ဘုရားကိုဘယ္သူဖန္ဆင္းသလဲ


ေမာင္ေစာမင္းထက္ ကိုယ္တုိင္ ေမးျမန္းခံရျပီး ကၽြန္ေတာ္ကို ထပ္မံေမးျမန္းတဲ့ေမးခြန္းကို ကၽြန္ေတာ္ တတ္ႏုိင္သေလာက္ ေျဖၾကား ေပးပါမယ္။ တစ္ကယ္ေတာ့ ဒီေမးခြန္းေတြဟာ အမွန္တကယ္ သိခ်င္လို႔ ေမးတဲ့ေမးခြန္းမဟုတ္ဘဲ ယံုၾကည္သူမ်ားရဲ႕ သတင္းေကာင္း ေ၀ငွမႈအေပၚမွာ အတားအစီး ျဖစ္ေစခ်င္တဲ့ သေဘာနဲ႔ ျဖစ္ေစ၊ ယံုၾကည္သူမ်ားကို အက်ပ္အတည္းေတြေစလိုေသာ သေဘာျဖင့္ျဖစ္ ေစ၊ ပ်က္ရယ္ျပဳ ဟားတိုက္ရယ္ေမာလိုေသာ သေဘာျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ မိမိကိုယ္ကို မည္မွ် ေတြးေခၚဆင္ျခင္ႏုိင္ေသာသူ ျဖစ္ ေၾကာင္း ၀ါၾကြားလိုေသာ သေဘာျဖင့္ ျဖစ္ေစ ေမးျမန္းတဲ့ ေမးခြန္းမ်ားသာ ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ဖန္ဆင္းျခင္းကို မယံုၾကည္သူမ်ားက ဖန္ဆင္းရွင္ဆိုတာ ဘယ္လက္ခံပါ့မလဲ။ အဲဒီလို လက္မခံတဲ့သူေတြ ဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔က မည္မွ်ပင္ က်ိဳးေၾကာင္း ဆီေလ်ာ္ေသာ ေျဖၾကားမႈမ်ားကို ျပဳေစကာမူ သူတို႔က ဆန္႔က်င္ဘို႔သာ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားတာေၾကာင့္ သူတို႔လက္ခံႏုိင္ေလာက္ေသာ အေျဖရဘို႔ ဆိုတာ မလြယ္လွပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တုိင္လည္း အျခားဘာသာတစ္ခုတြင္က်င္လည္ခဲ့ျပီး ဖန္ဆင္းျခင္းကို မယံုၾကည္တာ ေၾကာင့္ ဒီလိုေမးခြန္းမ်ိဳးကို ေမးခဲ့ဘူးပါတယ္။ ယံုၾကည္သူေတြ မေျဖႏိုင္တာကို ၾကည့္ျပီး ကိုယ့္ကိုကိုယ္ အားရေက်နပ္ေနသူ တစ္ဦးပါ။  ျပန္လည္ေျဖၾကား မႈ ျပဳခဲ့ေသာသူမ်ားကိုလည္း ဘူးတစ္လံုးျဖင့္သာ ျပန္လည္တုန္႔ျပန္ခဲ့ပါတယ္။ သိပၸံနည္းက် အေျဖေပးမွ ယံုၾကည္ မယ္ဆိုျပီး ျပန္လည္ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။

တစ္ကယ္ေတာ့ သိပၸံပညာဆိုတာ ထိေတြ႕ကိုင္တြယ္ႏုိင္တဲ့ ျဒပ္၀တၳဳမ်ားကို တိုင္ထြာတြက္ခ်က္ျပီး အေျဖထုပ္ရေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ခုသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ရုပ္၀တၳဳပစၥည္းေတြ မရွိဘဲ လုပ္ေဆာင္လို႔ မရႏုိင္ပါဘူး။ ဘုရားသခင္ဟာ နံ၀ိညာဥ္ ျဖစ္ေတာ္မူ၏ (ေယာ ၄း၂၄)။ ဘုရားသခင္ဟာ ရုပ္၀တၳဳပစၥည္း တခုမဟုတ္တာေၾကာင့္ ဘယ္လိုျဖစ္လာတယ္။ ဘယ္လိုပ်က္သြားမယ္ ဆိုတာကို သိပၸံပညာနဲ႔ေတာ့့ အတိအက် ေျပာဆိုဘို႔ေတာ့ မျဖစ္ႏုိင္ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ သမၼာက်မ္းစာကို ယံုၾကည္သူ ျဖစ္တာ ေၾကာင့္ သမၼာက်မ္းစာနဲ႔ဘဲ အေျဖေပးႏုိင္ပါတယ္။ သမၼာက်မ္းစာကို မယံုၾကည္သူေတြ အတြက္ေတာ့ ဒီအေျဖဟာ စိတ္ေက်နပ္စရာ ေကာင္းမွာ မဟုတ္ပါဘူး။

