Billy Graham

Billy Graham ႏွင့္သားအား သမၼတ အိုဘားမားမွသြားေရာက္ေတြ႔ဆံုခဲ့စဥ္

 အေမရိကန္ႏိုင္ငံသား ဘီလီဂေရဟမ္သည္ ကမာၻ႕သမိုင္းတြင္ခရစ္ယာန္တို႔၏ ယံုၾကည္ျခင္းကို လူအမ်ားဆံုးတို႔ထံသို႔ေဟာေျပာသူ၊ ၾကားသိလက္ခံေစသူ အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း ခံရသူျဖစ္သည္။  သူ၏ Billy Graham Evangelistic Association (BGEA) မွထုတ္ျပန္သည့္ စာရင္းဇယားအရ  ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၈၅ ႏိုင္ငံမွ လူသန္းေပါင္း ၂၁၅ သန္းခန္႔သည္ သူ၏ Ministry ႏွင့္ထိေတြ႕ကာ ၀ိညာဥ္ခြန္အား ရယူေနၾကသည္ဟု ဆိုသည္။ သူ၏အသက္တာတြင္ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီေသာ လူတို႔အား သခင္ေယရႈကို မိမိ၏ကယ္တင္ပိုင္ရွင္အရွင္သခင္အျဖစ္ လက္ခံယံုၾကည္ေစရန္ ဘုရားသခင္က အသံုးျပဳျခင္းခံရသည္။

သူသည္ ၁၉၁၈ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ (၇) ရက္ေန႔တြင္ ေျမာက္ကယ္ရိုလိုင္းနားျပည္နယ္၊ ရွားေလာ့ ၿမိဳ႕၏လယ္ယာတစ္ခု၌ေမြးဖြါးၿပီး Wikipedia online Encyclopedia တြင္ေဖာ္ျပခ်က္ အရ သမၼတ ထရူးမင္းမွစ၍ လက္ရွိအေမရိကန္သမၼတ အိုဘားမားအထိ အေမရိကန္ သမၼတေပါင္း (၁၂) ဦး၏ ၀ိညာဥ္ေရးအႀကံေပးပုဂၢဳိလ္ျဖစ္သည္။ (Washington Post, Time Magazine ) Time Magazine တြင္ေဖာ္ျပခ်က္အရ သမၼတ အိုဘားမားသည္ Billy Graham ထံ သြားေရာက္ေတြ႕ဆံုလည္ပတ္ေသာ ပထမဦးဆံုးေသာ အေမရိကန္သမၼတျဖစ္သည္။ Gallup’s list of admired people တြင္ ၂၀ ရာစုလူသားတို႔၏ ၾကည္ညိဳေလးစား ျခင္း အခံရဆံုး ပုဂၢဳိလ္ (၁၈) ဦးတြင္ (၇) ေယာက္ေျမာက္ျဖစ္ၿပီး ၁၉၉၃ ခုႏွစ္အထိ လူ ၂.၅ သန္းသည္ သူေဟာသည့္ တရားေဟာစင္ ေရွ႕သို႔လာေရာက္၍ မိမိကိုယ္ကို ေယရႈခရစ္သည္ မိမိ၏ကယ္တင္ပိုင္ရွင္ သခင္ျဖစ္ေၾကာင္းေၾကာ္ျငာ၍ ဆက္ကပ္အပ္ႏွံခဲ့ၾကသည္။
တရုတ္ႏိုင္ငံတြင္ သာသနာျပဳလုပ္လွ်က္ရွိသည့္ ဆရာ၀န္လည္းျဖစ္ေသာ မီရွင္နရီ တစ္ဦး၏ သမီးျဖစ္သူ Ruth McCue Bell ႏွင့္ ၁၉၄၃ ခုႏွစ္တြင္လက္ထပ္သည္။ သူတို႔တြင္သမီးသံုးေယာက္ ႏွင့္ သား ႏွစ္ေယာက္ ထြန္းကားသည္။ သူ၏သားတစ္ေယာက္ ျဖစ္သူ Franklin Graham သည္ ဖခင္၏ Billy Graham Evangelistic Association ကို ဆက္လက္ဦးေဆာင္သည္။ ေျမး ၁၉ ဦးရွိၿပီး ျမစ္ အေျမာက္အမ်ားကိုလည္းဘုရားသခင္က ေပးထားသည္။ အသက္အရြယ္ရလာၿပီျဖစ္သျဖင့္ ေျမာက္ကယ္ရိုလိုင္းနားျပည္နယ္၏ ေတာင္ေပၚအိမ္ကေလးတြင္ ေအးေအးေဆးေဆးအနားယူေနထိုင္လ်က္ရွိသည္။ သူ၏ခ်စ္လွစြာေသာ ဇနီးသည္ အသက္ (၈၇) ႏွစ္အရြယ္၊ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ဂၽြန္လ (၁၄) ရက္ေန႔တြင္ေခၚေတာ္မူျခင္း ခံခဲ့ရသည္။
ပညာေရးႏွင့္ အမႈေတာ္ေဆာင္ျခင္း

