ဓမၼသီခ်င္းတို႔၏ရာဇ၀င္ (All the way my savior leads me)

သီခ်င္းစာသား – ဖန္နီ ေဂ် ခရိုစ္ဘီ (၁၈၂၀-၁၉၁၅)
ေတးေရး – ေရာဘတ္ေလာ္ရီ (၁၈၂၆-၁၈၉၉)

“ေကာင္းေသာသူ၏ ေျခရာတို႔ကို ထာ၀ရဘုရားသည္ ပဲ့ျပင္၍၊ သူသြားရာလမ္းကို ႏွစ္သက္ ေတာ္မူ၏” (ဆာလံ ၃၇း၂၃)။

ဤ ဧ၀ံေဂလိ ဓမၼသီခ်င္းမွာ  ဆုေတာင္းသံကို ဘုရားသခင္ နားေညာင္းၿပီးေနာက္ ေက်းဇူးတင္ ေၾကာင္းကို ေဖာ္က်ဳးသည့္ ဓမၼသီခ်င္းျဖစ္သည္။ တစ္ခုေသာ ေန႔၌ ဖန္နီ ေဂ် ခရိုစ္ဘီ ၌ ငါး ေဒၚလာ အေရးတႀကီး လိုအပ္ရာ မည္သို႔ ရရွိႏိုင္မည္ကို မသိပါ။ သူလုပ္ေနက် အတိုင္း ဆုေတာင္းသည္။ မိနစ္အနည္းငယ္ အတြင္း၌ လူစိမ္း တစ္ေယာက္ သည္ သူမတံခါး၀၌ ေပၚလာကာ လိုအပ္ေသာ ေငြပမာဏ အတိအက် ယူေဆာင္လာသည္။ “ဘုရားသခင္သည္ ကၽြန္မ၏ ဆုေတာင္းသံကို နားေညာင္းၿပီး ဤေငြကို ယူေဆာင္လာလိုေသာ ႏွလံုးသားကို တစ္စံု တစ္ဦး၌ ထည့္ေပးၿပီ ဟု ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းမွ အပ ကၽြန္မ၌ အျခားေျပာျပစရာ မရွိပါ။ …ဆက္ဖတ္ရန္