က်မ္းစာထဲမွာ ဘုရားသခင္က ေယာဘကို ေျပာခဲ့တဲ့ စကားတခြန္းရွိပါတယ္။ ေယာဘ ဆိုတဲ့လူဟာ ေျဖာင့္မက္လြန္းအားၾကီးတဲ့သူ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ အထင္ၾကီးေနတဲ့သူလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ သိပ္ျပီး သိတယ္လို႔ ထင္ေနတဲ့သူလည္း ျဖစ္တာေၾကာင့္ ဘုရားသခင္က  ေအာက္ပါ ေမးခြန္းကို ေမးလိုက္ပါတယ္။

“သင္သည္ ဘုရားသခင္၏ ဇာတိေတာ္ကို စစ္၍ေတြ႔ႏုိင္သေလာ။ အနႏၱ တန္ခိုးရွင္၏ ဇာတိကို အကုန္အစင္ နားလည္ႏုိင္သေလာ။ မိုဃ္းေကာင္းကင္ ကိုမွီသည္ျဖစ္၍ သင္သည္အဘယ္သို႔ျပဳႏုိင္သနည္း။ မရဏႏုိင္ငံထက္ နက္သည္ျဖစ္၍ သင္သည္ အဘယ္သို႔ သိႏုိင္သနည္း။ အတိုင္းအရွည္ သည္ ေျမၾကီးထက္ လြန္၍ သမုဒၵရာ ထက္သာ၍က်ယ္ဝန္းလ်က္ရွိ၏” (ေယာဘ၊ ၁၁း၇-၉)

အထက္ပါေမးခြန္းအရ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ဇာတိအျဖစ္ေတာ္ကို သိဘုိ႔ဆိုတာ မလြယ္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ က်မ္းစာေျပာတာကေတာ့ ဘုရားသခင္ဟာ ဖန္ဆင္းခံမဟုတ္ပါဘူး။ ဘုရားသခင္ဟာ ဖန္ဆင္းခံ ျဖစ္တယ္ဆိုရင္ ဘုရားသခင္မတုိင္ခင္ အျခားဖန္ဆင္းရွင္ ဘုရားတစ္ပါး ထပ္ရွိမွာေပါ့။ က်မ္းစာမွာ ေျပာတာက

“ထာဝရဘုရားးမိန္႔ေတာ္မူသည္ကား ငါ့ေရွ႕့မွာဖန္ဆင္းရာထဲက အဘယ္ဘု ရား သခင္မွ် မျဖစ္၊ ငါ့ေနာက္မွာလည္း အဘယ္ဘုရားသခင္မွ် မရွိရာ ေန႔ရက္ကာလမျဖစ္မီွ၊ ငါသည္ဘုရားျဖစ္၏ (ေဟရွာ၊ ၄၃း၁၀-၁၃)။

အထက္ပါ က်မ္းပိုဒ္အရ ဘုရားသခင္မတိုင္ခင္ ဘယ္ဘုရားမွ မရွိဘူးဆိုတာ ေသခ်ာပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဘုရားသခင္ဟာ ဖန္ဆင္းရွင္သာ ျဖစ္ျပီး ဖန္ဆင္းခံမဟုတ္ဘူးဆိုတာ သိသာပါတယ္။ ေနာက္ထပ္က်မ္းပိုဒ္ တခုကလည္း ထပ္မံေျပာထားတာက ဘုရားသခင္ဟာ အရင္ဆံုး ျဖစ္တယ္။ ပထမဆံုး ျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာထားတာ ရွိပါတယ္။ ဘုရားထက္အရင္ ဘာမွ မရွိပါဘူး။

