စစ္မွန္ေသာခ်စ္ျခင္းတရားႏွင့္ျပည့္၀ေသာ အသက္တာ

Thawngno Love Calvary Burmese church

Don’t have Burmese font?… Click here pdf 2

 

ေမတၱာစိတ္သည္ လွ်ဳိ႕၀ွက္ျခင္းႏွင့္ ကင္းေစေလာ့။ ဆိုးညစ္ေသာ အမႈကို စက္ဆုပ္ ရြံရွာၾကေလာ့။ ေကာင္းမြန္ေသာ အမႈ၌ မွီ၀ဲဆည္းကပ္ၾကေလာ့။ ညီအစ္ကိုခ်စ္ျခင္း အရာမွာ၊ ပကတိေပါက္ေဘာ္ကဲ့သို႕ တေယာက္ကို တေယာက္ စံုမက္ၾကေလာ့။ ခ်ီးမြမ္းျခင္းအရာမွာ၊ သူတပါးကို ကိုယ္ထက္ခ်ီးေျမႇာက္ၾကေလာ့။ (ေရာမ ၁၂ း ၉-၁၀)

သင္၏အသက္တာ ထာ၀ရေျပာင္းလဲျခင္း ရရွိလိုပါသလား…သင္၏ဘ၀ကို စစ္မွန္ေသာခ်စ္ျခင္းတရားျဖင့္ တန္ဆာဆင္ပါ။ မည္သည့္ အရာကမွ် မေျပာင္းလဲေစႏိုင္ေသာ အရာမ်ားကိုပင္ ေျပာင္းလဲေစႏိုင္ေသာ အရာမွာ ခ်စ္ျခင္းတရားပင္ျဖစ္သည္။ Continue reading

မွန္ကန္ေသာ ရႈေထာင့္မွၾကည့္ျမင္တတ္ျခင္း

perspectiveဘုရင္ခံ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး Bradford သည္ ေအာက္ပါ ေၾကၿငာခ်က္ကို ၁၆၂၃ ခုႏွစ္ တြင္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ အခ်ိန္ကား ဥေရာပတိုက္မွ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံသို႔ အႏၲလန္တိတ္ သမုဒၵယာ ကို ခက္ခက္ခဲခဲ ျဖတ္ေက်ာ္ေရာက္ရွိၿပီး တတိယေျမာက္ႏွစ္တြင္ျဖစ္သည္။ Continue reading

ယံုၾကည္ျခင္းအားႀကီးေသာဖခင္

father-of-faithကေလးငယ္တစ္ေယာက္ သူဖခင္ ႏွင့္ စကားေျပာသည္။ သားသမီးမ်ား ႏွင့္ ဖခင္မ်ား၏ အရည္အခ်င္း မ်ားအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးၾကသည္။  Continue reading

ဘုရားသခင္ႏွစ္သက္ေသာ ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းျခင္း

တစ္ခါတံုးက မုဆိုးတစ္ေယာက္ဟာ တေနကုန္ အမဲလိုက္ေပမယ့္ သားေကာင္ တစ္ေကာင္မွ မေတြ႕ဘူး။ ေန၀င္ ခ်ိန္နီးလာၿပီဆိုေတာ့ ဘာေကာင္ဘဲေတြ႕ေတြ႕ အမိအရ ပစ္မယ္လို႔ စိတ္ထဲမွာ ခဲထားတယ္ဆိုဘဲ…. Continue reading

ယံုၾကည္သူမ်ားရဲ႕ထာ၀ရကေလးဘ၀

ကေန႔ အသင္းေတာ္ေတြမွာ “ယံုၾကည္သူ မ်ားရဲ႕ ထာ၀ရ ကေလးဘ၀” လို႔ ေခၚဆို  ေနရတဲ့ အျဖစ္မ်ဳိးေတြ ႀကံဳေနရ ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အသင္းေတာ္  ေတြမွာ အသင္းသားေတြ အမ်ားအျပား ရွိေနတာ ကေတာ့ အမွန္ပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ Continue reading

What Do You Have In Your Hand?

