ေပ်ာက္ေသာသား – The Prodigal Son

February 15, 2015: အၾကင္နာ ေမတၲာ ကရုဏာ ဆိုတဲ့ အရာကို လူတိုင္း ခံစားခ်င္ ၾကတယ္။ လူမေျပာနဲ႕ တိရိစာၦေတာင္မွ တစ္ေကာင္နဲ႕ တစ္ေကာင္ ၾကင္နာတတ္တဲ့ စိတ္၊ ၾကင္နာတတ္တဲ့ အမူအရာ၊ ၾကင္နာတတ္တဲ့ အၾကည့္ ကေလးေတြ ရွိတယ္ ဆိုတာကို ေတြ႕ရတယ္…

ေနာက္ေတာ္သို႔လိုက္ျခင္း

ကၽြန္မတို႔ေသၿပီးရင္ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ အထဲမွာရွိတဲ့ တန္ဖိုးရွိတဲ့ ၀ိညာဥ္ဟာ ဘယ္ကိုသြားသလဲ ဆိုဒါ ဆရာႀကီးယုဒႆန္ကသိတဲ့အတြက္ ဗမာျပည္ကို သူ႔ရဲ႕ အသက္ကိုေပးၿပီးေတာ့ လာခဲ့ျခင္းျဖစ္တယ္…. Judson Sunday (July 15, 2012) ေန႔တြင္ ဆရာမေနာမိကမ္ ေဟာေသာတရားေဒသနာ …( ေဒသနာ နားေထာင္ရန္)

Sermon ( Sayama Ngiak Pui ) at CBC’s 14th Anniversary

ကရာနီျမန္မာအသင္းေတာ္ (၀ါရွင္တန္ဒီစီ) ၏ ၁၄ ႏွစ္ေျမာက္ႏွစ္ပါတ္လည္ ေက်းဇူးေတာ္ ခ်ီးမြမ္း၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္း

အစီအစဥ္တြင္ Sayama Nomi Kam ( Ngiak Pui) ၏တရားေဒသနာ။
ရက္စြဲ။    ။ Feb 13, 2011
အသက္ရွင္ေသာ ဘုရားသခင္၏အသင္းေတာ္