“ငါသည္အာလဖျဖစ္၏။ ၾသေမဃလည္းျဖစ္၏။ အဦးဆံုးေသာသူ၊ ေနာက္ဆံုးေသာ သူျဖစ္၏။ အစႏွင့္အဆံုးလည္းျဖစ္၏” (ဗ်ာဒိတ္၊ ၂၂း၁၃)။

ဘုရားသခင္ဘယ္လိုျဖစ္လာတာလဲ ဆိုတာ ေမးၾကပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ဘုရားဆိုတာ အလိုလို တည္ရွိေတာ္မူေသာ ဘုရား (Self – existence) ျဖစ္ပါတယ္။ ဘုရားျဖစ္လာဘုိ႔ အျခားဘာမွ မလိုအပ္ ပါဘူး။ သူကိုယ္တိုင္သာ လိုအပ္ပါတယ္။ ဘုရားသခင္၏ ျဖစ္တည္မႈ အတြက္ျဖစ္ေစ၊ သူ႔ရဲ႕ ဂုဏ္အသေရ ေတာ္ျဖစ္ေစ၊ သူ႔ရဲ႕ အၾကံအစည္ေတာ္ျဖစ္ေစ၊ အရာရာတုိင္းဟာ သူ႔ကိုယ္သူသာ ရပ္တည္ေနပါတယ္။ လံုး၀ အမွီအခိုကင္းပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ က်မ္းခ်က္တစ္ခ်က္က “ငါျဖစ္သည္ အတုိင္း ငါျဖစ္၏” (ထြက္ ၃း၁၄) ဟာ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ျဖစ္တည္မႈကို ေဖာ္ျပေနတဲ့ က်မ္းပိုဒ္ျဖစ္ပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ ဘုရားမရွိပါဘူး ဆိုျပီးေတာ့ ေျပာေနၾကတဲ့ အုပ္စုအမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိတဲ့ အနက္ “ဘုရားရွိေၾကာင္း သိရန္ မျဖစ္ႏုိင္ပါ” ဆိုျပီး ယူဆေတြးေခၚတဲ့ အုပ္စု တစ္ခု ရွိပါတယ္။ အဲဒီအေတြးအေခၚကို Agnostic view လို႔ ေခၚပါတယ္။ Gnostic ဆိုတာက ဂရိဘာသာစကားနဲ႔ “အသိပညာ” ဆိုျပီး အဓိပၸါယ္ရပါတယ္။ အဲဒီစကား လံုးေရွ႕မွာ a စာလံုးကို ေပါင္းထည့္လိုက္တဲ့ အခါ Agnostic ျဖစ္ဘာပါတယ္။ ဘုရားရွိမရွိ သိဘုိ႔မျဖစ္ႏုိင္ပါ ဆိုျပီး ဆိုလိုျခင္တာျဖစ္ပါတယ္။ “ဘုရားသခင္ ရွိတယ္ဆိုရင္ေတာင္မွ ငါတို႔သိဘို႔ မျဖစ္ႏုိင္ဘူး” ဆိုျပီး ေျပာဆိုၾကပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ဘုရားမဲ့ေတြက ဖန္ဆင္းရွင္ဘုရားကို ျငင္းပယ္ဘို႔ ၾကိဳးစားရင္း ဒီေမးခြန္းကို တီထြင္တာ ျဖစ္တယ္လို႔ ယူဆရပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္ မေျပာင္းလဲခင္ ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ ခင္မင္တဲ့ ဗုဒၵ ဗုဒၶဘာသာ ဘုန္းေတာ္ၾကီး တစ္ပါးကို ဒီေမးခြန္းမ်ိဳးနဲ႔ ခပ္ဆင္ဆင္ ေမးခဲ့ဘူးပါတယ္။ “ဘုန္းဘုန္းဘုရား ဘုရားဆိုတာ ဘယ္လို ျဖစ္လာတာလဲ” “သူက ဘာျဖစ္လို႔ အားလံုးကို သိေနတာလဲ” ဆိုျပီး ေမးဘူးပါတယ္။ ဒီေမးခြန္းကို ေမးတဲ့ အခါတုန္းက ကိုယ့္ကိုကိုယ္ လူတတ္ၾကီး တစ္ေယာက္လို၊ ေတြးေခၚပညာ ရွင္ၾကီးတစ္ဦးလို ေတြးျပီး ေမးလိုက္တာပါ။ အဲဒီ ဘုန္ေတာ္ၾကီးက ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ ဘခင္က အမွန္တစ္ကယ္ ယံုၾကည္အားကိုး ခင္မင္တဲ့သူပါ။ ကၽြန္ ေတာ္နဲ႔ အရမ္းခင္ပါတယ္။ သူျပန္ေျပာတဲ့ စကားတစ္ခြန္းေတာ့ အခုခ်ိန္အထိ မွတ္မိေနပါေသးတယ္။ “ဘုရားတို႔သာ သိသင့္သိထိုက္တဲ့ အေၾကာင္းတရားေတြးကို ေတြးေခၚဆင္ျခင္ ေနျခင္းဟာ ရူးသြပ္မႈတစ္ခု သာျဖစ္တယ္။ အလားတူ ကမာၻၾကီး ဘယ္လိုျဖစ္လာသလဲ၊ ေနလေတြ ဘယ္လို ျဖစ္သလဲ ဆိုျပီး ေတြးေတာေနျခင္းဟာလည္း အလားတူ ရူးသြပ္မႈသာ ျဖစ္တယ္။ အဲဒီအေၾကာင္းေတြ သိလာရင္ေတာင္မွ နိဗၺာန္၊ မဂ္ဖုိ၊ မျဖစ္ (မေရာက္)ႏုိင္ဘူး” ဆိုျပီး ကၽြန္ေတာ္ကို ျပန္လည္ ေျပာဆိုခဲ့ဘူး ပါတယ္။ သူက ပါဋိဘာ သာနဲ႔ ေျပာဆို ရြတ္ျပျပီး ဘာသာျပန္ေပးေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ပါဋိလို မသိပါဘူး။

