Grace ေက်းဇူးေတာ္

ယံုၾကည္သူခရစ္ယာန္တိုင္း ေက်းဇူးေတာ္ (grace) ဆိုတဲ့ အသံုးအႏံႈးကို ေန႔တိုင္းနီးပါး ၾကားေလ့၊ သံုးေလ့ ရွိၾကပါတယ္။ ေက်းဇူးေတာ္ သက္သက္ေၾကာင့္ ေနေကာင္း ပါတယ္၊ ေက်းဇူးေတာ္ သက္သက္ေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္ျခင္း အခြင့္ ရပါတယ္…. စသျဖင့္ေပါ့….  ေနာက္ပိုင္း သံုးဖန္မ်ား လာေတာ့ ေက်းဇူးေတာ္ ဆိုတဲ့ စကားလံုးရဲ႕ အတိမ္အနက္၊ စစ္မွန္တဲ့ အဓိပၸါယ္ဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ႏွလံုးသားထဲမွ တိမ္ေကာလု မတတ္၊ ေပ်ာက္ကြယ္ လုနီးနီးျဖစ္လာတတ္ပါတယ္။

တစ္ခါတံုးက က်မ္းစာေက်ာင္းတစ္ခုရဲ႕ စာခ် ပုဂၢိဳလ္ ပေရာ္ဖက္ဆာဆရာႀကီး တစ္ပါးက ေက်ာင္းသားေတြကို ေက်းဇူးေတာ္ (grace) နဲ႕ပါတ္သက္ၿပီး ဘယ္ေလာက္အထိ နားလည္သေဘာေပါက္ သလဲဆိုဒါကို လက္ေတြ႕က်က်စစ္ေဆးခ်င္တယ္။ အဲဒါနဲ႕ အတန္းတင္ (final) စာေမးပြဲ မွာ စစ္ေဆးဖို႔ ဆံုးျဖတ္လိုက္တယ္။ 

စာေမးပြဲ ေမးခြန္းစာရြက္ရဲ႕ အေပၚဆံုး အစမွာ၊ မေျဖခင္ ေမးခြန္း အားလံုး၊ အစအဆံုး ေသေသခ်ာခ်ာ ဖတ္ရန္လို႔ ေရးသားထားပါတယ္။ ေမးခြန္း နံပါတ္ (၁) မွ စၿပီးဖတ္လိုက္တဲ့ အခါ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ မ်ားအားလံုးရဲ႕ စိတ္မွာ တၿပိဳင္တည္း ခံစားလိုက္ရတာကေတာ့ ေျဖဆိုရန္ အလြန္႔အလြန္ခက္ခဲေသာ ေမးခြန္းမ်ားျဖစ္တယ္၊ ဖတ္ထား၊ ေလ့လာထားခဲ့သမွ်သည္ ဤပုစၧာမ်ားကို ေျဖဆိုရန္ မည္သို႔မွ် မလံုေလာက္ ဟူသည့္ အခ်က္မ်ားပင္။ ေမးခြန္း မ်ားကို ဆက္ဖတ္ေလေလ ပို၍ ခက္ခဲေလေလ၊ တုန္လႈပ္ေျခာက္ျခားေလေလ ျဖစ္ၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေမးခြန္း၏ ေနာက္ဆံုးစာရြက္မွာ “ေအာက္တြင္ေရးသားထားသည့္ အခ်က္ထဲမွ တစ္ခုခုကိုေရြးခ်ယ္ပါ” ဟုေရးသားၿပီး ေရြးရန္ အခ်က္ ၂ခ်က္ ကိုေဖာ္ျပထားတယ္။ အဲဒီ အခ်က္ ၂ခ်က္ကေတာ့ 

  1. အထက္ပါေမးခြန္းမ်ားကို သင္ တတ္စြမ္းသေလာက္ေျဖရန္။
  2. အထက္ပါေမးခြန္း မ်ားကို ေျဖစရာမလိုပါ ဤ ေနရာတြင္ လက္မွတ္ထိုးၿပီး ထြက္ခြါသြားႏိုင္ပါသည္။ သို႔ျပဳလွ်င္ ဂုဏ္ထူးမွတ္ (A +) ရမည္။

