ေနာက္ေတာ္သို႔လိုက္ျခင္း

ကၽြန္မတို႔ေသၿပီးရင္ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ အထဲမွာရွိတဲ့ တန္ဖိုးရွိတဲ့ ၀ိညာဥ္ဟာ ဘယ္ကိုသြားသလဲ ဆိုဒါ ဆရာႀကီးယုဒႆန္ကသိတဲ့အတြက္ ဗမာျပည္ကို သူ႔ရဲ႕ အသက္ကိုေပးၿပီးေတာ့ လာခဲ့ျခင္းျဖစ္တယ္…. Judson Sunday (July 15, 2012) ေန႔တြင္ ဆရာမေနာမိကမ္ ေဟာေသာတရားေဒသနာ …( ေဒသနာ နားေထာင္ရန္)

Sermon ( Sayama Ngiak Pui ) at CBC’s 14th Anniversary

ကရာနီျမန္မာအသင္းေတာ္ (၀ါရွင္တန္ဒီစီ) ၏ ၁၄ ႏွစ္ေျမာက္ႏွစ္ပါတ္လည္ ေက်းဇူးေတာ္ ခ်ီးမြမ္း၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္း

အစီအစဥ္တြင္ Sayama Nomi Kam ( Ngiak Pui) ၏တရားေဒသနာ။
ရက္စြဲ။    ။ Feb 13, 2011
အသက္ရွင္ေသာ ဘုရားသခင္၏အသင္းေတာ္