ဘုုရားတကာ တို႔၏ အထက္တြင္ ေယရႈဘုရား၏ ထူးကဲ၊ ဆန္းၾကယ္၊ အ့ံၾသဘြယ္ရာမ်ား ႏွင့္ လူနတ္စၾကၤာ၀ဠာ ၏ ျဖစ္ေပၚပံု

thangzakapမႏုႆ လူသား အားလံုးသည္ တမလြန္ ဘ၀၌ သုခ ခ်မ္းသာကို ေမွ်ာ္လင့္ ၾကရာတြင္ မွန္မည္ထင္၍ ေမွ်ာ္လင့္ေစာင့္ဆိုင္းေနရေသာ္လည္း ထီထိုး၍ ထီမေပါက္သူ ကဲ့သို႔  Continue reading