သူ၏အသက္ (၁၆) ႏွစ္အရြယ္၊ ၁၉၃၄ ခုႏွစ္တြင္ Mordecai Ham ဆိုသူဦးေဆာင္ေသာ ႏိုးၾကားေရး၀တ္ျပဳအစည္းအေ၀း တစ္ခုတြင္ သူ႔ကိုယ္သူဘုရားသခင္၏ လက္ေတာ္သို႔အၾကြင္းမဲ့ ဆက္ကပ္အပ္ႏွံခဲ့သည္။ ယေန႔ Trinity College ဟုနာမည္ေျပာင္းထားေသာ Florida Bible Institute မွဘြဲ႕ရခဲ့ၿပီး ၁၉၃၉ ခုႏွစ္တြင္ Southern Baptist Convention  ၏ လက္တင္မဂၤလာ (Ordination) ေပးျခင္းခံရသည္။ ၁၉၄၃ ခုႏွစ္တြင္ Wheaton College မွေနာက္ထပ္ဘြဲ႕ရရွိခဲ့ၿပီး အီလီႏြိဳက္ျပည္နယ္ Western Springs ရွိ First Baptist Church တြင္အမႈေတာ္ေဆာင္သည္။ ထိုေနာက္ Youth for Christ အဖြဲ႔ထဲသို႔၀င္ေရာက္ အမႈေတာ္ေဆာင္ခဲ့သည္။
ဒုတိယကမာၻစစ္ၿပီးကာစ အခ်ိန္မ်ားတြင္ သူသည္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသာမက ဥေရာပႏိုင္ငံ မ်ားသို႔ပါသြားေရာက္၍ တရားေဒသနာမ်ားကိုေ၀ငွသျဖင့္ တက္သစ္စဧ၀ံေဂလိ တရားေဟာဆရာကေလး အျဖစ္ျဖစ္ လူသိမ်ားလာသည္။ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္တြင္ ေလာ့စ္အိန္ဂ်ယ္လိစ္ တြင္ျပဳလုပ္ေသာ သူ၏တရားေဟာေျပာပြဲေၾကာင့္ သူ႔ကို တစ္ကမာၻ လံုးမွ ဂရုစိုုက္စရာျဖစ္လာက အသိအမွတ္ျပဳျခင္းကိုခံရသည္။
၁၉၅၀ ခုႏွစ္တြင္ သူ၏ Billy Graham Evangelistic Association (BGEA) ကို မင္နီယာပိုးလိစ္ ျပည္နယ္ မင္နီစိုးတား ၿမိဳ႕တြင္ တည္ေထာင္ၿပီး ၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္  ေျမာက္ကယ္ရိုလိုင္းနားျပည္နယ္ ရွားေလာ့ ၿမိဳ႕သို႔ေျပာင္းေရႊ႕သည္။ ထိုအမႈေတာ္တြင္ ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္သည္။

