The Truth About Resurrection

လြန္ခဲ့တဲ့ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၇ ရက္ေန႔မွာ Ruth Dillow ဆိုတဲ့အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးဟာ ပင္တဂြန္စစ္ဌါနခ်ဳပ္ မွ သတင္းဆိုးတစ္ခုကို မေမွ်ာ္လင့္ဘဲၾကားလိုက္ရတယ္။ သတင္းကေတာ့ သူရဲ႕ခ်စ္လွစြာေသာသား Clayton Carpenter ဟာ ကူ၀ိတ္ ႏိုင္ငံရဲ႕ စစ္ေျမျပင္မွာ ေျမၿမွပ္မိုင္း နင္းမိၿပီး ေသဆံုးသြားတယ္ဆိုတဲ့ သတင္းပါဘဲ။ Ruth Dillow ဟာ ၾကားလိုက္ရတဲ့ သတင္းဆိုးေၾကာင့္ သံုးရက္တိတိ ငိုေၾကြးခဲ့ရပါတယ္၊ သံုးရက္တိတိ မိတ္ေဆြ၊ ေဆြမ်ဳိး မ်ားရဲ႕ ႏွစ္သိမ့္ျခင္း အားေပးျခင္းတို႔ကို ခံယူရရွိခဲ့ရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သံုးရက္ေျမာက္ေန႔မွာ တယ္လီဖုန္းျမည္လာၿပီး သူ၏သားျဖစ္သူက “အေမ… ကၽြန္ေတာ္မေသဘူး၊ ကၽြန္ေတာ္အေမ့သား Clayton ပါ၊ အေမၾကားရတဲ့သတင္းထဲက ေသသြားတဲ့သူက သားမဟုတ္ဘူး၊ အျခားတစ္ေယာက္ပါ” ဟု ဖုန္းထဲမွ သားျဖစ္သူ၏ ႏႈတ္ဆက္သံကို ၾကားလိုက္ရေသာအခါ၊ သူမသည္ ခ်က္ခ်င္း သူ႔နားကိုပင္ မယံုၾကည္ႏိုင္ခဲ့ပါ၊ သို႔ေသာ္ သားျဖစ္သူ၏အသံကို သူမဘယ္လိုမွ မမွားႏိုင္ပါ။ စကၠန္႔ပိုင္းအတြင္းပင္ သားျဖစ္သူ မေသေသးေၾကာင္း အခိုင္အမာသိရွိနားလည္သြားခ်ိန္တြင္ သူမ၏ေပ်ာ္ရႊင္မႈေၾကာင့္ ကခုန္၊ ရယ္ေမာလ်က္ သူမ၏သံုးရက္တာ ၀မ္းနည္းပူေဆြးမႈမွသည္ ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္လံုးအတြက္ အေပ်ာ္ဆံုးေန႔ တစ္ေန႔ျဖစ္သြားခဲ့သည္။ ထိုေန႔တြင္ သူမဘယ္ေလာက္ေပ်ာ္ရြင္ခဲ့ရသည္ကို ဘယ္သူမွနားလည္၊ ခံစားေပးႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး ဟု သူ၏ေပ်ာ္ရႊင္မႈကို ျပန္လည္ဖြင့္ဟခဲ့သည္။

ဓမၼသစ္က်မ္းကို ဖတ္ရႈနားလည္ၿပီး ခရစ္ေတာ္ကို ခ်စ္တဲ့ ယံုၾကည္သူတိုင္းအတြက္ Ruth Dillow ရဲ႕ေပ်ာ္ရႊင္မႈမ်ဳိးကို ခံစားဘူးၾကသူမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ လက္ေတာ္နဲ႕ ဖ၀ါးေတာ္ မ်ားကို ကားတိုင္ေပၚမွာ ရက္ရက္စက္စက္ သံမိႈနဲ႕ ရိုက္ၿပီး နံရိုးေတာ္ကို လွံတံနဲ႔ ထိုးလိုက္တဲ့ အခ်ိန္မွာ ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ မိခင္၊ သူ႔ကိုခ်စ္တဲ့ ေနာက္လိုက္တပည့္ေတြ ဘယ္ေလာက္ထိေအာင္ ပူေဆြးေသာက၊ ၀မ္းနည္းနာက်င္မႈကို ခံစားရမလဲဆိုတာေျပာမျပလည္း နားလည္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သံုးရက္ေျမာက္ေသာေန႔မွာ ခရစ္ေတာ္ကို ဂူသြင္းျမွပ္ႏွံတဲ့ ေနရာကို မယ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးအခ်ဳိ႕သြားေရာက္တဲ့အခါ၊ ဂူကိုပိတ္တဲ့ ေက်ာက္တံုးႀကီး မရွိေတာ့တဲ့အျပင္ အထဲကို၀င္ၾကည့္ေတာ့ ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ အေလာင္းလည္းမရွိေတာ့ပါဘူး၊ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာဘဲ ေကာင္းကင္တမန္မ်ား ေပၚလာၿပီး ခရစ္ေတာ္ ထေျမာက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း မယ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို ေျပာပါတယ္။ မိတ္ေဆြ ခရစ္ေတာ္ဟာ ေသျခင္းကို ေအာင္ျမင္ၿပီး သခၤ်ဳိင္းတြင္းမွ ျပန္လည္ထေျမာက္ခဲ့တဲ့ အရွင္ျဖစ္ပါတယ္။ ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ ေသျခင္းမွ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ ဘယ္လိုေျပာင္းလဲမႈ ျဖစ္ေစပါသလဲ?