ဤေနရာအထိေရာက္ေအာင္ဖတ္ေသာ ေက်ာင္းသားအားလံုး ဇေ၀ဇ၀ါ ျဖစ္သြားၾကသည္။ ဘာမွ မေျဖဘဲ ဂုဏ္ထူးမွတ္ ေပးမွာလား? ယံုရန္ အေတာ္ခက္ခဲသည္။ ႀကိဳးစားပမ္းစာ ေျဖလိုက္လွ်င္ အနည္းဆံုး ေအာင္မွတ္ေတာ့ ရႏိုင္ေသးသည္။ ဘာမွ မေျဖဘဲ လက္မွတ္ထိုး ထြက္သြားကာမွ “ဘာမွ မေျဖဒါ ဘယ္လို လုပ္ ေအာင္မွတ္ရမလဲ” ဟုေျပာလြတ္လိုက္လွ်င္ တစ္ႏွစ္လံုးႀကိဳးစားခဲ့သမွ် သဲထဲေရသြန္ျဖစ္သြားမည္။ မိတ္ေဆြေကာ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ျဖစ္ခဲ့လွ်င္ မည္သို႔ဆံုးျဖတ္မည္နည္း? ဘာတစ္ခုမွ မေျဖဘဲ ဂုဏ္ထူးရမည္ဆိုလွ်င္မရက္ေရာလြန္းဘူးလား ဟု ေမးစရာရွိသည္။

ေနာက္ပိုင္းတြင္ ပေရာ္ဖက္ဆာႀကီးအား သူ၏ လက္ေတြ႕ စမ္းသပ္ခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပန္လည္ ေမးျမန္းၾကရာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ မ်ား၏ စာေမးပြဲေမးခြန္း အေပၚတုန္႔ျပန္ခ်က္ကို ေအာက္ပါ အတိုင္းရွင္းျပသည္။

  1. အခ်ဳိ႕ေက်ာင္းသား/သူ မ်ားဟာ ေမးခြန္းအားလံုး ကို အဆံုးအထိ အရင္ဦးဆံုးမဖတ္ဘဲ နံပါတ္ (၁) မွ စၿပီး ေျဖဆိုၾကရာ ေျဖဆိုခ်ိန္ (၂) နာရီ လံုးလံုး ေခၽြး တဒီးဒီး က်လိုက္၊ ေခါင္းခါလိုက္၊ စဥ္းစားလိုက္ မ်က္ေမွာင္ႀကံဳ႕လိုက္ ႀကိဳးစားေျဖၾကတယ္။ ေနာက္ဆံုး ပုစၧာေရာက္မွ လက္မွတ္ကေလးထိုး လိုက္ရံုနဲ႕ ဂုဏ္ထူးမွတ္ ႏွင့္ ေအာင္ႏိုင္ေၾကာင္းသိသြားၾကတယ္။
  2. အခ်ဳိ႕ေက်ာင္းသား/သူ မ်ား ၾကေတာ့ ပထမ ၂ ရြက္ ကိုဖတ္ၿပီး မ်က္နာနီရဲလာကာ ေမးခြန္းကိုလည္း ဆက္ မဖတ္၊ ေျဖဆိုရန္လည္း မႀကိဳးစားေတာ့ဘဲ စိတ္ဆိုးမာန္ဆိုး စာေမးပြဲခန္းမွ ထြက္သြားၾကသည္။ ေမးခြန္းစာရြက္ အဆံုးတြင္ ေက်းဇူးေတာ္သက္သက္ ျဖင့္ ဂုဏ္ထူးျဖင့္ ေအာင္ျမင္ႏိုင္သည့္ အခြင့္ရွိေၾကာင္းမွ်ပင္ မသိသြားၾကပါ။
  3. အခ်ဳိ႕ေက်ာင္းသားမ်ားၾကေတာ့ ေမးခြန္းအားလံုးကို အေသအခ်ာ ေနာက္ဆံုးအထိဖတ္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ဆရာႀကီးက ေက်းဇူးေတာ္သက္သက္နဲ႕ ေပးမဲ့ ဂုဏ္ထူးမွတ္ ကို မယံုၾကည္လို႔လား၊ ဒါမွမဟုတ္ ကိုယ့္အားကိုကိုးၿပီး ရဒါမွ တန္ဖိုးထားခ်င္ဒါလား၊ ဒါမွမဟုတ္ အလကားရတာဆိုၿပီးတန္ဖိုးမထားတာလား မသိ. . . စာေမးပြဲကို ႀကိဳးစားပမ္းစားေျဖတယ္။ ေမးခြန္း ေတြက အရမ္းအရမ္းခက္ခဲေအာင္ ေမးထားေတာ့ ႀကိဳးစားေျဖသူတိုင္း ေအာင္မွတ္ ရရံုေလာက္ (C) ဘဲရၾကတယ္။
  4. ေနာက္ဆံုးေက်ာင္းသားတစ္ခ်ဳိ႕ၾကေတာ့ ဆရာႀကီး ေရးထားတဲ့ ေနာက္ဆံုးစာတန္းကို အေသအခ်ာ သံုး ေလးခါျပန္ဖတ္တယ္၊ သံုးသတ္တယ္၊ ၿပီးေတာ့ စိတ္ခ် ၿငိမ္သက္ျခင္း နဲ႕ဘဲ လက္မွတ္ထိုးၿပီး စာေမးပြဲခန္းမွ ထြက္သြားၾကတယ္။


