Forgotten God (ေပ်ာက္ေနေသာဘုရား)

ေခတ္သစ္ခရစ္ယာန္ဘာသာတရားရဲ႕သြန္သင္ခ်က္ကေတာ႔ ခရစ္ေတာ္ကို ႏွလံုးသားထဲ ေခၚဖိတ္လက္ခံလိုက္တာနဲ႔ တျပိဳင္နက္ သန္႔ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္ရဲ႔ဗတၲိဇံမဂၤလာကို Continue reading

မီးလံွ်ဟုန္းဟုန္း ေတာက္ေနေသာ အသက္တာျဖင့္ အသက္ရွင္ေနျခင္း

Reinhard Bonnke ရီအင္ဟဘုန္းကီးလို႔ေျပာလိုက္ရင္ သူ႔နာမည္၊ သူ႔ဂုဏ္သိကၡာနဲ့ သူ႔ရဲ့ တရားေဟာေျပာေကာင္းမႈ၊ ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားမႈတို႔ေၾကာင့္ ဘယ္သူကိုမွ ေထြေထြထူးထူး အထူးမိတ္ဆက္ ေပးေနစရာမလိုေတာ့ပါဘူး။  Continue reading

ရွင္းလင္းျပတ္သားတိက်တဲ့၊ အမွန္တရားအျပည့္ျဖစ္တဲ့ အေျဖကို ေျဖေစလိုေသာေမးခြန္း (၂၀၀)

ေမး။ ။ အသင္းေတာ္လား (သို႔မဟုတ္) မွားယြင္းေသာအယူဝါဒရိွသည့္ အစြန္းေရာက္ အဖဲြ႕အစည္းလား။ ဘယ္လိုခဲြျခားသိနိုင္မလဲ။ Continue reading