အေမြအႏွစ္မ်ားကိုထိမ္းသိမ္းျခင္း

saitunkyawJune 30, 2013; သိကၡာေတာ္ရဆရာ စိုင္းထြန္းေက်ာ္  (အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး၊ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း ႏွစ္ျခင္းအဖြဲ႕) ၏ တရားေဒသနာ…… (နားဆင္ရန္)

.

.

sawlerhtoo

ခရစ္ယာန္ အိမ္ေထာင္
Nov 21, 2010

hj

ဆရာေစာလယ္ထူး
အိမ္တက္ဆုေတာင္းပြဲ
ႏို၀င္ဘာ ၂၀၁၂

Awikhawm

Faith and Deed
Nov 6, 2011

peter

How much do you worth
Mar 17, 2013