သမၼာက်မ္းစာအုပ္ အေၾကာင္း (၁)

ယေန႔ ကမၻာမွာ လက္ခံ အသံုးျပဳ  ေနေသာ သမၼာက်မ္းစာျဖစ္ေပၚ လာရန္ အတြက္
ဘုရားသခင္ သည္လူတစ္ေယာက္တည္း မဟုတ္ဘဲ လူအေတာ္မ်ားမ်ား ကိုအသံုးျပဳကာ
ေရးသားေစခဲ့ျပီး၊ က်မ္းစာတစ္အုပ္လံုးကိုျပီးစီးရန္အတြက္ နွစ္ေပါင္း ၂ဝဝဝ ပတ္၀န္းက်င္ခန္႔ ၾကာျမင့္ခဲ့တယ္။ မ်ားေသာအားျဖင့္သမၼာက်မ္းစာအုပ္ကို စာအုပ္တစ္အုပ္အေနျဖင့္လူအမ်ားက
ထင္ႀကေပမဲ့၊ အမွန္တကယ္မွာေတာ့တစ္အုပ္ထဲမဟုတ္ပါ။ စာအုပ္ေပါင္း (၆၆) အုပ္ကိုတဲြထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ ၆၆ အုပ္ေတြဟာ သမိုင္း၊ ပံုျပင္၊ သီခ်င္း၊ ကဗ်ာ၊
ဥပေဒသမ်ားနွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊ တရားေဟာခ်က္မ်ား၊ ေပးစာ (letters) မ်ားနွင့္
အနာဂတ္အေႀကာင္းကို ႀကိဳတင္ေဟာထားသည့္အေႀကာင္းအရာတို႔ ပါဝင္ပါတယ္။
သမၼာက်မ္းစာအုပ္ရဲ့အဓိကထူးျခားခ်က္ေတြကို ေဖာ္ျပရမယ္ဆိုရင္-
 
  • ကမၻာမွာပထမဦးဆံုးပံုနိွပ္ထုတ္ေဝတဲ့ စာအုပ္ျဖစ္ျခင္း။
  • ပံုနိွပ္ထုတ္ေဝခိ်န္မွစျပီးယေန႔ထိတိုင္ေအာင္ (Best Sellers) လို႔ေခၚတဲ့အေရာင္းရဆံုး စံခိ်န္ကိုဆက္လက္ျပီးေတာ့ ထိမ္းသိမ္းထားဆဲျဖစ္ျခင္း။ (မွတ္ခ်က္။ ၁၈၁၅ ခုနွစ္မွ၁၉၇၅ ခုနွစ္ အတြင္းအုပ္ေရသန္းေပါင္း ၂၅၀၀ ေက်ာ္ျဖန္႔ေဝခဲ့ရျပီး Bible Society အဖြဲ႕၏ အစီရင္ခံစာအရ နွစ္စဥ္တစ္နွစ္လွ်င္အုပ္ေရ ၁ဝ သန္းခန္႔ ျဖန္႔ေဝသို႔မဟုတ္ေရာင္းခ်ရသည္)
  • ဂူတင္ဘဂ္ၿမိဳ႕ဳမွာ လြန္ခဲ့တဲ့ရာစုနွစ္ေပါင္းမ်ားစြာက ပံုနိွပ္ထုတ္ေဝခဲ့တဲ့သမၼာက်မ္းစာအုပ္ကေလး တစ္အုပ္ကို ၁၉၇၈ ခုနွစ္ေအာက္တိုဘာလ (၂၂) ရက္ေန႔တြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသား  အိခ်ိ ကိုဘာရာရွိ ဆိုသူက မူလပိုင္ရွင္ Maruzen ကုပၸဏီထံမွ 5.4 Million နွင့္ ဝယ္ယူခဲ့ၿပီး ကမၻာ့စာေပသမိုင္းမွာ ေစ်းအႀကီးဆံုးစာအုပ္ဆိုတဲ့ စံခိ်န္ကိုတင္ထားျခင္း။ <New World Encyclopedia>
  • ဘာသာစကားေပါင္းအမ်ားဆံုးနွင့္ဘာသာျပန္ျခင္းခံရေသာစာအုပ္ျဖစ္ျခင္း၊ (ဘာသာစကားအမ်ဳိးေပါင္း ၂၀၀၀ ခန္႔နွင့္ဘာသာျပန္ဆိုထားသည္)
  • ကမၻာ့သမိုင္းေႀကာင္းကိုေဖာ္ျပထားတဲ့ ေရွးအက်ဆံုးနွင့္အဦးဆံုးေသာစာအုပ္ျဖစ္ျခင္း၊ စသည္တို႔ျဖစ္ပါတယ္။
Gutenberg Bible of the New York Public Library, bought by  
James Lenox in 1847. The first to come to the USA, national 
folklore has it that the officers at the New York Customs  House 
removed their hats on seeing it.

