ဆရာေဇာ္၀င္း၏တရားေဒသနာ 2008

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ခန္႔က ဆရာဦးေဇာ္၀င္းအေမရိကားကိုလာေရာက္ခဲ့စဥ္က ကရာနီျမန္မာအသင္းေတာ္ ၀ါရွင္တန္ဒီစီမွာေဟာေျပာတဲ့တရားေဒသနာျဖစ္ပါတယ္။ အားလံုးခြန္အားရၾကမယ္လို႔ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။
[yahoo id=15908334 vid=6124933 w=600 h=400 thumburl=http://l.yimg.com/a/p/i/bcst/videosearch/11603/94410448.jpeg]