ဓမၼသီခ်င္းတို႔၏ရာဇ၀င္ (How Great Thou Art)

အဂၤလိပ္သီခ်င္းစာသား – စတူး၀ပ္ ေက ဟုိင္း (၁၈၉၉)
သံစဥ္ – စတူး၀ပ္ ေက ဟုိင္း ႏွင့္ Manna Music

PDF version for who doesn’t have Myanmar font

“ထာ၀ရဘုရားသည္ ႀကီးျမတ္၍ အလြန္ခ်ီးမြမ္းဘြယ္ျဖစ္ေတာ္မူ၏။  ႀကီးျမတ္ေတာ္မူျခင္းကို စစ္၍မကုန္ႏိုင္။” (ဆာလံ ၁၄၅ း ၃)

ဤသီခ်င္းသည္ (၂၀) ရာစုႏွစ္၏ ခ်ီးမြမ္းျခင္းသီခ်င္းတစ္ပုဒ္ျဖစ္ၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္ အႏွစ္သံုးဆယ္အတြင္းတြင္ ယံုၾကည္သူတို႔ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သည့္ သီခ်င္းတစ္ပုဒ္ျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းမွာ လူႀကိဳက္မ်ားေသာ ဧ၀ံေဂလိအဆိုေတာ္မ်ား အထူးသျဖင့္ George Beverly Shea ကို အသံုးျပဳျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ Mr James Caldwell သည္ ၁၉၅၁ ခုႏွစ္၌ Long Island တြင္က်င္းပေသာ Story Brook Bible Conference ၌ သီဆိုၿပီး အေမရိကန္ ပရိသတ္ကို မိတ္ဆက္ေပး ေသာ္လည္း နာမည္ႀကီးေသာ လန္ဒန္တရားေဟာပြဲႀကီးအတြင္ ဘီလီဂေရဟမ္ ဧ၀ံေဂလိ အဖြဲ႕မွ Cliff Barrows ႏွင့္ Beverly Shea တို႔ သီဆိုေသာအခါမွသာ တစ္ကမာၻလံုးသို႔ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားသြားသည္။

ဆြီဒင္ဘာသာစကား၌ နဂိုမူလစာသားသည္ ကဗ်ာတစ္ပိုဒ္ျဖစ္ၿပီး “O Store Gud” ဟုနာမည္ေပးထားသည္။ ၄င္းကို ၁၈၈၆ ၌ ဆြီဒင္လူမ်ဳိးသင္းအုပ္ဆရာတစ္ပါးျဖစ္ေသာ သိကၡာေတာ္ရဆရာ ကားလ္ဘိုဘတ္က ေရးသားသည္။ ဘိုဘတ္သည္ Sanningsvittnet စာေစာင္၏ ေအာင္ျမင္ေသာ အယ္ဒီတာတစ္ဦးလည္းျဖစ္သည္။ ဤသီခ်င္ေရးသားရန္ ႏိႈးေဆာ္ျခင္းခံရသည္မွာ ဆြီဒင္၏ လွပေသာ အေရွ႕ေတာင္ပင္လယ္ကမ္းရိုးတန္း သို႔သြားေရာက္လည္ပတ္ရာမွျဖစ္သည္ဟု ဆိုၾကသည္။ တစ္ေန႔၌ ေတာထဲတြင္ ေလွ်ာက္သြားေနစဥ္ လွ်ပ္စီးလက္ျခင္း၊ မိုးႀကိဳးပစ္ျခင္း စသည္တို႔ကို ရုတ္တရက္ ေတြ႕ႀကံဳခံစားခဲ့ၿပီး ေနာက္ တစ္ခဏခ်င္းတြင္ပင္ ၀င္းထိန္ေသာ ေနေရာက္ျခည္ထြက္လာသည္။ တိတ္ဆိတ္ၿငိမ္သက္ၿပီး မၾကာမီတြင္အနီးအနား၌ရွိေသာ သစ္ပင္မ်ား၌ ငွက္ကေလးမ်ား၏ ေတးသီခ်င္သီဆိုသံမ်ားကို ၾကားရသည္။ ထိုသို႔ေသာ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားေၾကာင့္ ထိုသင္းအုပ္ဆရာသည္ ဒူးေထာက္ခ်ကာ တန္ခိုးႀကီးမားေသာ သူ၏ဘုရားသခင္ကို ႏွိမ့္ခ်စြာျဖင့္ ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္သည္ သူ၏ ခ်ီးေျမာက္ျခင္းကို ဆီြဒင္ဘာသာျဖင့္ “O Store Gud, nar Jag den varld beskader” ဟူ၍ အပိုဒ္ ကိုးပိုဒ္ပါေသာ ကဗ်ာ အေနျဖင့္ ဖြဲ႕ဆိုထားပါသည္။