၁ေကာ ၁၅း၂ တြင္

“အထက္က ငါေဟာေျပာ သည္အေၾကာင္းမ်ားကို သင္တို႔ သည္ အက်ိဳးမဲ့မယံုဘဲ စိတ္စြဲလန္းလွ်င္၊ ထိုဧဝံေဂလိတရားအားျဖင့္ ကယ္တင္ေတာ္မူျခင္းသို႔ ေရာက္ၾက၏။” ဟုေဖာ္ျပသည္။

တဖန္ ၁ေကာ ၁၅း၃-၇ တြင္

“ငါသည္ ကိုယ္တိုင္ခံယူသည္အတိုင္း သင္တို႔အား ေရွ႔ဦးစြာအပ္ေပးေသာ အေၾကာင္းအရာဟူမူကား၊ ခရစ္ေတာ္သည္ က်မ္းစာလာသည္အတိုင္း ငါတို႔အျပစ္ေၾကာင့္ အေသခံေတာ္မူ၏။ သၿဂႋဳဟ္ၿပီးမွ၊ က်မ္းစာလာသည္အတိုင္း သံုးရက္ေျမာက္ေသာေန႔၌ ထေျမာက္ေတာ္မူ၏။ ေကဖသည္ ကိုယ္ေတာ္ကိုျမင္ၿပီးမွ၊ တက်ိပ္ႏွစ္ပါးေသာသူတို႔သည္ ျမင္ရၾက၏။ ထိုေနာက္ ညီအစ္ကိုငါးရာမက၊ တၿပိဳင္နက္ျမင္ရၾက၏။ ထိုသူတို႔တြင္ အမ်ားေသာသူတို႔သည္ ယခု တိုင္ေအာင္ အသက္ရွင္ၾကေသး၏။ အခ်ိဳ႔တို႔သည္ အိပ္ေပ်ာ္ၾကၿပီ။
ထိုေနာက္ ယာကုုပ္ျမင္ရ၏ ” ဟုေရးသားထားသည္။

တဖန္ ၁ေကာ ၁၅း၅၁-၅၂ တြင္

“နက္နဲေသာအရာတခုကို ငါျပဦးမည္၊ ငါတို႔ရွိသမွ် သည္ အိပ္ေပ်ာ္ရၾကမည္မဟုတ္။ သို႔ေသာ္လည္း၊ ေနာက္ဆံုးေသာတံပိုးမႈတ္ေသာအခါ၊ တခဏျခင္းတြင္ မ်က္စိတမွိတ္၌ ငါတို႔ရွိသမွ်သည္ ေျပာင္းလဲျခင္းသို႔ ေရာက္ရၾကမည္။ ထိုတန္ပိုးမႈတ္ခ်ိန္ ေရာက္ေသာအခါ ေသလြန္ ေသာသူတို႔သည္၊ မပုပ္ႏိုင္ေသာအျဖစ္၌ တည္လ်က္ ထေျမာက္၍၊ ငါတို႔ရွိသမွ်သည္ ေျပာင္းလဲျခင္းသို႔ ေရာက္ရၾကမည္ ” ဟုေတြ႕ရသည္။

တမန္ေတာ္ရွင္ေပါလု ေဖာ္ျပသကဲ့သို႔ သခင္ေယရႈ၏ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းေၾကာင့္ အရာခပ္သိမ္းတို႔သည္ အရင္ကႏွင့္မတူ ေျပာင္းလဲကုန္ၾကေလၿပီ။ ယုတ္ရြအဆံုး ကားတိုင္ႏွင့္သခၤ်ဳိင္းဂူ တို႔အေပၚလူသားတို႔၏အျမင္မ်ားပင္လွ်င္ သခင္ေယရႈ၏ ထေျမာက္ျခင္းေနာက္ပိုင္းတြင္ ေျပာင္းလဲသြားခဲ့သည္။

