ကာလအခ်ိန္တန္ၿပီ – Rev. Thangvella

Jan 25, 2015: ေလာကႀကီးကို တေစ့တေစာင္း ၾကည့္လိုက္ရင္၊ သတင္းစာဖတ္မလား၊ TV ၾကည့္မလား၊ Internet ၀င္မလား။  ေလာကႀကီး ဘယ္ေလာက္ ဆိုးယုတ္ေနတယ္ ဆိုတာကို လက္တို႔ၿပီးေတာ့ ေျပာေနပါတယ္….

Leave a Reply