စစ္မွန္ေသာခ်စ္ျခင္းတရားႏွင့္ျပည့္၀ေသာ အသက္တာ

Thawngno Love Calvary Burmese church

Don’t have Burmese font?… Click here pdf 2

 

ေမတၱာစိတ္သည္ လွ်ဳိ႕၀ွက္ျခင္းႏွင့္ ကင္းေစေလာ့။ ဆိုးညစ္ေသာ အမႈကို စက္ဆုပ္ ရြံရွာၾကေလာ့။ ေကာင္းမြန္ေသာ အမႈ၌ မွီ၀ဲဆည္းကပ္ၾကေလာ့။ ညီအစ္ကိုခ်စ္ျခင္း အရာမွာ၊ ပကတိေပါက္ေဘာ္ကဲ့သို႕ တေယာက္ကို တေယာက္ စံုမက္ၾကေလာ့။ ခ်ီးမြမ္းျခင္းအရာမွာ၊ သူတပါးကို ကိုယ္ထက္ခ်ီးေျမႇာက္ၾကေလာ့။ (ေရာမ ၁၂ း ၉-၁၀)

သင္၏အသက္တာ ထာ၀ရေျပာင္းလဲျခင္း ရရွိလိုပါသလား…သင္၏ဘ၀ကို စစ္မွန္ေသာခ်စ္ျခင္းတရားျဖင့္ တန္ဆာဆင္ပါ။ မည္သည့္ အရာကမွ် မေျပာင္းလဲေစႏိုင္ေသာ အရာမ်ားကိုပင္ ေျပာင္းလဲေစႏိုင္ေသာ အရာမွာ ခ်စ္ျခင္းတရားပင္ျဖစ္သည္။ Continue reading

ဘုရားသင့္ကို ရွာေသာအခါ When God Searching You

ဘရားသင့္ကိုရွာေသာအခါကၽြႏ္ုပ္သည္ လြန္ခဲ့ေသာ ၁၄ ႏွစ္ ခန္႔ က်မ္းစာေက်ာင္းတက္ေနသည့္ အခ်ိန္တြင္ ေတာ္မီ ကိုသိၾကြမ္းခြင့္ ရခဲ့သည္။ သူသည္ ထိုအခ်ိန္တြင္ ဘိုသီဘတ္သီ ဆံပင္ကို ဂုတ္အထိရွည္ေအာင္ ထားၿပီး လမ္းမေပၚတြင္ ဦးတည္ရာမဲ့ သြားလာတတ္သည့္ လမ္းသူရဲ တစ္ေယာက္ႏွင့္ တူသည္။ က်မ္းစာေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ ဟုထင္ျမင္စရာပံုစံ မရွိသူ တစ္ေယာက္ျဖစ္သည္။ Continue reading

အႏႈိင္းမဲ့ေမတၱာရွင္

Church-in-Snow

အခ်ိန္ကား ၁၉၅၂ ခုႏွစ္၊ အရိုးခိုက္ေအာင္ ေအးသည့္ ခရစၥမတ္ အႀကိဳည၊ ေတာင္ေျမာက္ ျပည္တြင္းစစ္ ေၾကာင့္ ကိုးရီးယား တစ္ႏိုင္ငံလံုး စစ္ေရွာင္ ဒုကၡသည္ မ်ားအျဖစ္ ေျပးလႊား ပုန္းခို ေနရသည့္ အခ်ိန္။ ငယ္ရြယ္ ႏုပ်ဳိဟန္ ရွိေသာ ေန႔ေစ့ လေစ့ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ မိခင္ တစ္ေယာက္၊ ရုတ္တရက္ ဗိုက္နာ ေသာေၾကာင့္ ေတြ႕သမွ် လူတိုင္းကို ေအာ္ဟစ္ ကာ အကူအညီေတာင္းခံ ေနသည္။ Continue reading

ကၽြႏ္ုပ္၏ေရွ႕ေန

Gavel3သာယာေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ ေကာင္းေသာ ဘ၀၏ ေန႔ရက္မ်ားစြာ ကိုျဖတ္သန္းခဲ့ၿပီး တစ္ရက္၊ ကၽြႏ္ုပ္၏ ေလာကခရီးစဥ္ ကို အဆံုးသတ္ခဲ့ရသည္။ ပထမဦးဆံုး သတိျပဳမိေသာ အရာကား တရားရံုး တစ္ခု၏ အျပင္ဖက္ နားခန္းတြင္ မိမိ၏ အလွည့္ ကိုေစာင့္ေနေသာ သူ တစ္ဦးအျဖစ္ မိမိကိုယ္မိမိ ျမင္ေတြ႕လိုက္ရျခင္းတည္း… Continue reading

