မွန္ကန္ေသာ ရႈေထာင့္မွၾကည့္ျမင္တတ္ျခင္း

perspectiveဘုရင္ခံ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး Bradford သည္ ေအာက္ပါ ေၾကၿငာခ်က္ကို ၁၆၂၃ ခုႏွစ္ တြင္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ အခ်ိန္ကား ဥေရာပတိုက္မွ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံသို႔ အႏၲလန္တိတ္ သမုဒၵယာ ကို ခက္ခက္ခဲခဲ ျဖတ္ေက်ာ္ေရာက္ရွိၿပီး တတိယေျမာက္ႏွစ္တြင္ျဖစ္သည္။ Continue reading

ဘုရားသခင္ႏွစ္သက္ေသာ ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းျခင္း

တစ္ခါတံုးက မုဆိုးတစ္ေယာက္ဟာ တေနကုန္ အမဲလိုက္ေပမယ့္ သားေကာင္ တစ္ေကာင္မွ မေတြ႕ဘူး။ ေန၀င္ ခ်ိန္နီးလာၿပီဆိုေတာ့ ဘာေကာင္ဘဲေတြ႕ေတြ႕ အမိအရ ပစ္မယ္လို႔ စိတ္ထဲမွာ ခဲထားတယ္ဆိုဘဲ…. Continue reading

က်န္တဲ့အျခား ကိုးေယာက္ဘယ္မွာလဲ?

ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းျခင္းဆိုဒါ ယံုၾကည္သူခရစ္ယာန္မ်ားရဲ႕ခရစ္ယာန္အသက္တာမွာ အလြန္အေရးႀကီးတဲ့အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု (သို႔) မျဖစ္မေနျပဳလုပ္သင့္တဲ့ အရာျဖစ္ပါတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ ၁၆၀၀ ပတ္၀န္းက်င္ခန္႔က  Continue reading