လမ္းေၾကာင္းရွာေတြ႔သူ ေဒးဗစ္လစ္ဗင္းစတုန္း

PDF Version

(David Livingstone)(၁၈၁၃ – ၁၈၇၃)
“အေမ ဒါကၽြန္ေတာ္တစ္ပါတ္အတြင္းရွာႏုိင္ခဲ့တဲ့အရာပဲ” ဟုေဒးဗစ္ သည္သူ႔မိခင္ေပါင္ေပၚေငြအနည္း တင္လ်က္စိတ္ထက္သန္စြာေျပာခဲ့၏။  မိသားစုဆင္းရဲမႈ ဒဏ္မွလြတ္ရန္ ေငြအခ်ဳိ႕ကုိသူလုပ္ကိုင္ရွာေဖြႏိုင္ခဲ့သည့္ အတြက္စိတ္တက္ႀကြလွ်က္ရွိ၏။ ၾကင္နာတတ္ေသာ မိခင္က “ဒါနဲ႔သားဘာလုပ္ခ်င္သလဲ” ဟုေမး လိုက္၏။ သူက “အေမ ခြင့္ျပဳမယ္ဆိုရင္ လက္တင္သဒၵါစာအုပ္တစ္အုပ္ ကၽြန္ေတာ္၀ယ္ခ်င္ပါတယ္” ဟုမ၀ံ့မရဲျပန္ေျပာခဲ့၏။ ဆင္းရဲမႈေၾကာင့္ေက်ာင္း မေနႏိုင္ေသာ္လညး္ ပညာရွာရန္သူစိ္တ္အားထက္သန္ခဲ့၏။ ဆက္ဖတ္ရန္

Leave a Reply