ဘုုရားတကာ တို႔၏ အထက္တြင္ ေယရႈဘုရား၏ ထူးကဲ၊ ဆန္းၾကယ္၊ အ့ံၾသဘြယ္ရာမ်ား ႏွင့္ လူနတ္စၾကၤာ၀ဠာ ၏ ျဖစ္ေပၚပံု

thangzakapမႏုႆ လူသား အားလံုးသည္ တမလြန္ ဘ၀၌ သုခ ခ်မ္းသာကို ေမွ်ာ္လင့္ ၾကရာတြင္ မွန္မည္ထင္၍ ေမွ်ာ္လင့္ေစာင့္ဆိုင္းေနရေသာ္လည္း ထီထိုး၍ ထီမေပါက္သူ ကဲ့သို႔  ၀မ္းနည္း စရာ ႀကံဳ ရၾကမည္ကို စိုးရိမ္ ပူပန္မႈေၾကာင့္ “ဘုုရားတကာ တို႔၏ အထက္တြင္ ေယရႈဘုရား၏ ထူးကဲ၊ ဆန္းၾကယ္၊ အ့ံၾသဘြယ္ရာမ်ား ႏွင့္ လူနတ္စၾကၤာ၀ဠာ ၏ ျဖစ္ေပၚပံု” ဟူေသာ စာအုပ္ကို ႀကိဳးစား ၍ ေရးသားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။…… (ဆက္ဖတ္ရန္)

.

.

hkawnja

ႏွိမ့္ခ်ျခင္း
Dec 12, 2010

thangvella

ကုေဋတစ္သန္းတန္ေသာ
ေျခလွမ္းမ်ား
Aug 26, 2012

naomi

ေနာက္ေတာ္သို႔လိုက္ျခင္း
July 12, 2012

marlene

Sayama Marlene’s
Sermon on
June 5, 2011

Leave a Reply