင္ေတာင္ ေျခရွိ သံလြင္ပင္ႀကီးတစ္ပင္ေအာက္တြင္ ျဖစ္သည္ဟု ကနဦး ခရစ္ယာန္မ်ားက ဆိုခဲ့သည္။ ထိုေနရာတြင္ ေရာမလူမ်ဳိး မ်ားက ဘုရားေက်ာင္းတစ္ခုကို ေအဒီ ၃၀၀ ပတ္၀န္းက်င္ခန္႔တြင္ တည္ခဲ့ေသာ္လည္း ငလ်င္ဒဏ္ေၾကာင့္ ၿပိဳက် ပ်က္စီးသြားခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၆ ႏိုင္ငံ ၏ ပံ့ပိုးမႈ၊ အကုန္အက်ခံမႈျဖင့္ Church of All Nations ကို ၁၉၂၄ တြင္ ဤေနရာတြင္ ျပန္တည္သည္။ ထိုႏိုင္ငံမ်ားမွာ Argentina, Brazil, Chile, Mexico, Italy, France, Spain, United Kingdom, Belgium, Canada, Germany, United States of America, Ireland, Hungary, Poland, Australia တို႔ျဖစ္သည္။

Church of the Holy Sepulchre
သခင္ေယရႈသည္ ဤဘုရားေက်ာင္း တည္သည့္ ေနရာတ၀ိုက္တြင္ ကားတိုင္တင္ အသတ္ခံရၿပီ အေလာင္းေတာ္ကို ဂူသြင္းခံရသည္ ဟု ေအဒီ ၃၀၀ ႏွစ္မ်ား မွတစ္ေလွ်ာက္ ေျပာစမွတ္ျပဳသည့္ ေနရာျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေရာမ ႏိုင္ငံက ထိုေနရာတြင္ ေယရုရွလင္၏ ပထမဦးဆံုးေသာ ဘုရားေက်ာင္းတည္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံျခား ခရီးသြားမ်ား ကို ဤဘုရားေက်ာင္းသို႔ သြားလာခြင့္ ပိတ္ထားသည္။ ေအဒီ ၆၁၄ တြင္ ပါးရွန္း ႏိုင္ငံ မွ မူဆလင္မ်ား၏ ဖ်က္ဆီးျခင္းကို ခံခဲ့ရဖူးသည္။ ေအဒီ ၁၁၀၀ ပတ္၀န္းက်င္ ခန္႔တြင္ ခရူးစိတ္ စစ္သားမ်ား တည္ခဲ့ေသာ အပိုင္းကို သာ ႏိုင္ငံျခားခရီးသြားမ်ားအား သြားလာခြင့္ ျပဳထားသည္။

Western Wall
သခင္ေယရႈ သက္ေတာ္ ထင္ရွားစဥ္ အခါ ရွိခဲ့ေသာ ဂ်ဴးဘာသာေရး အေဆာက္အဦး၏ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္သည္။ ၁၉၆၇ စစ္ပြဲ ေနာက္ပိုင္း တြင္ မွ ဤ ေနရာကို ဂ်ဴးတို႔ ျပန္လည္ သြားလာခြင့္ ရျခင္းျဖစ္သည္။ ယေန႔ ဂ်ဴး ဘာသာေရး ေက်ာင္း၊ ဆုေတာင္းရာ ေနရာ မ်ားအျဖစ္ အသံုးျပဳသည့္ ေနရာျဖစ္သည္။