ခရစ္ေတာ္ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္း မျဖစ္ခင္ လက္၀ါးကားတိုင္ ဟူသည္ အမဂၤလာ၊ ေသျခင္း၏အမွတ္ လကၡဏာျဖစ္ရံုမက အဆိုးဆံုးေသာ ေသျခင္း၊ ကြပ္မ်က္ျခင္းခံရေသာေနရာျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေရာမအင္ပါယာအတြင္းတြင္ ေရာမႏိုင္ငံသားတစ္ဦးကို လက္၀ါးကားတိုင္ေပၚတြင္ ကြပ္မ်က္ျခင္းကို တားျမစ္ပိတ္ပင္ထားသည္။ လက္၀ါးကားတိုင္သည္ အနိမ့္ဆံုးေသာသူ၊ ကၽြန္၊ ေရာမအင္ပါယာ၏ ရန္သူမ်ားအတြက္ ကြပ္မ်က္ရာအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည္။ သို႔ေသာ္ အမဂၤလာျဖစ္ပါသည္ ဆိုေသာ ထို လက္၀ါးကားတိုင္ သည္ယေန႔ စိတ္ခ်မ္းေျမ႕မႈကို ေပးႏိုင္စြမ္းေသာ လကၡဏာ အျဖစ္ ယံုၾကည္သူေရာ မယံုၾကည္သူမ်ားပါ နားကပ္၊ ဆြဲႀကိဳး မွအစ ပံုစံအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ အျမတ္တႏိုးထားေသာ၊ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းကိုေပးေသာ၊ ဘုရားသခင္၏ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကိုအမွတ္ရေစေသာ အမွတ္အသားတစ္ခု ျဖစ္ေနသည္။

ေယရႈခရစ္ေတာ္ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းအမႈမျဖစ္ပြါးခင္တြင္ ဂူသခၤ်ဳိင္း ဟူသည္ လူ႔ဘ၀၏ လမ္းဆံုး၊ နိဂံုးျပဳရာ ေနရာျဖစ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ေယရႈခရစ္ေတာ္၏ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းအားျဖင့္ ယေန႔ထို ဂူသခၤ်ဳိင္းသည္ ေသျခင္း၏အျခားေသာ တဖက္ျခမ္း၌ရွိသည့္ ပိုမိုအဓိပၸါယ္ရွိေသာ၊ စစ္မွန္ေသာ၊ ထာ၀ရျဖစ္ေသာ ဘ၀၏ အစ၊ ထာ၀ရေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းတည္းဟူေသာ နိဗၺန္ ၏ နိဒန္းအျဖစ္ ယံုၾကည္သူခရစ္ယာန္တိုင္းက ခံယူၾကေပသည္။ ထာ၀ရ ေပ်ာ္ရႊင္မႈရွိရာ မေရာက္မခ်င္း ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ ေတြရဲ႕ေစစားရာေနာက္ မေမာမပန္း လိုက္ေလွ်ာက္ေနၾကရတယ္မဟုတ္လား။ Dale Even ဆိုသူက “ဟိုး..အေ၀းမွာျမင္ရတဲ့ တဲ့တန္႔ ေရာင္ျခည္ရဲ႕ ေျခရင္းမွာရွိတဲ့ ေရႊအိုးကိုရွာေဖြဖို႔ ကၽြန္ေတာ့္ ဘ၀ရဲ႕ အခ်ိန္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို အသံုးျပဳခဲ့မိတယ္၊ ေနာက္ဆံုး အဲဒီေရႊအိုးကို တဲ့တန္႔ေရာင္ျခည္ရဲ႕ ေျခရင္းမွာ မေတြ႕ဘဲ၊ ကားတိုင္ရဲ႕ ေျခရင္းမွာေတြ႕ခဲ့ရတယ္” ဟု ဆိုခဲ့သည္။
ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ေလာကႀကီးမွာ ရွင္သန္ခဲ့တဲ့ကာလတစ္ေလွ်ာက္လံုး ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ အေရးႀကီးတယ္ လို႔ ယူဆ ခံယူထားတဲ့ အရာ၀ထၳဳေတြရဲ႕ေနာက္ကို တေကာက္ေကာက္လံုးပမ္းရွာေဖြၾကတယ္။