Awikhawmမိတ္ေဆြ…သင့္လက္ထဲမွာ ဘာရွိသလဲ? မိိတ္ေဆြ ရဲ႕လက္ထဲမွာ မရွိတဲ့အရာ (ေငြေၾကးခ်မ္းသာ၊ အာဏာ) ထက္၊ ရွိတဲ့အရာ (ဘာမဆို) ကိုဘုရားသခင္ အသံုးျပဳခ်င္တယ္။ ေမာေရွ လက္ထဲမွာ ရွိတဲ့အရာက ေတာင္ေ၀ွးကေလး တစ္ေခ်ာင္းသာျဖစ္တယ္။ Continue reading

ဆရာႀကီးယုဒႆန္ ၏မွတ္သားဖြယ္ရာစကားမ်ား

  1. အို ဘုရားသခင္၊ ကိုယ္ေတာ္ဟာ ကၽြႏ္ုပ္ႏွင့္ အတူ ရွိပါလ်က္နဲ႕ ဘာျဖစ္လို႔ ဒီေလာက္ျပင္းျပတဲ့ ဒုကၡေ၀ဒနာကို ခံစားေနရဒါလဲ.. ခရစ္ေတာ္ အတြက္သာ မဟုတ္ခဲ့ရင္…..
  2. ဘုရားသခင္ကတိေတာ္အတိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ အဖို႔ ေရွ႕အနာဂတ္သည္ ထြန္းလင္းေတာက္ပါေနသည္။ Continue reading

သိလွ်က္ႏွင့္၀န္မခံျခင္း၏အက်ိဳး

ခ်စ္ေသာဓမၼမိတ္ေဆြကၽြႏု္ပ္ တို႔ အမိျမန္မာျပည္၏ ခရစ္ယာန္ သာသနာသည္ ယခုအခါ အနွစ္နွစ္ရာ နီးကပ္လာေလၿပီ။ ခရစ္ယာန္ဘာ သာဝင္ အသင္းသူ/သားတို႔သည္ လည္း၊ ဘုရားသခင္၏ နႈက္ကပတ္ေတာ္ကို သိသင့္သေလာက္ သိခဲ့ၾက ေလၿပီ။  Continue reading

ကိုးကြယ္ျခင္း၏တန္ခိုး

သန္းေခါင္အခ်ိန္၌ ေပါလုႏွင့္ သိလတို့သည္ ပဌနာျပဳ၍ ဘုရားသခင္ကို ခ်ီးမြမ္းလ်က္ သီခ်င္းဆိုေလ၏။ ေထာင္ထဲ မွာ ေႏွာင္ဖြဲ႔ျခင္း ကို ခံရေသာ သူတို႔သည္ နားေထာင္ၾက၏။ ထိုခဏျခင္းတြင္ ေျမၾကီး သည္ ျပင္းစြာ လႈပ္ ေသာ ေၾကာင့္  Continue reading

ေလာက၏ အလင္း

သင္တို႔သည္ ဤေလာက၏ အလင္း  ျဖစ္ၾက၏။ ေတာင္ထိပ္၌ တည္ေသာၿမိဳ႔ကို မကြယ္ႏိုင္။ ဆီမီးထြန္း၍ ေတာင္းဇလား ေအာက္၌ဖံုးထားေလ့မရွိ။ အိမ္သူအိမ္သားအေပါင္းတို႔သည္ အလင္းကိုရေစျခင္းငွါ ဆီမီးခံုေပၚမွာ တင္ထားေလ့ရွိ၏။ Continue reading

အသံုးေတာ္ခံ

“သို႔ရာတြင္ အိုထာဝရဘုရား၊ ကိုယ္ ေတာ္သည္ အကြၽႏု္ပ္တို႔ အဘျဖစ္ေတာ္မူ၏၊၊ အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ အိုးေျမျဖစ္ပါ၏၊၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ အကြၽႏ္ုပ္ အိုးထိန္းျဖစ္ပါ၏။ အကြၽႏု္ပ္တို႔ ရွိသမွ်သည္ လက္ေတာ္ႏွင့္ ဖန္ဆင္းေသာအရာ ျဖစ္ပါ၏။Continue reading

