စစ္မွန္ေသာေပ်ာ္ရြင္ျခင္း

happyမိတ္ေဆြ တစ္ေယာက္က သူၾကည့္ဖူးေသာ Happiness ဟု အမည္ရသည့္ documentary ရုပ္ရွင္ ကားတစ္ခု အေၾကာင္း  ေျပာျပဖူးသည္။ ထို ရုပ္ရွင္ထဲ၌ ကမာၻေပၚတြင္ အေပ်ာ္ရႊင္ဆံုး တိုင္းျပည္ (သို႔) လူမ်ဳိးသည္ ဒိန္းမတ္ ႏိုင္ငံ ႏွင့္ လူမ်ဴိးျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္ ဟု ဆိုသည္။ မိတ္ေဆြ၏ ေျပာျပခ်က္ အရ ဒိန္းမတ္ လူမ်ဳိးမ်ားသည္ အသိုင္းႏွင့္ အ၀ိုင္းႏွင့္ ေနရျခင္းကို အေလးဂရု ထားေၾကာင္း၊ ဤအခ်က္သည္ ဒိန္းမတ္ လူမ်ဳိးမ်ားကို အေပ်ာ္ရႊင္ ဆံုးလူသားမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ရာတြင္ အေရးပါသည့္ အခ်က္မ်ားစြာ ထဲမွ အခ်က္တစ္ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ဆက္လက္၍ ဂ်ပန္ လူမ်ဳိးမ်ားသည္ ခ်မ္းသာ ၾကြယ္၀၍ ကမာၻေပၚတြင္ အသက္ အရွည္ဆံုးေသာ လူမ်ဳိးျဖစ္ေသာ္လည္း အထက္ပါ documentary ရုပ္ရွင္ကားထဲတြင္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ အနည္းဆံုးေသာ လူမ်ဳိး မ်ားထဲတြင္ ပါ၀င္ေၾကာင္း တင္ျပထားသည္ ဟု ဆိုသည္။ ထိုအခါ မိမိကိုယ္တိုင္ ကလည္း ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ ဆယ္ႏွစ္ခန္႔ သြားလာ၊ ေနထိုင္အလုပ္လုပ္ ကိုင္ခဲ့ ဖူးသျဖင့္ ထိုမိတ္ေဆြေျပာေသာ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ အေၾကာင္းကို စိတ္၀င္စားလာသည္။ အင္တာနက္ ထဲတြင္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေဆာင္းပါး၊ အဆိုအမိန္႔ မ်ား ကို ရွာေဖြေလ့လာၾကည့္မိသည္။ လူေတြက ေပ်ာ္ရႊင္မႈ ကို ဘယ္လို ခ်ိန္ၿပီး မည္သည့္ ေပတံျဖင့္ တိုင္းတာၾကသည္ ကို စိတ္၀င္စားလာသည္။ (ဆက္ဖတ္ရန္)

Leave a Reply