အထက္ပါ ဘုန္းၾကီေျပာေသာ အေၾကာင္းအရာနည္းတူ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ သမၼာက်မ္းစာမွာလည္း က်မ္းပိုဒ္တစ္ပိုဒ္ေတြ႔မိပါတယ္။ အဲဒီက်မ္းပိုဒ္က ေအာက္ပါ အတုိင္း ျဖစ္ပါတယ္။

မထင္ရွားေသာ အရာတို႔တို႔သည္ ငါတုိ႔ ဘုရားသခင္ထာ၀ရ ဘုရား၏ အငန္းအတာ ျဖစ္ၾက၏။ ေဘာ္ျပေတာ္ေတာ္မူေသာ အရာတို႔သည္ ကာလအစဥ္မျပတ္ ငါတို႔ႏွင့္ ငါတို႔ သားသမီးမ်ားတို႔၏ အငန္းအတာျဖစ္၍ ဤပညတ္တရား စကားအလံုးစံုတို႔ကို ေစာင့္ေရွာက္ရမည့္ အေၾကာင္း တည္း။ (တရားေဟာ ၂၉း၂၉)

ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္လည္း သင္ယူေနသူ တစ္ဦးေလာက္ သာျဖစ္ျပီး ပညာရွင္ တစ္ဦး မဟုတ္ပါ။ ကၽြန္ေတာ္သိသေလာက္ သာ ေျဖၾကားေပးလုိက္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအေျဖအတြက္ ေမာင္ေစာမင္းထက္ရဲ႕ မိတ္ေဆြေတြ ေက်နပ္ႏိုင္မွာ မဟုတ္ဘူးဆိုတာ ၾကိဳတင္ သိေနပါတယ္။ ဒီခံစားခ်က္က ကၽြန္ေတာ္ ကိုယ္တိုင္လည္း ျဖစ္ဘူးပါတယ္။ တစ္ခ်ိန္မွာ ဘုရားသခင္ကိုယ္တိုင္ ဖြင့္လွစ္ေျဖၾကား ေပးတဲ့ အခါမွသာ ေက်နပ္ႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။

ဘုရားသခင္ ေကာင္းၾကီးေပးပါေစ။

Posted by ဦးမင္းလြင္ on February 22, 2011 at 12:30pm
Send Message View Blog

မွတ္ခ်က္၊ Global Myanmar Christian Fellowship, ဦးမင္းလြင္ page မွကူးယူေဖာ္ျပထားပါသည္။