ခရစ္ေတာ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အတြက္ အရာခပ္သိမ္း

Speaker: Rev. Zaw Thu Linn
Title: ခရစ္ေတာ္သည္ကၽြႏ္ုပ္တို႔အတြက္အရာခပ္သိမ္းျဖစ္သည္
Place: CBC’s Homecell at U Gum Aung & Family’s home, Baltimore.
Date: October 21, 2011 Continue reading

Christmas Message at Moorefield, West Virginia (Saya Zaw Thu Lin)

West Virginia state, Moorefield ၿမိဳ႕ကေလးမွာျမန္မာႏိုင္ငံမွယံုၾကည္သူ တိုင္းရင္းသား အေယာက္ ၃၀ ေက်ာ္ေနထိုင္ၿပီး၊ MMCF (Moorefield Myanmar Christian Fellowship) လို႔အမည္ေပးထားတဲ့အဖြဲ႕ကေလးရွိပါတယ္။ ဒီဇင္ဘာ (၄) ၂၀၁၀ ရက္ေန႔မွာ ကရာနီျမန္မာအသင္းေတာ္မွ အသင္းသူအသင္းသားမ်ား ကို ဆရာေဇာ္သူလင္း၊ ဆရာမေကဂ်ာႏူးတို႔နဲ႕ အားျဖည့္ၿပီး MMFC ရဲ႕ပထမဦးဆံုး ခရစၥမတ္၀တ္ျပဳစည္းေ၀းပြဲကိုသြားေရာက္က်င္းပမိႆဟာယျပဳႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ဆရာေဇာ္သူလင္းမွ Christmas message ျဖင့္ခြန္အားေပးသြားပါတယ္။

ဆရာေဇာ္သူလင္း၊ Bible Study at Baltimore home cell

ဘုရားစကားနားေထာင္ဒါဟာ ေကာင္းႀကီးခံစားရဖို႔အတြက္ရည္ရြယ္ၿပီး လုပ္ဒါဆိုရင္မမွန္ပါဘူး။

ေကာင္းႀကီးခံစားခ်င္လို႔ နားေထာင္ဒါမဟုတ္ပဲ၊ ဘုရားမို႔လို႔ ဘုရားစကားနားေထာင္ဒါျဖစ္သင့္တယ္။