ေျခတစ္လွမ္း ကုေဋတစ္သန္း

Men Fellowship တြင္ ေဟာသည္ (ကုေဋတစ္သန္းတန္ေသာေျခလွမ္းမ်ား) ကို ထပ္ဆင့္ အားျဖည့္ ထားေသာ ဆရာထန္ဗဲလ္လား ၏ တရားေဒႆနာ။ စက္တင္ဘာ ၁၆၊ ၂၀၁၂ ။  ေဒႆနာ နားဆင္ရန္

Superior Steps (ကုေဌတစ္သန္းတန္ ေသာေျခလွမ္းမ်ား)

ယံုၾကည္သူ တစ္ေယာက္  ေလွ်ာက္လွမ္းေသာ ေျခလွမ္းသည္ အလြန္အေရးႀကီး လွေပသည္။ ေျခတစ္လွမ္း ကုေဌတစ္သန္း ဟု ဆိုရိုး ရွိေသာ္ ျငားလည္း မွန္ကန္စြာ လွမ္းေသာ ေျခလွမ္း အတြက္သာျဖစ္ၿပီး..အလွမ္းမွားေသာ ေျခလွမ္းသည္ Continue reading