Dome of the Rock

Dome of the Rock

ယေန႔ထိတိုင္ေအာင္ ဂ်ဴးလူမ်ဳိးတို႔က ေယရုရွလင္ ဗိမၼာန္ေတာ္ကို ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ႏိုင္ျခင္း မရွိသည့္ အေၾကာင္းမွာ ဤ ေနရာတြင္ ေအဒီ ၆၉၁ ႏွစ္ ကတည္းက တည္ထားခဲ့ေသာ မူဆလင္တို႔ ၏ ဗလီ (Dome of the Rock) ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ဤ ေနရာတြင္ တခ်ိန္က အာျဗဟံ သည္ သားကို သတ္ၿပီ ဘုရားသခင္ အား ယာဇ္ပူေဇာ္ရန္ ျပဳသည့္ ေနရာျဖစ္သည္။ ဤ ေနရာတြင္ပင္ ေဒးဗစ္ဘုရင္ႀကီးက ယဇ္ပုလႅင္ တည္ထားခဲ့ ၿပီး၊ ဤေနရာမွပင္ မိုဟာမက္ ေကာင္းကင္သို႔ ခ်ီေဆာင္ျခင္းခံခဲ့ရသည္ ဟု မူဆလင္ဘာသာ၀င္တို႔က ယူဆသည္။

ေယရုရွလင္၏ သမိုင္းအက်ဥ္းကိုေအာက္ပါအတိုင္းႏွစ္အပိုင္းအျခားျဖင့္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

ဘီစီ (ခရစ္ေတာ္မတိုင္ခင္ႏွစ္မ်ား)
၁၀၀၀   – ဘုရင္ ေဒးဗစ္က သိမ္းပိုက္သည္
၅၈၆   – ဘာဘုလုန္ ႏိုင္ငံက ဖ်က္ဆီးပစ္သည္
၃၃၂   – Alexander the Great ကသိမ္းပိုက္သည္
၃၂၀   – အီဂ်စ္ ႏိုင္ငံက သိမ္းပိုက္သည္
၁၉၈   – Seleucids လူမ်ဳိးမ်ားက ဖ်က္ဆီးပစ္သည္
၁၆၅   – ဂ်ဴးလူမ်ဳိးမ်ား လြတ္လပ္ေရးရသည္
၆၃  –  ေရာမစစ္တပ္က သိမ္းပိုက္သည္၊ ၿမိဳ႕ရိုးကိုဖ်က္ဆီးသည္

ေအဒီ (ခရစ္သကၠရဇ္)
၆၆   – ဂ်ဴးလူမ်ဳိးမ်ားေရာမကို ပုန္ကန္ၿပီးေခတၱသိမ္းပိုက္သည္
၇၀  –  ေရာမစစ္တပ္က ျပန္လည္သိမ္းပိုက္သည္၊ ဗိမၼန္ေတာ္ကို ဖ်က္ဆီးပစ္သည္
၁၃၂   – ဂ်ဴးလူမ်ဳိးမ်ားက ျပန္သိမ္းပိုက္သည္
၁၃၅  –  ေရာမစစ္တပ္က ျပန္သိမ္းပိုက္သည္၊ ဂ်ဴးမ်ားကို ၿမိဳ႕ထဲ၀င္ခြင့္မေပး
၆၃၈  –  အာရပ္ မူဆလင္မ်ားက သိမ္းပိုက္သည္၊ Dome of the Rock တည္သည္
၁၀၇၁   – တူရကီ မ်ားက သိမ္းပိုက္သည္
၁၀၉၉   – ခရူးစိတ္ခရစ္ယာန္မ်ားက သိမ္းပိုက္သည္
၁၁၈၇   – မူဆလင္မ်ားက ျပန္သိမ္းသည္
၁၅၁၇   – တူရကီ ေအာ္သိုမန္ အင္ပါယာက သိမ္းပိုက္သည္
၁၉၁၇   – ပထမကမာၻစစ္ ၿဗိတိသွ်က သိမ္းပိုက္သည္
၁၉၄၉   – ဂ်ဴးႏွင့္ ပါလက္စတိုင္းစစ္ျဖစ္သည္၊  ၿမိဳ႕ႏွစ္ျခမ္းကြဲသည္
၁၉၆၇  –  ေျခာက္ရက္စစ္ပြဲျဖစ္သည္၊ အစၥေရးလ္က သိမ္းပိုက္သည္။

ေသာင္းႏိုး

Ref: Who’ who and where’s where in the Bible by Stephen M. Miller, Internet