ယံုၾကည္ျခင္းအားႀကီးေသာဖခင္

father-of-faithကေလးငယ္တစ္ေယာက္ သူဖခင္ ႏွင့္ စကားေျပာသည္။ သားသမီးမ်ား ႏွင့္ ဖခင္မ်ား၏ အရည္အခ်င္း မ်ားအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးၾကသည္။  Continue reading

ေမြးေန႔ရွင္ခရစ္ေတာ္

christmasႀကိဳတင္ ေဟာကိန္းထုတ္ျခင္း၊ နိမိတ္ျပဳျခင္း ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အလြန္  စိတ္ ၀င္စားစရာ ေကာင္း ေသာအခ်က္  တစ္ခ်က္ရွိသည္။  Continue reading

ဧ၀ံေဂလိ (၂) မ်ဳိး

ဧ၀ံေဂလိ တရား (၂) မ်ဳိး ရွိပါသည္။
၁။ လူ၏ အလိုသို႔ လိုက္၍ ေဟာေျပာေသာ ဧ၀ံေဂလိ ႏွင့္
၂။ ဘုရားသခင္၏ အလိုေတာ္ႏွင့္ အညီ ေဟာေသာ ဧ၀ံေဂလိ ဟူ၍ျဖစ္သည္။ Continue reading

မွန္ကန္ေသာလမ္း


ကၽြန္ုပ္သည္ေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္မရွိပဲလူအၿဖစ္ေလာကသို႔ေရာက္ရွိလာခဲ့ရပါသည္။ ထို႔အတူလူအၿဖစ္လာရာတြင္ လည္း မိဘညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမနွင့္ၿမို႔ရြာေဒသ အစရွိသည္တို႔ကိုလည္းေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္မရွိပါ။ သို႔ေသာ္ Continue reading

လမ္းႏွစ္သြယ္

စာရႈသူအေဆြသင္သည္ ဤေလာကထဲမွ တစ္ေန႔ ေပ်ာက္ကြယ္သြားရမည္ကို သတိ ျပဳမိပါ သလား။ “ေသတစ္ေန႔၊ ေမြး တစ္ေန႔” ဟု ထင္ေကာင္း ထင္ေပလိမ့္မည္။ Continue reading

သင္သိပါရဲ႕လား?

“မသိသူ ေက်ာ္သြား၊ သိသူ ေဖၚစား´´ ဟူေသာစကားရပ္ကို မိတ္ေဆြၾကားဖူးေပလိမ့္မည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ မသိနားမလည္ေသာ အရာမ်ားစြာ ႐ွိေသာ္လည္း ဤဓမၼစာစုပါအေၾကာင္းအရာမ်ားကို မသိ႐ွိပါမူ မိတ္ေဆြသည္ အႀကီးမားတကာ့ အႀကီးမားဆံုးေသာ ဆံုး႐ံႈးျခင္းႏွင့္ ရင္ဆိုင္ဘို႔ရန္ ႐ွိေပသည္။ Continue reading

ကားတိုင္ထက္ကသခင့္စကား (ရ)ခြန္း

ကၽြန္ေတာ္ တကၠသိုလ္  ေက်ာင္းသားဘ၀တံုးက မဂၢဇင္းစာေစာင္တစ္ခုမွာပါရွိတဲ့ ရုပ္ေျပာင္ကာတြန္းတစ္ခုကို လြန္စြာ သေဘာက်ခဲ့ဘူးတယ္။ Continue reading

Grace ေက်းဇူးေတာ္

ယံုၾကည္သူခရစ္ယာန္တိုင္း ေက်းဇူးေတာ္ (grace) ဆိုတဲ့ အသံုးအႏံႈးကို ေန႔တိုင္းနီးပါး ၾကားေလ့၊ သံုးေလ့ ရွိၾကပါတယ္။ ေက်းဇူးေတာ္ သက္သက္ေၾကာင့္ ေနေကာင္း ပါတယ္၊ ေက်းဇူးေတာ္ သက္သက္ေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္ျခင္း အခြင့္ ရပါတယ္…. စသျဖင့္ေပါ့….  ေနာက္ပိုင္း Continue reading

ကယ္တင္ျခင္း ႏွင့္ပတ္သက္ေသာသိသင့္သည့္အခ်က္ (၇) ခ်က္

သခင္ေယရႈသည္ ေပ်ာက္ေသာသူတို႔ကိုရွာ၍ ကယ္တင္အံ့ေသာငွာ ဤေလာကသို႔ ၾကြလာေတာ္မူသည္။ မိမိကယ္တင္ျခင္း အတြက္ ေရငတ္ေသာသူ၊ ၀န္ေလး ပင္ပန္းေသာ သူမ်ားသည္ ကိုယ္ေတာ္ ထံေတာ္ပါး သို႔လာၿပီးလွ်င္ Continue reading

၀န္ခံလက္မွတ္ထိုးရဲပါသလား

လူထု တရားေဟာပြဲ တစ္ခု၌ အမ်ဳိးသမီးငယ္ တစ္ဦး သည္ ေနာက္ဆံုး ေသာည တိုင္ေအာင္၊ ကယ္တင္ျခင္း တရားကိုလက္မခံႏိုင္ခဲ့ေပ။  Continue reading

ကယ္တင္ျခင္းႏွင့္ဆိုင္ေသာၾသ၀ါဒ

ခရစ္ယာန္သာသနာျပဳလုပ္ငန္း မွထုတ္ေ၀ေသာ သမၼာက်မ္းမွအေျခခံ ၾသ၀ါဒမ်ားစာအုပ္မွ ေကာက္ႏႈတ္တင္ျပထားပါသည္။

Never Said Thanks (ေက်းဇူးတင္စကားမၾကားလိုက္ရသူ)

အက္ဒ္၀ါဒ္စပင္ဆာ သည္ ၁၈၆၀ ပတ္၀န္းက်င္ ခန္႔တြင္ အီလီႏိြဳက္ျပည္နယ္ အီဗင္စတံုး ၿမိဳ႕၏ North Western University ၌ က်မ္းစာ ေက်ာင္းသား တစ္ေယာက္ျဖစ္သည္။ Continue reading

သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ဘုုရားႏွင့္အတူ

ေယရႈက “ခမည္း ေတာ္ သည္သမၼာတရား ကိုျပေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္ တည္းဟူေသာ တပါးေသာ ဥပဇၩာယ္ ဆရာကိုသင္တို႔ႏွင့္ အတူ အစဥ္မျပတ္တည္ေနေစျခင္းငွါ သင္တို႔အား ေပးေတာ္မူမည္။  Continue reading

အသက္ရွင္ေသာနႈတ္ကပတ္ေတာ္။

တစ္ခါက အလြန္ခ်မ္းေအးတဲ့ အေရွ႕ဥေရာပ နိုင္ငံ တစ္ခုရဲ့ေျ မေအာက္ အက်ဥ္းစခန္း တခုမွာ ယံုႀကည္သူ ခရစ္ယာန္တစ္ဦး အထိမ္းသိမ္း ခံေနရပါတယ္။  Continue reading