ယံုၾကည္သူမ်ားရဲ႕ထာ၀ရကေလးဘ၀

ကေန႔ အသင္းေတာ္ေတြမွာ “ယံုၾကည္သူ မ်ားရဲ႕ ထာ၀ရ ကေလးဘ၀” လို႔ ေခၚဆို  ေနရတဲ့ အျဖစ္မ်ဳိးေတြ ႀကံဳေနရ ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အသင္းေတာ္  ေတြမွာ အသင္းသားေတြ အမ်ားအျပား ရွိေနတာ ကေတာ့ အမွန္ပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ သူတုိ႔ဟာ ႏွစ္ရွည္ လမ်ား အသင္းေတာ္မွာ ေဒသနာေတြကို ၾကားေနခဲ့ၾကေပမယ့္ ဘာမွ တိုးတက္ေျပာင္းလဲမလာ ခဲ့ၾကဘူး။  သူတို႔ကို အၿမဲတမ္း ေစာင့္ၾကည့္ ထိန္းသိမ္းေပးေနဖို႔ သင္းအုပ္ဆရာ တစ္ဦး အၿမဲတမ္းလိုအပ္ ေနတတ္ပါတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ အႏွီးလဲေပးဖို႔၊ ေပါင္ဒါရိုက္ေပးဖို႔နဲ႕ သူတို႔ ေသာက္မယ့္ ႏြားႏို႔ သိပ္မ်ားပူေနမလားဆိုတာ စမ္းသပ္ေပးဖို႔ ကိစၥေတြကို လုပ္ေဆာင္ေပးဖို႔ ဆိုပါေတာ့။ ဒီလိုနဲ႕ အသင္းေတာ္ဟာ စစ္တပ္နဲ႕ မတူေတာ့ဘဲ ေဆးရံုတစ္ခုနဲ႕ ပိုတူေနတယ္။ ဆက္ဖတ္ရန္

Leave a Reply