အစၥေရး၊အာရပ္၊အိုဘားမား-ျမန္မာ (Religious Knowledge)

israelအခုေရးမဲ့ အာရပ္နဲ႔ အစၥေရး အေရးအခင္း ဆိုတာ လူမ်ိဳးေရးပါ။ ေနာက္ပိုင္းမွာ ဘုရား တစ္ဆူ တည္းကို လူမ်ိဳး၂ခုက သူတို႔ခံယူခ်က္ ေတြနဲ႔ဆက္စပ္ျပီး ဂ်ဴးနဲ႔ခရစ္ယာန္မ်ားက တဖက္၊ မူဆလင္မ်ားကတဖက္ ရာဇ၀င္တြင္ေအာင္ ျပသနာျဖစ္ေနခဲ့တာ အခုမွမဟုတ္ပါ။ ျမန္မာျပည္ဟာ နတ္ကိုးကြယ္တဲ့လူမ်ိဳးမ်ားေနထိုင္ခဲ့ရက ခရစ္သကၠရာဇ္ ၉၀၀ေလာက္မွာ ဗုဒၶဘာသာေရာက္ရွိလာ တဲ့ႏိုင္ငံျဖစ္ျပီး၊ AD1500 ေလာက္မွာ မူဆလင္၊ ခရစ္ယန္၊ဂ်ဴးမ်ား ဘာသာ၀င္မ်ား လာေရာက္အေျခခ်ခဲ့ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ မူလဘာသာမရွိတဲ့ ဘာသာမဲ့သူမ်ား၊ ေတာင္ေပၚသားမ်ား၊ နတ္ကိုးကြယ္သူမ်ားဟာ ဗုဒၶ၊ခရစ္ယန္၊မူဆလင္ စတဲ့ဘာသာ၀င္မ်ားျဖစ္လာပါတယ္။ အခုခ်ိန္မွာေတာ့ Free Thinker ဆိုတဲ့ ဘာသာမဲ့ (သိုမဟုတ္) ဘာသာစံု လူတန္းစားတစ္ခုလည္း အဟုန္ျပင္းစြာနဲ႔ ေပၚထြက္ေနပါတယ္။ . . .(ဆက္ဖတ္ရန္)

Leave a Reply