သမၼာက်မ္းစာမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား (ဒါ၀ိဒ္)

King-DavidBC 1010 မွ ၉၇၀ ခုႏွစ္ အတြင္းစိုးစံခဲ့သည့္ အစၥေရး ႏိုင္ငံ၏ ဒုတိယေျမာက္ ဘုရင္ျဖစ္သည္။ ရုသ ၄ း၁၇ တြင္ ဒါ၀ိဒ္ (ေဒးဗစ္) ၏ နာမည္ကို ပထမဦးဆံုး ေဖာ္ျပထားသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။ သူသည္ ဗက္လင္ ၿမိဳ႕၏ သာမန္ အညၾတ သိုးေက်ာင္းသား ငယ္တစ္ေယာက္ ျဖစ္ၿပီး Continue reading

The Nature of Christian Conversion

AwikhawmJanuary 5, 2014: ေျပာင္းလဲျခင္း၊ ေျပာင္းလဲပံု အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိသည္ ရုတ္တရက္ ေျပာင္းလဲသူ ရွိသကဲ့သို႔ အခ်ိန္ယူၿပီး တျဖည္းျဖည္း ေျပာင္းလဲသူ လဲရွိသည္။ Continue reading

မွန္ကန္ေသာ ရႈေထာင့္မွၾကည့္ျမင္တတ္ျခင္း

perspectiveဘုရင္ခံ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး Bradford သည္ ေအာက္ပါ ေၾကၿငာခ်က္ကို ၁၆၂၃ ခုႏွစ္ တြင္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ အခ်ိန္ကား ဥေရာပတိုက္မွ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံသို႔ အႏၲလန္တိတ္ သမုဒၵယာ ကို ခက္ခက္ခဲခဲ ျဖတ္ေက်ာ္ေရာက္ရွိၿပီး တတိယေျမာက္ႏွစ္တြင္ျဖစ္သည္။ Continue reading

ဘုုရားတကာ တို႔၏ အထက္တြင္ ေယရႈဘုရား၏ ထူးကဲ၊ ဆန္းၾကယ္၊ အ့ံၾသဘြယ္ရာမ်ား ႏွင့္ လူနတ္စၾကၤာ၀ဠာ ၏ ျဖစ္ေပၚပံု

thangzakapမႏုႆ လူသား အားလံုးသည္ တမလြန္ ဘ၀၌ သုခ ခ်မ္းသာကို ေမွ်ာ္လင့္ ၾကရာတြင္ မွန္မည္ထင္၍ ေမွ်ာ္လင့္ေစာင့္ဆိုင္းေနရေသာ္လည္း ထီထိုး၍ ထီမေပါက္သူ ကဲ့သို႔  Continue reading