ဒါေပမယ့္ ေသျခင္းဆိုတဲ့တရား၊ ေသျခင္းရဲ႕အျခားတဖက္မွာ ေလွ်ာက္လွမ္းေတြ႕ႀကံဳရမယ့္ တရားေတြနဲ႕ အေပးအယူလုပ္ ရေတာ့မယ္ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘ၀အတြက္ အင္မတန္အေရးႀကီးပါတယ္လို႔ ခံယူသတ္မွတ္ထားတဲ့၊ လံုးပမ္းရွာေဖြထားတဲ့ ေလာကအရာ၀ထၳဳေတြဟာ ဘာမွအေရးပါတဲ့အရာေတြ မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ မိတ္ေဆြစီးတဲ့ကားေကာင္း၊ မိတ္ေဆြေနတဲ့ အိမ္ႀကီးေတြက ထာ၀ရေလွ်ာက္လွမ္းရမယ့္ အျခားေသာတဖက္ကို ဘယ္လိုေကာင္းက်ဳိး၊ ဆိုးက်ဳိးကိုမွ မဖန္တီးေပးႏိုင္ပါဘူး။

Henry Garrity ဆိုသူေရးသားေသာ Portraits of Perseverance ဆိုေသာ စာအုပ္တြင္ တစ္ခါက Carl ဆိုသူတစ္ေယာက္သည္ အလြန္ခ်မ္းသာေသာ သူေဌးတစ္ေယာက္ျဖစ္ရာ၊ အလြန္ႀကီးေသာ အိမ္ႏွင့္ ေျမကြက္မ်ားကို ပိုင္ဆိုင္သည္ဟုဆိုသည္။ သူ၏အႏွစ္သက္ဆံုး အခ်ိန္ၿဖံဳးနည္း တစ္ခုမွာ ျမင္းစီးရင္း သူပိုင္ဆိုင္သည့္ ေျမကြက္ မ်ားကို ေလွ်ာက္ၾကည့္ကာ၊ သူ၏ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားအေပၚ ၾကည္ႏူးပီတိျဖစ္ျခင္းျဖစ္သည္။

တစ္ေန႔ Carl သည္ ျမင္းစီးရင္း သူ၏ေျမကြက္ တစ္ေနရာရွိ တဲကေလးတစ္ခုတြင္ ငွားရမ္းေနထိုင္ေသာ Han ဟုအမည္ရသည့္ လယ္သမားတစ္ေယာက္ ကိုေတြ႕သည္။ ေန႔လယ္စာ စားခ်ိန္ျဖစ္ၿပီး Han သည္ သစ္ပင္တစ္ေအာက္ အရိပ္တြင္ စားပြဲေသးေသး တစ္လံုးႏွင့္ ေန႔လယ္စာစားရန္အတြက္ ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္း ဆုေတာင္းေနသည္။ Carl က Han ၏ေန႔လည္စာကို ၾကည့္လိုက္ရာ ေပါင္မုန္႔ၾကမ္းမ်ားႏွင့္ ခ်ီစ္ အနည္းငယ္ကိုသာ ေတြ႕သျဖင့္၊ အဲဒီ အစားအစာ ကေလးအတြက္နဲ႔မ်ား ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းေနရေသးတယ္ ဟု နာေခါင္းရႈံ႕ ကာ ကဲ့ရဲ႕ေျပာဆိုလိုက္သည္။ Han က ဒီအစားအစာ ဟာ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ လံုေလာက္တယ္၊ ဘုရားသခင္ေပးထားတဲ့ အစားအစာ ျဖစ္တယ္ဟုျပန္ေျပာသည္။

Han ၏ ျပန္လည္ေခ်ပေျပာဆိုမႈ မည္သို႔မွ် နားလည္ႏိုင္စြမ္း ရွိပံုမရေသာ Carl သည္ ရုတ္တရက္ လည့္ျပန္မည္ ျပဳစဥ္ Han က “ေနပါအုန္း. . . ကၽြန္ေတာ္ညက မက္တဲ့ အိမ္မက္ကေလးေျပာခ်င္ေသးတယ္၊ ညကကၽြန္ေတာ့္ အိမ္မက္ထဲမွာ အလြန္လွပတဲ့ ေနရာတစ္ကိုေရာက္သြားၿပီး ဒီည မင္းေနထိုင္တဲ့လြင္ျပင္ တစ္ခုလံုးမွာ အခ်မ္းသာ ဆံုးသူ ေသမယ္ လို႔ ကၽြန္ေတာ့္ကိုေျပာသြားတယ္” ဟု ေျပာျပသည္။