သမၼာက်မ္းစာမွပုဂၢိဳလ္မ်ား (ရွင္ေပါလု)

၂ ေကာ ၁၀း၁၀ တြင္ တမန္ေတာ္ရွင္ေပါလုအေၾကာင္းကို ျမန္မာသမၼာက်မ္းစာ၌ ေအာက္ပါအတိုင္း ဋီကာ ဖြဲ႕ေရးသားထားသည္။ “အေၾကာင္းမူကား၊ ထုိသူ၏ စာသည္ ေလးလံေသာစာ၊ တန္ခိုးႏွင့္ျပည့္စံုေသာစာျဖစ္၏။ ကိုယ္တိုင္ရွိလွ်င္မူကား၊ သတၱိမရွိေသာသူ၊ Continue reading

ဆက္ကပ္အပ္ႏွံမႈရွိသူတစ္ဦး၏ ၀ိေသသလကၡဏာမ်ား

Characteristics of a Committed person
ယေန႔ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ အသင္းေတာ္ လုပ္ငန္း၊ သာသနာလုပ္ငန္း (သို႔) ဘုရားသခင္ေစခိုင္းေသာ စီးပြါးေရးလုပ္ငန္း (သို႔) ပရဟိတလုပ္ငန္း တစ္ခုခု ေအာင္ျမင္ဖို႔ရန္ အတြက္ အဓိက လွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္ တစ္ခုကား အဘယ္နည္း။ Continue reading

ဘုရားသခင္ထံ အၾကြင္းမဲ့ ဆက္ကပ္အပ္ႏွံျခင္း

အမည္မသိစာေရးသူ တစ္ေယာက္က သည္လိုေရးသားဖူးသည္။ “ဘုရားသခင္ထံ ကိုယ့္ကိုယ္ကို အၾကြင္းမဲ့ ဆက္ကပ္ အပ္ႏွံျခင္းသည္ လူသားတို႔ အေနႏွင့္ ဘုရားသခင္အတြက္ လုပ္ေပးႏိုင္သည့္ အရာမ်ားတြင္ အေကာင္းဆံုးႏွင့္ တန္ဖိုး အရွိဆံုးေသာ အရာျဖစ္သည္”။ Continue reading

ရွင္းလင္းျပတ္သားတိက်တဲ့၊ အမွန္တရားအျပည့္ျဖစ္တဲ့ အေျဖကို ေျဖေစလိုေသာေမးခြန္း (၂၀၀)

ေမး။ ။ အသင္းေတာ္လား (သို႔မဟုတ္) မွားယြင္းေသာအယူဝါဒရိွသည့္ အစြန္းေရာက္ အဖဲြ႕အစည္းလား။ ဘယ္လိုခဲြျခားသိနိုင္မလဲ။ Continue reading

တပည့္ေတာ္စစ္စစ္ ျဖစ္ဖို႔ အဟန္႔အတားမ်ား

ခရစ္ေတာ္ေနာက္သို႔လိုက္သည့္ တပည့္ေတာ္တိုင္း ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လွည့္စရာ အေၾကာင္း အမ်ဳိးမ်ဳိး ႀကံဳေတြ႕ရတတ္သည္။  Continue reading

အထက္အရပ္မွ ရွဳျမင္ျခင္း

Pdf format

စိတ္ႏွလံုးကို လံုးဝဥႆံု ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်လ်က္ မ်က္လံုးကိုစံုမွိတ္ကာ အသူရာ ေခ်ာက္ကမ္း ပါးထဲသို႔ ေျခစံုပစ္၍ ခုန္ခ်ပစ္လိုက္သည္။  အား——ေနရာကား ဆန္ဖရန္စစၥကိုၿမိဳ႕၊ ပစၥိဖိတ္ကမ္းေျခတေနရာ Continue reading

