Forgotten God (ေပ်ာက္ေနေသာဘုရား)

ေခတ္သစ္ခရစ္ယာန္ဘာသာတရားရဲ႕သြန္သင္ခ်က္ကေတာ႔ ခရစ္ေတာ္ကို ႏွလံုးသားထဲ ေခၚဖိတ္လက္ခံလိုက္တာနဲ႔ တျပိဳင္နက္ သန္႔ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္ရဲ႔ဗတၲိဇံမဂၤလာကို တပါတည္းရရိွျပီးျဖစ္တယ္ဆိုတာပါပဲ။ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ရဲ႔ဗတၲိဇံမဂၤလာကိုရဖို႔ လိုကိုမလိုဘူးလို႔လည္း တင္ျပၾက တယ္။ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ရဲ႔ဗတၲိဇံမဂၤလာကို ေဖ်ာက္ထားပစ္ၾကတယ္။ ထိုမဂၤလာမွ တဆင္႔ ေပါက္ဖြားေဝဆာလာမယ္႔ ဝိညာဥ္အသီး (ဝိညာဥ္ပကတိ စိတ္သေဘာမ်ား) ကိုလည္း ေနာက္ထပ္မ်ဳိးဆက္သစ္ေတြဆိုတာ ၾကားေတာင္မာကားဘူးၾကေတာ႔ပါဘူး။ ဆိုလိုရင္းက သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ဆိုတာ ေန႔စဥ္အသက္ရွင္ျခင္း အသက္တာမွာ အမွန္တကယ္ ပါဝင္တာမ်ဳိးမဟုတ္ပဲ ပါခ်င္လည္းရတယ္၊ မပါခ်င္လည္းရတယ္ ဆိုတဲ႔ ပံုစံမ်ဳိးခ်ဳိးၿပီး အသက္ရွင္ၾကေတာ႔တာပါပဲ။ အင္မတန္ ဝမ္းနည္းစရာပါ။ …ဆက္ဖတ္ရန္

Leave a Reply