သိလွ်က္ႏွင့္၀န္မခံျခင္း၏အက်ိဳး

ခ်စ္ေသာဓမၼမိတ္ေဆြကၽြႏု္ပ္ တို႔ အမိျမန္မာျပည္၏ ခရစ္ယာန္ သာသနာသည္ ယခုအခါ အနွစ္နွစ္ရာ နီးကပ္လာေလၿပီ။ ခရစ္ယာန္ဘာ သာဝင္ အသင္းသူ/သားတို႔သည္ လည္း၊ ဘုရားသခင္၏ နႈက္ကပတ္ေတာ္ကို သိသင့္သေလာက္ သိခဲ့ၾက ေလၿပီ။  ကယ္တင္ျခင္းအေၾကာင္း ေျပာမလား၊ ခရစ္ယာန္အသင္ရွင္ျခင္း ေဟာမလား၊ ေခတ္ကာလအ ပိုင္းအျခား သင္မလား၊ ေျပာတက္ ေဟာတတ္ၾကေလျပီ။ သို႔ေသာ္ လိုအပ္ေနသည္မွာ အသိသာရိွျပီးလက္ ေတြ႕ပိုင္းမွာ၊ နာခံျခင္း၊ လိုက္ေလွ်ာက္ ျခင္းမရိွျခင္းေပတည္း။

သို႔ျဖစ္၍ တခိ်န္က ေဟရွာယ ေဟာဘူးေသာ အနာဂတ္စကား ဟူမူကား သင္တို႔သည္၊ ၾကားလ်က္ပင္ အနက္ကို နားမလည္ဘဲ ၾကားၾကလိမ့္မည္။ ျမင္လ်က္ပင္ အာရံုမ ျပဳဘဲ ျမင္ၾကလိမ့္မည္။ (မႆဲ၊ ၁၃း၁၄)။ ဤစကားအတိုင္း ကြ်ႏု္ပ္တို႔ယံု ၾကည္သူမ်ားအသက္တာမွာ ျပည့္စံု ေနေရာ့သလား စဥ္းစားစရာ ျဖစ္ပါသည္။ …ဆက္ဖတ္ရန္

Leave a Reply