ပေရာ္ဖက္ဆာႀကီးအား ထိုေက်ာင္းသား (၄) မ်ဳိး ၏ ေအာင္ခ်က္ကို ေမးျမန္းရာ သူသည္ ဤေက်ာင္းေတာ္ ႀကီး၏ ဆရာႀကီး ပေရာ္ဖက္ဆာ တစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္း အတန္းတင္စာေမးပြဲကဲ့သို႔ အေရးႀကီးေသာ အခ်ိန္တြင္ မိမိေပးေသာ ကတိကို သိကၡာမဲ့စြာ ခ်ိဳးေဖာက္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ဘာမွ်မေျဖဘဲလက္မွတ္ထိုးျပန္ထြက္ ေသာသူ အားလံုးကို ဂုဏ္ထူးမွတ္ျဖင့္ ေပးေအာင္ေၾကာင္း ျပန္လည္ရွင္းျပသည္ ဟုဆိုသည္။

မိတ္ေဆြ. . . ဘုရားသခင္ဟာ အထက္က ပေရာ္ဖက္ဆာ ႀကီးထက္ပင္ ပိုမို၍ ကတိတည္တဲ့ ၁၀၀ % ယံုၾကည္အားကိုးေလာက္တဲ့ ဘုရားရွင္ျဖစ္ပါတယ္။ ေယာ ၃း၁၆ မွာ “ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ကို ယံုၾကည္ေသာသူ အေပါင္း တို႔သည္ ပ်က္ဆီးျခင္းသို႔မေရာက္၊ ထာဝရအသက္ကို ရေစျခင္းငွါ၊ ဘုရားသခင္သည္ မိမိ၌တပါးတည္းေသာ သားေတာ္ကို စြန္႔ေတာ္မူသည္တိုင္ေအာင္ ေလာကီသားတို႔ကို ခ်စ္ေတာ္မူ၏။” လို႔ ကတိေပးထားပါတယ္။

တဖန္ တမန္ေတာ္ ၁၅း ၁၁ မွာ “သခင္ေယရႈ၏ ေက်းဇူးေတာ္အားျဖင့္သာ ထိုသူတို႔သည္ ကယ္တင္ေတာ္မူျခင္းသို႔ ေရာက္သည္နည္းတူ၊ ငါတို႔သည္လည္း ေရာက္ရမည္ကို ငါတို႔သည္ ယုံၾက၏ဟု ေပတရုေျပာဆို၏။” ေက်းေတာ္သက္သက္ အားျဖင့္သာ ယံုၾကည္သူလူသားမ်ားသည္ ကယ္တင္ျခင္း ရရွိေၾကာင္း ကတိေတာ္ျဖစ္သည္။ ဆက္လက္၍ (ဧဖက္ ၂း၅၊ ၂း၈၊ ၂တိ ၁း၉) မ်ားတြင္လည္း ေက်းဇူးေတာ္ သက္သက္ အားျဖင့္ ကယ္တင္ျခင္း ရရွိႏိုင္ေၾကာင္း ဘုရားရွင္၏ ကတိေတာ္မ်ားကို ဖတ္ရႈႏိုင္သည္။

မိတ္ေဆြ. . . ေက်းဇူးေတာ္ ဆိုဒါ မိမိတို႔ ရဲ႕ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈေၾကာင့္ မဟုတ္ဘဲ၊ ထိုက္တန္မႈ ေၾကာင့္လည္း မဟုတ္ဘဲ ဘုရားရွင္ထံမွ ေကာင္းႀကီး ရရွိခံစားရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ထာ၀ရ အသက္ရရွိခံစားဖို႔ ဘယ္လိုမွ ႀကဳိးစားလို႔ မရပါဘူး။ သခင္ေယရႈ ရဲ႕ ေက်းဇူးေတာ္သက္သက္ ေၾကာင့္သာ ရရွိျခင္းျဖစ္ပါတယ္. . . လို႔တင္ျပရင္း စာဖတ္သူအေပါင္း ေက်းဇူးေတာ္သက္သက္အားျဖင့္ ေလာကီေရးရာ၊ ၀ိညာဥ္ေရးရာ စာေမးပြဲမ်ားမွာ ဂုဏ္ထူးႏွင့္ ေအာင္ျမင္သူမ်ားျဖစ္ႏိုင္ၾကပါေစလို႔ ဆႏၵျပဳပါတယ္။နာမေတာ္ျမတ္၌

ေသာင္းႏိုး

မွတ္ခ်က္။ Sermon Central  website မွ တရားေဟာခ်က္တစ္ခုတြင္ ေျပာေသာ ဥပမာ တစ္ခုကို အေျခခံ၍ ျဖည့္စြက္၊ ျပဳျပင္ၿပီး တင္ျပထားပါသည္။