ေသာမ ႏွင့္ ဟန္ေဆာင္ခရစ္ယာန္မ်ား

ေသာမဟာ အင္မတန္ရိုးသားတဲ့ ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ ေနာက္လိုက္တမန္ေတာ္ တစ္ပါးျဖစ္တယ္။ ခရစ္ေတာ္က သူ ႀကိဳသြားၿပီး ေနရာျပင္ဆင္ထားမယ္ လို႔ ၿမြက္ဆိုတဲ့ အခါ ေသာမက ရိုးရိုးစင္းစင္း ျပန္ေမးလိုက္တယ္။ ကိုယ္ေတာ္ ေျပာတဲ့ လမ္းကို ကၽြန္ေတာ္မသိပါဘူးလို႔….က်န္တဲ့ တမန္ေတာ္ ၁၁ ပါးကေတာ့ ထင္ေကာင္းထင္ပါလိမ့္မယ္.. ခရစ္ေတာ္ေနာက္ ကို သည္ေလာက္လိုက္ေလွ်ာက္ၿပီးမွ ဒါေတာင္ မသိဘူး..မသိရင္လည္း ျပန္မေမးသင့္ဘူး စသည္ျဖင့္ေပါ့. ဒါေပမယ့္ ခရစ္ေတာ္က ေသာမကို အျပစ္မဆိုဘူး… မိတ္ေဆြ သည္ေန႔ ခရစ္ယာန္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ခရစ္ယာန္ ယံုၾကည္ျခင္းကို ေသေသခ်ာခ်ာ မသိဘဲ လိုက္ေလွ်ာက္ေနၾကတယ္.. ဟန္ေဆာင္ ေနၾကတယ္..အျပစ္မရွိေသာ သူေတြကဲ့သို႔ ဟန္ေဆာင္ေနၾကသူေတြ အမ်ားႀကီးရွိတယ္… တရားေဒႆနာနားေထာင္ရန္