မီးလံွ်ဟုန္းဟုန္း ေတာက္ေနေသာ အသက္တာျဖင့္ အသက္ရွင္ေနျခင္း

Reinhard Bonnke ရီအင္ဟဘုန္းကီးလို႔ေျပာလိုက္ရင္ သူ႔နာမည္၊ သူ႔ဂုဏ္သိကၡာနဲ့ သူ႔ရဲ့ တရားေဟာေျပာေကာင္းမႈ၊ ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားမႈတို႔ေၾကာင့္ ဘယ္သူကိုမွ ေထြေထြထူးထူး အထူးမိတ္ဆက္ ေပးေနစရာမလိုေတာ့ပါဘူး။  ေျမာက္ျမားစြာေသာ လူထုပရိတ္သတ္အေပါင္း သူရဲ့တရားေဟာေျပာပဲြမ်ားကို တက္ေရာက္ခဲ့ၾကတယ္။ ဘုရားရွင္ရဲ့အင္အားႀကီးမားတဲ့ ပါဝါအရိွန္မ်ားကို မ်က္ဝါးထင္ထင္ ေတြ႕ျမင္ခံစားခဲ့ၾကရတယ္။ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ရဲ့ဗတၲိဇံမဂၤလာေပးျခင္းကို ခံခဲ့ရၾကတယ္။ ဘုရားအေသြးနဲ႔ ေရြးဝယ္ထားတဲ့ အာဖရိကတတိုက္လံုးကို ႏိုးၾကားေအာင္လုပ္ရမယ္လို႔ ဘုရားရွင္က တာဝန္ေပးလိုက္တဲ့ေန႔ကစျပီး သူ႔ရဲ့အသက္တာ တစ္ခုလံုးကို ဒီအာဖရိကတိုက္တတိုက္လံုးအတြက္ ေပးဆပ္ရင္း နယ္တကာလွည့္ျပီး ႏိုးၾကားမႈ၊ ေဟာေျပာမႈေတြကို ေဆာင္ရြက္ေတာ့တာပါပဲ။..ဆက္ဖတ္ရန္

Leave a Reply