ဘုရားသင့္ကို ရွာေသာအခါ When God Searching You

ဘရားသင့္ကိုရွာေသာအခါကၽြႏ္ုပ္သည္ လြန္ခဲ့ေသာ ၁၄ ႏွစ္ ခန္႔ က်မ္းစာေက်ာင္းတက္ေနသည့္ အခ်ိန္တြင္ ေတာ္မီ ကိုသိၾကြမ္းခြင့္ ရခဲ့သည္။ သူသည္ ထိုအခ်ိန္တြင္ ဘိုသီဘတ္သီ ဆံပင္ကို ဂုတ္အထိရွည္ေအာင္ ထားၿပီး လမ္းမေပၚတြင္ ဦးတည္ရာမဲ့ သြားလာတတ္သည့္ လမ္းသူရဲ တစ္ေယာက္ႏွင့္ တူသည္။ က်မ္းစာေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ ဟုထင္ျမင္စရာပံုစံ မရွိသူ တစ္ေယာက္ျဖစ္သည္။ Continue reading

ကၽြႏ္ုပ္၏ေရွ႕ေန

Gavel3သာယာေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ ေကာင္းေသာ ဘ၀၏ ေန႔ရက္မ်ားစြာ ကိုျဖတ္သန္းခဲ့ၿပီး တစ္ရက္၊ ကၽြႏ္ုပ္၏ ေလာကခရီးစဥ္ ကို အဆံုးသတ္ခဲ့ရသည္။ ပထမဦးဆံုး သတိျပဳမိေသာ အရာကား တရားရံုး တစ္ခု၏ အျပင္ဖက္ နားခန္းတြင္ မိမိ၏ အလွည့္ ကိုေစာင့္ေနေသာ သူ တစ္ဦးအျဖစ္ မိမိကိုယ္မိမိ ျမင္ေတြ႕လိုက္ရျခင္းတည္း… Continue reading

ယံုၾကည္ျခင္းႏွင့္ အက်င့္ (Faith and Deed)

ရွင္ယာကုပ္ ၂း၂၆မွာ ၀ိညာဥ္ႏွင္႔ ကင္းေသာ ကိုယ္သည္ အေသ ျဖစ္သကဲ႔သို႔ အက်င္႔ႏွင္႔ ကင္းေသာ ယံုၾကည္ျခင္းသည္ အေသျဖစ္၏ လို႔ တိက်စြာ ေဖာ္ျပထားပါ တယ္။ Continue reading

လမ္းႏွစ္သြယ္

စာရႈသူအေဆြသင္သည္ ဤေလာကထဲမွ တစ္ေန႔ ေပ်ာက္ကြယ္သြားရမည္ကို သတိ ျပဳမိပါ သလား။ “ေသတစ္ေန႔၊ ေမြး တစ္ေန႔” ဟု ထင္ေကာင္း ထင္ေပလိမ့္မည္။ Continue reading

သင္သိပါရဲ႕လား?

“မသိသူ ေက်ာ္သြား၊ သိသူ ေဖၚစား´´ ဟူေသာစကားရပ္ကို မိတ္ေဆြၾကားဖူးေပလိမ့္မည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ မသိနားမလည္ေသာ အရာမ်ားစြာ ႐ွိေသာ္လည္း ဤဓမၼစာစုပါအေၾကာင္းအရာမ်ားကို မသိ႐ွိပါမူ မိတ္ေဆြသည္ အႀကီးမားတကာ့ အႀကီးမားဆံုးေသာ ဆံုး႐ံႈးျခင္းႏွင့္ ရင္ဆိုင္ဘို႔ရန္ ႐ွိေပသည္။ Continue reading

Grace ေက်းဇူးေတာ္

ယံုၾကည္သူခရစ္ယာန္တိုင္း ေက်းဇူးေတာ္ (grace) ဆိုတဲ့ အသံုးအႏံႈးကို ေန႔တိုင္းနီးပါး ၾကားေလ့၊ သံုးေလ့ ရွိၾကပါတယ္။ ေက်းဇူးေတာ္ သက္သက္ေၾကာင့္ ေနေကာင္း ပါတယ္၊ ေက်းဇူးေတာ္ သက္သက္ေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္ျခင္း အခြင့္ ရပါတယ္…. စသျဖင့္ေပါ့….  ေနာက္ပိုင္း Continue reading

ကယ္တင္ျခင္း ႏွင့္ပတ္သက္ေသာသိသင့္သည့္အခ်က္ (၇) ခ်က္

သခင္ေယရႈသည္ ေပ်ာက္ေသာသူတို႔ကိုရွာ၍ ကယ္တင္အံ့ေသာငွာ ဤေလာကသို႔ ၾကြလာေတာ္မူသည္။ မိမိကယ္တင္ျခင္း အတြက္ ေရငတ္ေသာသူ၊ ၀န္ေလး ပင္ပန္းေသာ သူမ်ားသည္ ကိုယ္ေတာ္ ထံေတာ္ပါး သို႔လာၿပီးလွ်င္ Continue reading

ကယ္တင္ျခင္းႏွင့္ဆိုင္ေသာၾသ၀ါဒ

ခရစ္ယာန္သာသနာျပဳလုပ္ငန္း မွထုတ္ေ၀ေသာ သမၼာက်မ္းမွအေျခခံ ၾသ၀ါဒမ်ားစာအုပ္မွ ေကာက္ႏႈတ္တင္ျပထားပါသည္။

Never Said Thanks (ေက်းဇူးတင္စကားမၾကားလိုက္ရသူ)

အက္ဒ္၀ါဒ္စပင္ဆာ သည္ ၁၈၆၀ ပတ္၀န္းက်င္ ခန္႔တြင္ အီလီႏိြဳက္ျပည္နယ္ အီဗင္စတံုး ၿမိဳ႕၏ North Western University ၌ က်မ္းစာ ေက်ာင္းသား တစ္ေယာက္ျဖစ္သည္။ Continue reading

အသက္ရွင္ေသာနႈတ္ကပတ္ေတာ္။

တစ္ခါက အလြန္ခ်မ္းေအးတဲ့ အေရွ႕ဥေရာပ နိုင္ငံ တစ္ခုရဲ့ေျ မေအာက္ အက်ဥ္းစခန္း တခုမွာ ယံုႀကည္သူ ခရစ္ယာန္တစ္ဦး အထိမ္းသိမ္း ခံေနရပါတယ္။  Continue reading