၁၉၇၆ ခုနွစ္ Good news Bible ကိုပံုနိွပ္ ထုတ္ေဝခဲ့စဥ္ကဝယ္လိုအားမ်ား

လြန္းေသာေႀကာင့္ထိုနွစ္အတြင္းပင္ ၂၁ ႀကိမ္ျပန္လည္ျပီးေတာ့ပံုနိွပ္ထုတ္ေဝခဲ့ရ
တယ္။ အဲသည္က်မ္းစာအုပ္ဟာ ၁၉၇၉ ခုနွစ္မွာအုပ္ေရသန္းေပါင္း ၆ဝ ပံုနိွပ္ထုတ္
ေဝခဲ့ျပီး စံသစ္တစ္ခုကို တင္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။
ဘာျဖစ္လို႔မ်ား ဒီသမၼာက်မ္းစာအုပ္ကို လူေတြဒီေလာက္ေတာင္ စိတ္ဝင္တစားျဖစ္ ေနႀကရပါလိမ့္။ ဒီစာအုပ္ထဲမွာဘယ္လိုအေၾကာင္းအရာေတြကို ေရးသားထားျပီး၊ လူေတြရဲ့ဘဝနဲ႕ ဘယ္လိုပတ္သက္ဆက္ႏြယ္ေနပါလိမ့္၊ စဥ္းစားၾကည့္ဘူးပါသလား . . .မိတ္ေဆြ ?
အဓိကအားျဖင့္သမၼာက်မ္းစာကို နွစ္ပိုင္းခဲြထားပါတယ္။ အဲသည္နွစ္ပိုင္း
ကိုဓမၼေဟာင္းက်မ္းနဲ႔ ဓမၼသစ္က်မ္းလို႔ ေခၚပါတယ္။ အခိ်န္ကာလအပိုင္းအျခား
အားျဖင့္တြက္မယ္ဆိုရင္ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းစာကာလဟာ ဓမၼသစ္က်မ္းစာကာလထက္
နွစ္ဆခန္႔ ပိုရွည္ျပီးေတာ့ ဘုရားသခင္ေရြးေကာက္ေတာ္မူတဲ့လူေတြရဲ့ အေႀကာင္းမ်ားနွင့္
အစၥေရးလ္လူမ်ဳိးတို႔ရဲ့အေႀကာင္းမ်ားကို အဓိက ေဖာ္ျပထားတယ္ဆိုတာကိုေတြ႕ရပါတယ္။
ကမၻာနွင့္လူသားကိုဘုရားရွင္ကစတင္ဖန္တီးခဲ့တဲ့အခိ်န္ကာလကစျပီးေတာ့၊ ဝမ္းနည္း
ေႀကကဲြဘြယ္ေကာင္းေသာေန႔ရက္သမိုင္းရာဇဝင္မ်ားအေၾကာင္းကို ရာစုနွစ္နဲ႔ခီ်ေအာင္ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ေဘဘီလံုနိုင္ငံ သိမ္းပိုက္ခံရတဲ့အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ ေနာက္ဆံုး ေဘဘီလံုနိုင္ငံမွ အစၥေရးလ္လူမ်ဳိးအားလံုးကို ျပည္ေတာ္ျပန္ခြင့္ေပးလိုက္တဲ့အတြက္ ေဂ်ရုရွလင္ျမိဳ႕ကို ျပန္လည္တည္ေထာင္တဲ့အထိ ေရးသားထားျပီး ေနာက္ပိုင္း
ရာစုနွစ္အနည္းငယ္ ခန္႔အတြင္းမွာ ဘာေတြျဖစ္တယ္ပ်က္တယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္း မည္သည့္
မွတ္တမ္း တစ္စံုတစ္ခုကိုမွ်မေတြ႕ရပါ။ အေမွာင္ခ်ထားေသာထိုကာလအပိုင္းအျခား<dark age> ကိုေက်ာ္လြန္လာျပီးတဲ့ေနာက္ ဓမၼသစ္က်မ္းစာရဲ့ကာလအပိုင္းအျခားကိုေရာက္လာပါတယ္။
ဓမၼသစ္က်မ္းစာမွာ သခင္ေယရႈရဲ့ေမြးဖြားျခင္းနွင့္ သူရဲ႕သက္ေတာ္စဥ္ အေၾကာင္း၊ ခရစ္ယာန္ဘာသာ စတင္ျပန့္နံ႕ပံုနွင့္ ကနဦးအသင္းေတာ္မ်ားအေျကာင္းကို ေရးသားထားပါတယ္။ အနည္းငယ္အေသးစိတ္ေလ့လာၾကည့္ မယ္ဆိုရင္ –

(ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္)

နာမေတာ္ျမတ္၌

ေသာင္းႏိုး
မွတ္ခ်က္ (internet မွ website ႏွင့္ e-mail မ်ား၊ Wikipedia၊  Bible SocietyNew World Encyclopedia ၊ သမၼာက်မ္းစာအုပ္ မ်ားမွေကာက္ႏႈတ္ ကိုးကားတင္ျပထားပါသည္ )  

သမၼာက်မ္းစာအုပ္အေၾကာင္း (၂) >>>>