ႏွစ္အေတာ္အတန္ၾကာေသာအခါ Varmland နယ္၌က်င္းပေသာ အစည္းအေ၀းတစ္ခု၌ ဘိုဘတ္ေရာက္လာၿပီး သူ၏ကဗ်ာကို ဆြီဒင္ သီခ်င္ေဟာင္း တစ္ပုဒ္၏ သံစဥ္ျဖင့္ ပရိတ္သတ္ သီဆိုၾကသည္ကို အ့ံၾသစြာ ၾကားရသည္။
ဤသီခ်င္း၏ ေနာက္ဆက္တြဲ ရာဇ၀င္မွာ စိတ္၀င္စားစရာ အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။ ဘိုဘတ္ဘာသာ ျပန္တည္းျဖတ္ၿပီး မၾကာမီတြင္ ထိုစာသားကို Manfred Von Glehn က ဂ်ာမဏီ ဘာသာသို႔ျပန္ဆိုကာ “Wie Gross Bist Du” ဟူ၍ ေခါင္းစဥ္တပ္သည္။ ေနာက္ပိုင္း ၁၉၂၅ သို႔ ေရာက္ေသာအခါ အီလီႏိြဳက္၊ ခ်ီကာဂို ရွိ North Park ေကာလိပ္၏ သိကၡာေတာ္ရဆရာ အီးရိုစတပ္ဗ္ ဂၽြန္ဆင္က ဆီြဒင္ ဘာသာမွ အဂၤလိပ္ဘာသာသို႔ ျပန္ဆိုသည္။ ဤဘာသာျပန္ေသာ သီခ်င္းသည္ ယေန႔ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အသံုးျပဳသည့္ စာသားႏွင့္္ အလြန္ျခားနားသည္။ ၄င္းကို အခ်ဳိ႕ေသာ ဓမၼသီခ်င္းစာအုပ္မ်ားတြင္ ယေန႔တိုင္ ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ေသးသည္။ ဂၽြန္ဆင္၏ ဆီြဒင္ဘာသာမွ တိုက္ရိုက္ဘာသာျပန္သည့္ သီခ်င္းကို “ႀကီးျမတ္ေသာ ဘုရား၊ အံ့ဖြယ္ရာမ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္ၾကည့္ေသာအခါ” ဟူ၍ ေခါင္းစဥ္တပ္ထားသည္။ ၁၉၂၇ ခုႏွစ္တြင္ I S Prokhan off သည္ ဂ်ာမန္ ဘာသာမွ ရုရွားဘာသာသို႔ ျပန္ဆိုသည္။