သမၼာက်မ္းစာမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ေယာရႈ

Joshuaသမၼာက်မ္းစာအုပ္တြင္ ေယာရႈ ၏ နာမည္ကို ထြက္ေျမာက္ရာက်မ္း ၁၇း၉ တြင္ ပထမ ဆံုးအေနႏွင့္ ေတြ႕ျမင္ႏိုင္သည္။ ေဟၿဗဲ ဘာသာစကား အရ ေယာရႈ ဟူေသာ နာမည္၏ အနက္ အဓိပၸါယ္မွာ “ကိုယ္ေတာ္ သည္ ကယ္တင္ရွင္ ျဖစ္သည္ (The Lord is Salvation)” ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ ဂ်ဴ းလူမ်ဳိးမ်ားအတြက္ ယေန႔ အစၥေရးလ္ ႏိုင္ငံ တည္ရာ အရပ္ေဒသ ကို ခါနန္ လူမ်ဴိးမ်ား ထံမွ သိမ္းပိုက္ တိုက္ခိုက္ ခဲ့ေသာ စစ္သူရဲေကာင္း သို႔မဟုတ္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ျဖစ္ၿပီး ထိုစဥ္အခါ က ခါနန္ လူမ်ဳိးမ်ားအတြက္ ေၾကာက္လန္႔ တုန္လႈပ္ဖြယ္ေကာင္းေသာ၊ ရက္စက္ ႀကမ္းၾကဳတ္ေသာ လူ႔ဘီလူး၊ ရန္သူ စစ္ေခါင္း ေဆာင္တစ္ေယာက္ျဖစ္သည္ ။ ေယာရႈ မွတ္စာ တြင္ ေယာရႈ ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အသြင္၊ အျပင္ လကၡဏာ အခ်ဳိ႕ကို ေလ့လာ ေကာက္ခ်က္ခ်ရမည္ ဆိုလွ်င္ – Continue reading

ေပ်ာက္ေသာသား – The Prodigal Son

February 15, 2015: အၾကင္နာ ေမတၲာ ကရုဏာ ဆိုတဲ့ အရာကို လူတိုင္း ခံစားခ်င္ ၾကတယ္။ လူမေျပာနဲ႕ တိရိစာၦေတာင္မွ တစ္ေကာင္နဲ႕ တစ္ေကာင္ ၾကင္နာတတ္တဲ့ စိတ္၊ ၾကင္နာတတ္တဲ့ အမူအရာ၊ ၾကင္နာတတ္တဲ့ အၾကည့္ ကေလးေတြ ရွိတယ္ ဆိုတာကို ေတြ႕ရတယ္…

ေနာင္တရၾကေလာ့ – Sayama Hkawn Ja Nahpaw

ရွင္မသဲခရစ္၀င္ ကိုၾကည့္လွ်င္ သခင္ေယရႈရဲ႕ ပထမဦးဆံုး Public Sermon မွာ ပထမဆံုး ေဟာတဲ့တရား ရဲ႕ အဓိကဟာ ေနာင္တရ ၾကပါဆိုတဲ့ အရာကို ေတြ႕ရတယ္…ဒါတင္မက ႏွစ္ျခင္းဆရာ ဗတၱိဇ့ဆရာ ေယာဟန္ ကလည္း ေနာင္တရဖို႔ ေဟာဒါကို ေတြ႕ရတယ္….

ယံုၾကည္ျခင္းႏွင့္ အက်င့္ (Faith and Deed)

ရွင္ယာကုပ္ ၂း၂၆မွာ ၀ိညာဥ္ႏွင္႔ ကင္းေသာ ကိုယ္သည္ အေသ ျဖစ္သကဲ႔သို႔ အက်င္႔ႏွင္႔ ကင္းေသာ ယံုၾကည္ျခင္းသည္ အေသျဖစ္၏ လို႔ တိက်စြာ ေဖာ္ျပထားပါ တယ္။ Continue reading

သမၼာက်မ္းစာမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား (ေပတရု)

Peter 3ဂရိဘာသာ စကားျဖင့္ Petros ဟုေခၚေသာ ေပတရု ၏အနက္အဓိပၸါယ္သည္ ေက်ာက္ (rock) ျဖစ္သည္။ သမၼာက်မ္းစာတြင္ ေပတရု ကို မသဲ ၄း၁၈ တြင္ အဦးဆံုး ေတြ႕ရွိရၿပီး ေအဒီ ၆၄ ခုႏွစ္ ပတ္၀န္းက်င္ခန္႔တြင္ ေသသည္ဟု သမိုင္းသုေတသီ အမ်ားစုက ယူဆသည္။ Continue reading

အေသြးေတာ္ႏွင့္ ကယ္တင္ျခင္း တရား

blood

တစ္ခ်ိန္တုန္းက ေကာင္းကင္ ႀကိဳးလမ္းေလွ်ာက္သမား တစ္ေယာက္သည္ Niagara ေရတံခြန္၏ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံ ၿခမ္းဖက္မွ တစ္ဖက္ ကေနဒါႏိုင္ငံဖက္သို႔ သံႀကိဳးရွည္ တစ္ေခ်ာင္းသြယ္ၿပီး Continue reading