Carl က အိမ္မက္ဆိုတာ မက္ခ်င္တိုင္းမက္တာပါ ဟုမေက်မခ်မ္းေျပာလိုက္သည္။ သို႔ေသာ္ အျပန္လမ္း တစ္ေလွ်ာက္လံုး Han ၏စကားက သူ၏အေတြးအာရံုအားလံုးကို စိုးမိုးတြယ္ညွိလာသည္။ အိမ္ေရာက္ေသာ အခါ လက္သံုးေတာ္ဆရာ၀န္ အားအျမန္ဆံုးေခၚၿပီး Han ေျပာျပေသာ အိမ္မက္မ်ားကို ျပန္ေျပာျပၿပီး သူ၏အေတြးအာရံုတစ္ခုလံုးကို ဖမ္းဆြဲခ်ဳပ္ကိုင္ေနေသာ စိုးရိမ္ပူပန္မႈကို ေျပာကာ တစ္ကိုယ္လံုး က်န္းမာေရးစစ္ေဆးခိုင္းသည္။ ကၽြန္ေတာ္ ဒီည တကယ္ေသမယ္လို႔ ထင္ပါသလား ဟု အႀကိမ္ႀကိမ္ေမးျမန္းသည္။ စစ္ေဆးမႈ ၿပီးေသာအခါ ဆရာ၀န္က က်န္းမာေရးအေျခအေနေကာင္းေၾကာင္း ဘာမွ်စိတ္ပူစရာ မရွိေၾကာင္း ေျပာျပသည္။

ေနာက္တစ္ရက္မနက္ အိပ္ယာမွ ထေသာအခ်ိန္တြင္ အိမ္တံခါးေခါက္သံၾကားရသျဖင့္ သြားဖြင့္ရာ၊ ဆင္းရဲသား လယ္သမားေလး Han တစ္ေယာက္ ညကဆံုးသြားေၾကာင္း တစ္စံုတစ္ေယာက္က သတင္းပို႔လာသည္။ ဟုတ္ပါတယ္. . . Han  ရဲ႕ အိမ္မက္ထဲမွာ ေကာင္းကင္သားေျပာသြားတဲ့ အခ်မ္းသာဆံုးသူေဌးဆိုဒါ သူကိုယ္တိုင္ျဖစ္မွန္းမသိ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ေလာကမွာ ပိုင္ဆိုင္မႈေတြ ဘယ္ေလာက္မ်ားေနပါေစ၊ အဖဘုရားသခင္အတြက္ေတာ့ အခ်မ္းသာဆံုးသူျဖစ္ခ်င္မွျဖစ္မွာပါ။ ဘုရားေပးတဲ့ အရာေတြနဲ႕ ေက်နပ္ ႏွစ္သိမ့္ႏိုင္ေသာသူသာလွ်င္ ဘုရားသခင္အတြက္ အခ်မ္းသာဆံုးေသာသူပါ။

ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းမတိုင္ခင္က ေလာကအရာမ်ားသည္ အေရးႀကီခဲ့ပါတယ္.. ဒါေပမယ့္ အခုေတာ့ ဘာမွ်မဟုတ္ေတာ့ပါ။

ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းမတိုင္ခင္က ေသျခင္းတရားဟာ လူ႔ဘ၀ႀကီးရဲ႕ အဆံုး၊ နိဂံုးျဖစ္ခဲ့ပါတယ္…

ဒါေပမယ့္ အခုေတာ့ ထာ၀ရရွင္သန္ျခင္းရဲ႕ နိဒါန္းပါ။

ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းမတိုင္ခင္က လူ႔ေလာကႀကီးဟာ ဆင္းရဲျခင္း၊ ဒုကၡ၊ သုကၡ မ်ားနဲ႕ ျပည့္နဲ႕ေနတဲ့ ကမာၻျဖစ္ခဲ့ပါတယ္… ဒါေပမယ့္ …

အခုေတာ့ ေလာကအရာ တြင္ဘာမွ်မပိုင္ဆိုင္ေသာသူပင္လွ်င္ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း၊ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း၊ ၀မ္းေျမာက္ျခင္း မ်ားနဲ႔ျပည့္၀တဲ့ ဘ၀ကို ပိုင္ဆိုင္ေသာသူမ်ားျဖစ္ေလၾကၿပီ . . .။

စာဖတ္သူအေပါင္း သခင္ေယရႈ၏ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းအားျဖင့္ ေပ်ာ္ရႊင္၀မ္းေျမာက္ကို ရရွိခံစားရၿပီး သခင္ေယရႈႏွင့္အတူ ျပန္လည္ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ေသာသူ အသီးသီးျဖစ္ႏိုင္ၾကပါေစဟု ဆႏၵျပဳရင္း….

Happy Easter to you All.

ေသာင္းႏိုး

Melvin Newland ၏ Easter – what a difference! ကို ကိုးကားထားပါသည္။