သမိုင္း၀င္မ်က္ရည္

ကမၻာေက်ာ္ေဘာလံုးသမား တစ္ဦး။ ဗိုလ္လုပြဲတြင္ ႐ႈံးေသာအခါ မ်က္ရည္ေတြေတြက်ပံုကို တီဗီြဖန္သားျပင္တြင္ ေတြ႕ခဲ့ရ၏။ ႐ုပ္႐ွင္ မင္းသမီးတစ္ဦး။ ဇာတ္ကားအတြင္းမဟုတ္ဘဲ၊ အျပင္တြင္တကယ္ မ်က္ရည္က်သည္ကို Continue reading

ဘုရားကိုဘယ္သူဖန္ဆင္းသလဲ


ေမာင္ေစာမင္းထက္ ကိုယ္တုိင္ ေမးျမန္းခံရျပီး ကၽြန္ေတာ္ကို ထပ္မံေမးျမန္းတဲ့ေမးခြန္းကို ကၽြန္ေတာ္ တတ္ႏုိင္သေလာက္ ေျဖၾကား ေပးပါမယ္။ တစ္ကယ္ေတာ့ ဒီေမးခြန္းေတြဟာ Continue reading

စစ္မွန္ေသာ က်မ္းစာေလ့လာျခင္း

သမၼာက်မ္းစာ၏ အနက္အဓိပၸါယ္ ကို သိရွိျခင္းသည္ ယံုၾကည္သူ တစ္ဦး၏ အသက္တာ တြင္ အေရးႀကီးေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ တစ္ခုျဖစ္သည္။  Continue reading

CULTS ခရစ္ယာန္ႏွင့္အစြန္းေရာက္အယူ၀ါဒ

စာေရးသူ-ေမာင္ဇလပ္ျဖဴ

ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ မိမိတို႔ယံုၾကည္ရာဘာသာတရားကို လြတ္လပ္စြာေရြးခ်ယ္၍ ကိုးကြယ္ခြင့္ရိွ ေသာ လူ႔အဖြဲ႕စည္းတြင္ ယေန႔ အသက္ရွင္ေနထုိင္ရသူမ်ားျဖစ္သည္။ Continue reading

ကားတိုင္ထက္ကသခင့္စကား (ရ)ခြန္း

ကၽြန္ေတာ္ တကၠသိုလ္  ေက်ာင္းသားဘ၀တံုးက မဂၢဇင္းစာေစာင္တစ္ခုမွာပါရွိတဲ့ ရုပ္ေျပာင္ကာတြန္းတစ္ခုကို လြန္စြာ သေဘာက်ခဲ့ဘူးတယ္။ Continue reading

ဖခင္မ်ားေန႔ေပၚေပါက္လာပံု

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွ မစၥဂၽြန္ဘရု(စ္)ေဒါ့(ဒ္) Mrs.John Bruce Dodd သည္မိခင္မ်ားကုိ ေမလဒုတိယအပတ္တြင္ မိခင္မ်ားေန႕အျဖစ္ သတ္မွတ္ျပီး ဂုဏ္ျပဳသည္ကုိေတြ႕ရသျဖင့္ ဖခင္မ်ားကုိလည္း Continue reading

ခရစ္ယာန္ဘာသာ၏အႏွစ္သာရ

ဤကမာၻေပၚ၌ ဘာသာေရးေျမာက္မ်ားစြာရွိသည္။ ဘာသာတိုင္း၌ အခ်က္ႀကီးသံုးခ်က္ရွိသည္။ ၄င္းတို႔မွာ

(က) ယံုၾကည္လက္ခံျခင္း (Doctrine)
(ခ) ကိုးကြယ္ျခင္း (Rites) ႏွင့္
(ဂ) က်င့္ႀကံျခင္း (Ethics) မ်ားျဖစ္ပါသည္။ Continue reading

ဆုေတာင္းျခင္းအေၾကာင္း (မႆဲ ၆း၅-၁၅) အပိုင္း (၄)