ကာပါသီယန္ေတာင္တန္းေဒသတြင္ မီရွင္လုပ္စဥ္ရိုက္ထားေသာပံု

၁၉၃၃ တြင္ သာသနာျပဳမ်ားျဖစ္ေသာ သိကၡာေတာ္ရ ဆရာ S K Hine ႏွင့္ သူ၏ ဇနီးတို႔သည္ ယူကရိန္း အသင္းေတာ္တစ္ပါးမွ “O Store Gud” ကို ရုရွားဘာသာစကားအားျဖင့္ သင္ယူၾကသည္။ ေမွာင္မိုက္ၿပီး ဧ၀ံေဂလိ မေရာက္ေသး သည့္ေနရာတို႔၌ ႏွစ္ေယာက္သံစံုအျဖစ္ သီဆိုေသာအခါ ကယ္တင္ျခင္း မရေသးေသာ သူမ်ားအတြက္ မည္မွ်အက်ဳိးသက္ေရာက္သည္ကို သူတို႔ မွတ္မိၾကသည္။ ထိုအခ်ိန္ထိတိုင္ ဤ သီခ်င္းကို အဂၤလိပ္မူရင္ ေတးကဗ်ာအျဖစ္ ေရးသားရန္ စိတ္မကူးမိၾကေသးေခ်။ ၄င္းသည္ ေတာ္ေတာင္ရႈခင္းမ်ားရွိရာ ကာပါသီယန္ ေတာင္တန္းဖက္သို႔ ကူးလာသည္အထိ ေစာင့္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ပထမ သံုးပိုဒ္တို႔သည္ တစ္ပိုဒ္ၿပီး တစ္ပိုဒ္ မေမ့ႏိုင္ေသာ ကာပါသီယန္ ေတာင္တန္း အေတြ႕အႀကံဳမ်ားမွ ထြက္ေပၚလာသည္။ (စတုတၳ အပိုဒ္ကို ေနာက္ပိုင္း၌ အဂၤလန္တြင္ ေရးသားသည္)။ တစ္ပိုင္း၌ ရုရွားစာသားမ်ား၊ တစ္ပိုင္း၌ ကိုယ္ေတာ္၏ လက္ေတာ္ျဖင့္ လုပ္ေသာ အရာမ်ား၏ အ့ံၾသဖြယ္ရာျမင္ကြင္းမ်ား စသည္တို႔ေၾကာင့္ ပထမႏွစ္ပိုဒ္သည္ စိတ္ကူး စိတ္သန္းမွ အဂၤလိပ္စာသို႔ အေကာင္အထည္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္။ သိကၡာေတာ္ရဆရာ ဟိုင္းႏွင့္ သူ၏ ဇနီးတို႔သည္ သူတို႔၏ ဧ၀ံေဂလိ လုပ္ငန္းကို ကာပါသီယန္ ေတာင္တန္းေဒသမ်ား၌ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ၾကၿပီး တစ္ရြာၿပီးတစ္ရြာ ဧ၀ံေဂလိ သတင္းေကာင္း ေ၀ငွၾကေသာ အခါ အပိုဒ္ (၃) ျဖစ္ေပၚလာသည္။

၁၉၃၉ ခုႏွစ္၌ ကမာၻစစ္ႀကီး ျဖစ္ေသာအခါ သိကၡာေတာ္ရဆရာဟိုင္း ႏွင့္ သူ၏ ဇနီးတို႔သည္ ၿဗိတိန္ သို႔ျပန္ရန္ လိုအပ္လာသည္။ ယခုတြင္ ဤအပိုဒ္ သံုးပိုဒ္ကို လက္နက္အျဖစ္ဆြဲကိုလ်က္ သီခ်င္ေရးသူသည္ သူ၏ ဧ၀ံေဂလိ တရားေဟာျခင္းကို ေလေၾကာင္း တိုက္ပြဲဆင္ႏြဲသည့္၊ တိုက္ပြဲမ်ားၾကားတြင္ပင္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ စတုတၳအပိုဒ္မွာ စစ္ႀကီးၿပီးမွသာ ထြက္ေပၚလာသည္။

ဤဓမၼသီခ်င္း၏ သံစဥ္သည္ ေရွး ဆီြဒင္လူမ်ဳိးစု၏ သီခ်င္းတစ္ပုဒ္ကို အေျခခံၿပီး ဖန္တီးထားသည္။ ၄င္း၌ Day by Day စေသာ အျခား ဓမၼသီခ်င္း၏ သံစဥ္ကဲ့သို႔ ထူးျခားခ်က္မ်ဳိးရွိသည္။ မစၥတာ စတူး၀ပ္ ေက ဟိုင္း သည္ သူ၏ နဂို မူရင္း အဂၤလိပ္ ကဗ်ာႏွင့္ ဆြီဒင္ လူမ်ဳိးစု၏ ေတးသီခ်င္းကို အစီအစဥ္လုပ္ၿပီး ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀သည္။ ၁၉၅၄ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀ေရး ကုမၸဏီအား တရား၀င္ ထုတ္ေ၀ခြင့္ ေပးလိုက္ျခင္းက ဤ သီခ်င္းကို လူႀကိဳက္မ်ား ေက်ာ္ေစာလာေစရန္ တြန္းအား ေပးသကဲ့သို႔ျဖစ္သြားသည္။ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ ဧၿပီလအတြင္းတြင္ Christian Herald Magazine သည္ စာဖတ္ပရိတ္သတ္ မ်ား၏ ဆႏၵအရ ဤသီခ်င္းကို အေမရိကန္ ႏိုင္ငံတြင္ လူႀကိဳက္အမ်ားဆံုး နံပါတ္ (၁) သီခ်င္းအျဖစ္ သမုတ္သည္။

မွတ္ခ်က္ ။ ခရစ္ယာန္စာေပ CLC မွ ထုတ္ေ၀ေသာ ‘ဓမၼသီခ်င္းမ်ား၏ ရာဇ၀င္’ စာအုပ္မွ ထပ္ဆင့္ ၍ ကိုးကား တင္ျပထားပါသည္။

Leave a Reply