ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေက်းဇူးရွင္ ဆရာယုဒသန္

judsonအထက္ပါေခါင္းစဥ္ျဖင့္ အစခ်ီၿပီး ေရးလိုက္ေသာ စာမူကို ဖတ္ရႈသူတိုင္း အ့ံၾသေကာင္း အ့ံၾသသြားပါလိမ့္မည္။ ဆရာယုဒသန္သည္ ျမန္မာသမိုင္း၌ ရာဇ၀င္ တြင္ေသာ  ျမန္မာ အဂၤလိပ္ စစ္ေျပၿငိမ္းစာခ်ဳပ္ျဖစ္ေသာ ရႏၲပို စာခ်ဳပ္၌ စကားျပန္အျဖစ္ မွတ္တမ္းတင္ ခဲ့ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ သမိုင္းသုေတသီ တစ္ဦး ျဖစ္သူ ေဒၚျဖဴျဖဴ၀င္းမွ ဆရာႀကီးယုဒသန္သည္….. (ဆက္ဖတ္ရန္)

.

.

ဆရာယုဒသန္ေမြးဖြါးခဲ့သည့္အိမ္ေရွ႕တြင္ အသင္းသားမ်ားအမွတ္တရ

200 th Anniversary Of Judson’s Journey to Burma

 

kip

Lessons from Adoniram Judson

 

Judson_35

ဆရာႀကီးယုဒႆန္ ၏မွတ္သားဖြယ္ရာ
စကားမ်ား

 

Adoniram-Judson

The Doctrine of
Adoniram Judson

Leave a Reply