အႏႈိင္းမဲ့ေမတၱာရွင္

Church-in-Snow

အခ်ိန္ကား ၁၉၅၂ ခုႏွစ္၊ အရိုးခိုက္ေအာင္ ေအးသည့္ ခရစၥမတ္ အႀကိဳည၊ ေတာင္ေျမာက္ ျပည္တြင္းစစ္ ေၾကာင့္ ကိုးရီးယား တစ္ႏိုင္ငံလံုး စစ္ေရွာင္ ဒုကၡသည္ မ်ားအျဖစ္ ေျပးလႊား ပုန္းခို ေနရသည့္ အခ်ိန္။ ငယ္ရြယ္ ႏုပ်ဳိဟန္ ရွိေသာ ေန႔ေစ့ လေစ့ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ မိခင္ တစ္ေယာက္၊ ရုတ္တရက္ ဗိုက္နာ ေသာေၾကာင့္ ေတြ႕သမွ် လူတိုင္းကို ေအာ္ဟစ္ ကာ အကူအညီေတာင္းခံ ေနသည္။ Continue reading