သူမ်ားအျပစ္မည္ကဲ့သို႔ေျဖလႊတ္ႏိုင္မည္နည္း

မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ အျပစ္ျပဳမိသည္ကို စံုစမ္းၿပီး သိရန္ႀကိဳးစားပါ။ Continue reading

ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ပါ၀င္ၾကစို႔

လြန္ခဲ့တဲ့ ၂၀ ရာစု၊ ဥေရာပတိုက္ ဆြစ္ဇာႏိုင္ငံရဲ႕ ေတာင္ေပၚၿမိဳ႕ကေလး တစ္ခုမွာ ဘုရားေက်ာင္း အိုေလးတစ္ခုရွိတယ္။ အိုမင္းရင့္ေရာ္မႈနဲ႕၊ ေခါင္မိုး အုတ္ၾကြတ္ျပားေတြ စီတဲ့သစ္သားျပားေတြ ေဆြးေျမ႕လြန္းလို႔  Continue reading

ဆုေတာင္းျခင္းအေၾကာင္း (မႆဲ ၆း၅-၁၅) အပိုင္း (၃)

သူတစ္ပါးသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ျပစ္မွားေသာ အျပစ္မ်ားကို အကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ လႊတ္သကဲ့သို႔ အကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အျပစ္မ်ား ကိုလႊတ္ေတာ္မူပါ။ Continue reading

ဆုေတာင္းျခင္းအေၾကာင္း (မႆဲ ၆း၅-၁၅) အပိုင္း (၂)

ေျမႀကီးေပၚ၌လည္း အလိုေတာ္ျပည့္စံုပါေစေသာ

ယုဒလူမ်ဳိးမ်ား၏  စာေရးနည္း ဟန္ျဖင့္ ေဖၚျပၿပီးေသာ အခ်က္အေပၚျပန္ဆိုျခင္းသာျဖစ္ၿပီး “ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေထာင္ပါေစေသာ” အေၾကာင္းအရာႏွင့္ မထူးမျခား အတူတူပင္ျဖစ္သည္။  Continue reading

ဆုေတာင္းျခင္းအေၾကာင္း ( မႆဲ ၆း၅-၁၅ ) အပိုင္း (၁)

ဆုေတာင္းျခင္း  ႏွင့္ပတ္သက္၍ သခင္ေယရႈ ၀မ္းနည္းျခင္း အေၾကာင္း တစ္ရပ္မွာ ဘုရားသခင္က  လူ႔အလိုကို လုိက္ေစ လိုျခင္းအေၾကာင္း  ျဖစ္သည္။ Continue reading

The Truth About Resurrection

လြန္ခဲ့တဲ့ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၇ ရက္ေန႔မွာ Ruth Dillow ဆိုတဲ့အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးဟာ ပင္တဂြန္စစ္ဌါနခ်ဳပ္ မွ သတင္းဆိုးတစ္ခုကို မေမွ်ာ္လင့္ဘဲၾကားလိုက္ရတယ္။ Continue reading

ငါတို႔သည္ ထ၍တည္ၾကည္ၾကကုန္အ့ံ

ငါတို႔သည္ ထ၍ တည္ၾကည္ၾက ကုန္အ့ံ လို႔ေျပာတဲ့ အခါ ေနဟမိ ဆိုတဲ့ဂ်ဴးလူမ်ဳိး တစ္ေယာက္က ယုဒ လူတို႔ကို စည္းရံုးဦးေဆာင္ၿပီး  Continue reading

သမၼာက်မ္းစာသည္ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘ၀အတြက္ မည္သို႔အေရးပါသနည္း

“သမၼာက်မ္းစာမွရရွိေသာ အသိဥာဏ္ပညာသည္ ေကာလိပ္ေက်ာင္းမွ သင္ယူရရွိေသာ ပညာေရးထက္ ပို၍တန္ဖိုးရွိသည္” (Theodore Roosevelt, အေမရိကန္ သမတ ေဟာင္း) Continue reading