·         အပတ္စဥ္ “Hour of decision” ေရဒီယိုအစီအစဥ္။
·         ေျခာက္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္၍ ရုပ္သံအစီအစဥ္ႏွင့္ လႊင့္ေသာအထူးခရူးဆိတ္ တရားေဟာေျပာပြဲ။
·         ႏိုင္ငံတကာသို႔ျဖန္႔ေ၀ေသာ “My Answer” ေကာ္လံ သတင္း (newspaper column)။
·         “Decision”  မဂၢဇင္း၊ BGEA ၏ ပုံမွန္ထုတ္ေ၀ေသာမဂၢဇင္း။
·         ဧ၀ံေဂလိႏွင့္ဆိုင္ေသာ ရုပ္ရွင္ တိုထြါမ်ား။
ယေန႔ အသက္ ၉၀ ေက်ာ္ၿပီျဖစ္ေသာ Billy Graham ႏွင့္ သူ၏ Ministry ကို တကမာၻလံုးမွ သိရွိၿပီး၊ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္မဟုတ္သူမ်ားကပင္ ၾကည္ညိဳေလးစားခ်စ္ခင္ရေသာ ပုဂၢိဳလ္ ႀကီးတစ္ဦးျဖစ္သည္။ သူေရးသားေသာ စာအုပ္ေပါင္း (၂၆) ခန္႔ရွိကာ ဘာသာေပါင္း ေျမာက္မ်ားစြာတို႔သို႔ ဘာသာျပန္ဆိုျခင္း ခံရသည္။ ေအာက္ပါစာအုပ္တို႔သည္ နာမည္ေက်ာ္ လူႀကိဳက္မ်ားသည္။
 • The Journey (2006)
 • Hope for Each Day (2002)
 • Just As I Am (Autobiography – 1997)
 • Storm Warning (1992)
 • Hope for the Troubled Heart (1991)
 • Facing Death and the Life After (1987
 • Approaching Hoofbeats: The Four Horsemen of the Apocalypse (1983)
 • Till Armageddon (1981)
 • The Holy Spirit (1978)
 • How to Be Born Again (1977)
 • Angels: God’s Secret Agents (1975)
 • The Jesus Generation (1971)
ေအာက္ပါဂုဏ္ထူးေဆာင္ဘြဲ႕မ်ားကိုလည္းခ်ီးျမႇင့္ျခင္းခံရသည္။
 • The Congressional Gold Medal.
 • The Templeton Foundation Prize for Progress in Religion.
 • The Ronald Reagan Presidential Foundation Freedom Award.
 • The Big Brother of the Year Award.
 • Cited by George Washington Carver Memorial Institute for contributions to race relations.
 • Recognized by Anti-Defamation League of B’nai B’rith and National Conference of Christians and Jews for efforts to foster better understanding among faiths.
 • Inducted into the Gospel Music Hall of Fame in 1999.
ဆရာႀကီးပါ၀င္ခဲ့သည့္ေအာက္ပါ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကိုလည္း သမိုင္းတြင္မွတ္တမ္းတင္ ထားပါသည္။
 • 9/11 အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္ခံျခင္းအတြက္ျပဳလုပ္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္၀တ္ျပဳအစည္းအေ၀း၊ (September 14, 2001)
 • December 2001 တြင္ (KBE) honorary knighthood သူရဲေကာင္းဘြဲ႕ခ်ီး ျမႇင့္ခံရျခင္း။
 • ၁၉၇၃ ခုႏွစ္တြင္ သမၼတ Lyndon Johnson ၏စ်ာပနအခန္းအနားကိုဦးေဆာင္ျခင္း။
 • ၁၉၉၄ ခုႏွစ္တြင္ သမၼတ Richart Nixon ၏ စ်ာပနအခန္းအနားတြင္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားျခင္း
 • ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ သမၼတ Ronald Reagan ၏စ်ာပနအခန္းအနားတြင္ လည္းဦးေဆာင္ရန္ျဖစ္ေသာ္လည္း က်န္းမာေရးအေျခအေနေၾကာင့္ မပါ၀င္ႏိုင္ခဲ့ပါ။

နာမေတာ္ျမတ္၌

ေသာင္းႏိုး


မွတ္ခ်က္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္ မ်ားမွေကာက္ႏႈတ္ထားပါသည္။

Christianity about.com
Wikipedia online Encyclopedia
The Washington Time 
Time Magazine